Tavarat - 321405-2019

10/07/2019    S131    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Pori: Tietokonetomografialaitteet

2019/S 131-321405

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0825915-6
Linjatie 2
Pori
28430
Suomi
Yhteyshenkilö: Juha Holmi
Puhelin: +358 447079290
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@satasairaala.fi
Faksi: +358 26277599
NUTS-koodi: FI196

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.satasairaala.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/satshp
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/satshp?id=242108&tpk=6dc1bffd-c21a-43a1-8f9b-0930c7f36ada
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

TT-simulaattori

Viitenumero: 19/30
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33115100
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on sädehoidon TT-simulaattori. Laitteen sijoituspaikkana on Satasairaalan sädehoitoyksikkö. Laitteella tullaan tekemään sädehoitopotilaiden annossuunnittelukuvaukset. Potilaita yksikössä on vuosittain noin 600. Hankittava laite korvaa vuonna 2007 asennetun GE Lightspeed RT16 -TT

-simulaattorin, jonka purku ja poisto kuuluvat hankintaan. (Nykyisen laitteen röntgenputki on asennettu joulukuussa 2016, jonka jälkeen sitä on käytetty

34 000 000 mAs ja 140 000 s.)

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

– Ehdottomat vaatimukset (liite 1)

– Vertailuperusteet (liiteet 2a ja 2b)

– Sopimusluonnos (liite 3)

– Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196
Pääasiallinen suorituspaikka:

Satasairaala.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on sädehoidon TT-simulaattori. Laitteen sijoituspaikkana on Satasairaalan sädehoitoyksikkö. Laitteella tullaan tekemään sädehoitopotilaiden annossuunnittelukuvaukset. Potilaita yksikössä on vuosittain noin 600. Hankittava laite korvaa vuonna 2007 asennetun GE Lightspeed RT16 -TT

-simulaattorin, jonka purku ja poisto kuuluvat hankintaan. (Nykyisen laitteen röntgenputki on asennettu joulukuussa 2016, jonka jälkeen sitä on käytetty

34 000 000 mAs ja 140 000 s.) Satasairaalan sädehoitoyksikössä on Varian Medical Systemsin Aria-potilastietojärjestelmä ja kaksi (2) lineaarikiihdytintä (TrueBeam ja iX). Sädehoitolaitteissa on Qfix kVue

-potilaspöydät. Tällä hetkellä annossuunnittelukuvaukset tehdään vuonna 2007 asennetulla GE Lightspeed RT16 -TT -simulaattorilla, jonka hankittava laite tulee korvaamaan. Laitteella on Varianin RPM-hengitystahdistusjärjestelmä sekä LAP Dorado CT-1-3-Bridge

-simulointilaserit. TT-laitteelta kuvat siirretään Satasairaalan PACS-järjestelmään (Carestream Vue PACS) sekä sädehoidon potilastietojärjestelmään (Aria), jossa varsinainen sädehoidon suunnittelu tapahtuu. Hankittavan laitteen tulee olla yhteensopiva sädehoitoyksikön olemassa olevien informaatio- ja suunnittelujärjestelmien kanssa. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

– Ehdottomat vaatimukset (liite 1)

– Vertailuperusteet (liiteet 2a ja 2b)

– Sopimusluonnos (liite 3)

– Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 11/09/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/08/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/08/2019
Paikallinen aika: 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/07/2019