Supplies - 321414-2019

10/07/2019    S131    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilkaviškis: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2019/S 131-321414

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Didvyžių socialinės globos namai
190792165
Beržų g. 2, Augalų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
Vilkaviškis
LT-70466
Lithuania
Contact person: Irena Šernienė
Telephone: +370 34255591
E-mail: irena.serniene@gmail.com
Fax: +370 34231229
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.dsgn.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4967

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=467109
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=467109&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Globos namai
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Karšto vandens paruošimo ir tiekimo bei patalpų šildymo paslaugų išnuomojant patalpas pirkimas

Reference number: Šildymas
II.1.2)Main CPV code
09300000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Karšto vandens paruošimas ir tiekimo bei patalpų šildymas, trasų ir patalpų eksploatavimas ir priežiūra, šildymo sistemos renovacija.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 210 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45200000
09300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Beržų g. 2, Augalų k., Klausučių sen., LT-70466 Vilkaviškio r. sav.

II.2.4)Description of the procurement:

Karšto vandens paruošimas ir tiekimo bei patalpų šildymas, trasų ir patalpų eksploatavimas ir priežiūra, šildymo sistemos renovacija išnuomojant patalpas.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 210 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Su galimybe pratęsti tris kartus po 12 mėnesių. Dėl nenumatytų aplinkybių, nesant laiku paskirtam naujam tiekėjui, viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas papildomai iki naujo tiekėjo paskyrimo, bet ne ilgiau kaip dar 1 (vieniems) metams.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti:

1) tiekėjo galiojančio Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie LR energetikos ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, suteikiančio teisę verstis šilumos įrenginių bei elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

— šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai, slėgio bandymo darbai, technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai,

— šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai, apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai,

— šilumos tinklų iki 200 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai, bandymo darbai, technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai,

— šilumos punktų iki 1 MW eksploatavimo darbai,

— šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai,

— elektros tinklo ir įrenginių iki 1 000 V eksploatavimo darbai,

— specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai,

— elektros instaliacijos iki 1 000 V eksploatavimo darbai;

2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (Statybos produkcijos sertifikavimo centro) ir (arba) kitos kompetentingos valstybės institucijos išduotų kvalifikacijos atestatų, pažymėjimų, leidimų kopijos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, statybos darbų sritys:

— bendrieji statybos darbai, šilumos tiekimo tinklų tiesimas, šilumos gamybos įrenginių (iki 5 MW galios) montavimas, statinio šildymo inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Tiekėjas po sutarties pasirašymo dienos per 10 dienų perkančiajai organizacijai privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją (originalą) arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – 10 000,00 EUR.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/08/2019
Local time: 10:45
Place:

Beržų g. 2, Augalų k., Klausučių sen., LT-70466 Vilkaviškio r. sav.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Kauno apygardos teismas
Kauno apygardos teismas
Kaunas
Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2019