Servicii - 322086-2016

Afișează vizualizare compactă

17/09/2016    S180    Agenții - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Susținere pentru internaționalizarea operatorilor de turism din UE, pentru promovarea produselor turistice transeuropene și pentru organizarea de reuniuni de stabilire de parteneriate de afaceri (B2B) în timpul târgurilor internaționale

2016/S 180-322086

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 23.8.2016, 2016/S 161-290627)

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/25, 1210 Brussels, BELGIA. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

În loc de 

II.1.4) Descriere succintă:

Obiectivul general al acestei licitații este acela de a contribui la creșterea fluxurilor de turiști dinspre principalele piețe internaționale (China, India, Asia, America de Nord și de Sud) către Uniunea Europeană. Acest obiectiv va fi urmărit prin organizarea a 10 reuniuni de stabilire de „parteneriate de afaceri” (B2B) ...

A se citi 

II.1.4) Descriere succintă:

Obiectivul general al acestei licitații este acela de a contribui la creșterea fluxurilor de turiști dinspre anumite piețe internaționale principale (China, Asia, Statele Unite ale Americii și Rusia) către Uniunea Europeană. Acest obiectiv va fi urmărit prin organizarea a 8 reuniuni de stabilire de „parteneriate de afaceri” (B2B) ...

Se aduce la cunoștința ofertanților că va fi disponibil un anunț rectificativ privind instrucțiunile pentru ofertanți.