Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 322087-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

17/09/2016    S180

Dánsko-Kodaň: Služby lokálneho monitorovania krajiny Copernicus: produkcia súborov údajov o krajinnej pokrývke/využívaní krajiny s veľmi vysokým rozlíšením – referenčné roky 2012 (geografické rozšírenie) a 2018 (nové) vrátane vrstvy so zmenami v období rokov 2012 – 2018

2016/S 180-322087

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 10.8.2016, 2016/S 153-276538)

Európska environmentálna agentúra, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen, DÁNSKO. Kontakt: Karoline Rygaard. Tel. +45 33367220. Fax +45 33367199. E-mail: procurement@eea.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť

19.9.2016 (16:00) miestneho času.

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť

26.9.2016 (16:00) miestneho času.