A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 322088-2016

17/09/2016    S180

Hollandia-Hága: Szoftverfejlesztés és -támogatás

2016/S 180-322088

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eurojust
Postai cím: Maanweg 174
Város: The Hague
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postai irányítószám: 2516 AB
Ország: Hollandia
Kapcsolattartó személy: Procurement Sector
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125649
Fax: +31 704125585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1859
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1859
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szoftverfejlesztés és -támogatás.

Hivatkozási szám: 2016/EJ/06/PO.
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás célja, hogy biztosítsa, az Eurojust rendelkezésére állnak az 1. mellékletben – műszaki dokumentáció – meghatározott minőségi elvárásoknak és a szolgáltatási szint tekintetében vett céloknak megfelelő szoftveralkalmazás-elemzések, specifikációk, fejlesztési, karbantartási és támogató szolgáltatások. A szerződés tárgya szoftverfejlesztési és -támogató szolgáltatások biztosítása a szoftveralkalmazások teljes életciklusa alatt. A szolgáltatások a következő területeken biztosított támogatást foglalják magukban:

— üzleti követelmények elemzése,

— rendszerkövetelmények elemzése,

— szoftverspecifikáció,

— szoftverfejlesztés,

— szoftverek megjelenése,

— szoftverkarbantartás és -támogatás.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 17 675 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
A teljesítés fő helyszíne:

Hága, és a nyertes ajánlattevő irodái.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szoftveralkalmazás-elemzési, specifikációs, fejlesztési, karbantartási és támogató szolgáltatások biztosítására irányuló, 1 ajánlattevővel kötött IKT szolgáltatási keretszerződés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 17 675 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 72
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés kezdeti időtartama 12 hónap és legfeljebb 2 alkalommal automatikusan megújul: első alkalommal 48 hónapra, második alkalommal pedig 12 hónapra.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/10/2016
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 5 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/10/2016
Helyi idő: 14:00
Hely:

A tenderbontásra az Eurojust épületében kerül sor a pályázati dokumentációban megadott időpontban.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson ajánlattevőnként 1 képviselő lehet jelen. Amennyiben az ajánlattevő részt kíván venni, legkésőbb a közbeszerzési dokumentációban feltüntetett időpontig értesítenie kell e-mailben (procurement@eurojust.europa.eu) az Eurojustot a képviselője nevéről. Azok az ajánlattevők, akik a megadott határidőig nem regisztrálnak, nem vehetnek részt a tenderbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.3)További információk:

Valamennyi közbeszerzési dokumentum letölthető a https://etendering.ted.europa.eu címen elérhető e-tendering weboldalról.

Annak ellenére, hogy ezek a dokumentumok képezik a szóban forgó eljárásra vonatkozó teljes közbeszerzési dokumentációt, kérjük az ajánlattevőket, hogy rendszeresen ellenőrizzék az e-tendering weboldalt (https://etendering.ted.europa.eu), mivel az eljáráshoz kapcsolódó további információk és pontosítások ott lesznek elérhetők.

A pályázatokat az e-submission alkalmazáson keresztül elektronikusan kell benyújtani. Lásd a pályázat benyújtásához kapcsolódó információkat tartalmazó 7., „Utasítások és feltételek” pontot.

A pályázóknak figyelmesen el kell olvasniuk az e-submission felhasználói kézikönyvet, amely a következő címen található: https://webgate.ec.europa.eu/supplier_portal_toolbox/esubmissionFileProject/files/BT3/spotsHelpPage_en.html

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Eurojust
Postai cím: PO Box 16183
Város: The Hague
Postai irányítószám: 2500 BD
Ország: Hollandia
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Internetcím: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/09/2016