Доставки - 322102-2016

Компактен изглед

17/09/2016    S180

Итaлия-Испра: Голямо превозно средство за реагиране при спешни ситуации за помощния екип за реагиране на обекта

2016/S 180-322102

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 18.8.2016 г., 2016/S 158-285997)

Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ. За контакти: Desiree Marinescu, Finance and Procurement Unit — Ispra/Brussels. Електронна поща: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu

Вместо 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:

Продължителност в месеци: 54.

[...]

Да се чете 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:

Продължителност в месеци: 57.

[...]

Тази поправка актуализира обявлението за поправка, публикувано в Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 13.9.2016 г., 2016/S 176-315638.