Varor - 322102-2016

Visa förkortad version

17/09/2016    S180

Italien-Ispra: Stort utryckningsfordon för stödgruppen för utryckning på plats

2016/S 180-322102

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 18.8.2016, 2016/S 158-285997)

Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, ITALIEN. Kontaktpunkt: Desiree Marinescu, Finance and Procurement Unit — Ispra/Brussels. E-post: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu

I stället för 

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid:

Antal månader: 54.

[...]

Skall det stå 

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid:

Antal månader: 57.

[...]

Denna rättelse uppdaterar meddelandet om rättelse som publicerades i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 13.9.2016, 2016/S 176-315638.