Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 322140-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

24/09/2014    S183

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt multiplu bil-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni fil-qasam ta' politika sostenibbli industrjali u kostruzzjoni

2014/S 183-322140

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija, id-Direttorat B — it-Tkabbir Sostenibbli u l-EU 2020
Indirizz postali: avenue d'Auderghem 45 — BREY 10/100
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Għall-attenzjoni ta’: Is-Sur Carlo Pettinelli
Posta elettronika: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants:calls-for-tenders/index_en.htm

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=631

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija
Indirizz postali: Stedina għall-offerti Nru: 409/PP/2014/FC, Taqsima B.1 — Politika Industrijali Sostenibbli u Kostruzzjoni, BREY 07/37
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Għall-attenzjoni ta’: Is-Sur Carlo Pettinelli
Posta elettronika: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Qafas ta' kuntratt multiplu bil-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni fil-qasam tal-politika sostenibbli industrijali u kostruzzjoni.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Il-bini tal-kuntrattur jew kull post ieħor indikat fl-offerta, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
għadd massimu tal-parteċipanti għall-ftehim qafas previst: 25

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien f’xhur: 48

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 14 000 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Qafas ta' kuntratt multiplu għall-produzzjoni ta' analiżi regolatorja u ekonomika dwar l-interazzjonijiet bejn politiki industrijali, ambjentali, tas-saħħa tal-bniedem, bidla fil-klima,materjali mhux ipproċessati, enerġija, trasport, disinn ekoloġiku, impjiegi, tassazzjoni, kummerċ u investiment, riċerka u innovazzjoni, ksib pubbliku, is-suq intern tas-servizzi u politiki sostenibbli dwar prodotti, u dwar il-konsegwenzi ta' dawn fuq il-kompetittività ta' intrapriżi Ewropej u setturi industrijali, inkluża l-kostruzzjoni, u l-ħarsien tal-konsumaturi u l-impjiegi.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, 44000000 Strutturi u materjali tal-kostruzzjoni, prodotti awżiljarji għall-kostruzzjoni (minbarra apparat elettriku), 90000000 Servizzi ta' drenaġġ, skart, tindif u ambjentali, 43000000 Makkinarju għall-minjieri, il-barrieri u l-kostruzzjoni, 71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni, 76000000 Servizzi relatati ma' l-industrija taż-żejt u tal-gass, 34000000 Tagħmir tat-trasport u prodotti awżiljari għat-trasport, 31000000 Makkinarju, appart, tagħmir u oġġetti tal-konusm elettriċi. Dawl

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal lott wieħed jew aktar
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Il-qafas ta' kuntratt se jkun fih 5 lottijiet differenti:
l-1 lott: il-kompetittività, l-ambjent, it-tibdil fil-klima, l-enerġija u t-trasport;
it-2 lott: il-politika għal prodotti sostenibbli, id-disinn ekoloġiku u lil hinn;
it-3 lott: il-kompetittività, l-innovazzjoni ekoloġika u sostenibbiltà tal-katina tal-valur;
ir-4 lott: ir-Regolament tal-Prodotti ta' Kostruzzjoni (CPR);
il-5 lott: il-pjan ta' azzjoni tal-kostruzzjoni.
Kull qafas ta' kuntratt individwali se jkollu tul inizjali ta' 48 xahar.
L-ogħla limitu għall-perijodu massimu ta' 48 xahar se jkun:
l-1 lott: EUR 2 800 000;
it-2 lott: EUR 2 800 000;
it-3 lott: EUR 2 800 000;
ir-4 lott: EUR 2 800 000;
il-5 lott: EUR 2 800 000.
Valur stmat mingħajr VAT: 14 000 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 48 (mill-għoti tal-kuntratt)

Informazzjoni dwar il-lottijiet

Nru tal-lott: 1 Titlu: Il-kompetittività, l-ambjent, it-tibdil fil-klima, l-enerġija u t-trasport
1)Deskrizzjoni qasira
Għan ewlieni tal-istudji li se jitniedu fl-1 lott huwa biex jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni tal-valur għall-flus ta' xi miżuri ġodda u inizjattivi fl-oqsma tal-enerġija, il-klima, l-ambjent, is-saħħa umana u l-politika tat-trasport, u, b'mod partikolari, il-kontribuzzjoni tagħhom biex titjieb il-kompetittività tas-setturi jew l-intrapriżi Ewropej tal-industrija, inklużi l-kumpaniji kbar u l-IŻM.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

34000000 Tagħmir tat-trasport u prodotti awżiljari għat-trasport, 76000000 Servizzi relatati ma' l-industrija taż-żejt u tal-gass, 90000000 Servizzi ta' drenaġġ, skart, tindif u ambjentali

3)Kwantità jew ambitu
i) L-enerġija.
ii) It-tibdil fil-klima (e.g. emissjonijiet tal-gassijiet tas-serra).
iii) L-ambjent u s-saħħa umana.
iv) It-trasport.
Valur stmat mingħajr VAT: 2 800 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 48 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet
Nru tal-lott: 2 Titlu: Il-politika tal-prodotti sostenibbli, id-disinn ekoloġiku u lil hinn.
1)Deskrizzjoni qasira
L-għan ewlieni tal-istudji li se jitnedew taħt it-2 lott ta' dan il-qafas ta' kuntratt huwa biex jikkontribwixxi għall-analiżi teknika, ekonomika u ambjentali li hija meħtieġa biex tinforma u tgħin lil dawk li jfasslu l-politika fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet meħtieġa taħt id-Direttiva tad-Disinn Ekoloġiku.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

31000000 Makkinarju, appart, tagħmir u oġġetti tal-konusm elettriċi. Dawl, 42000000 Makkinarju industriali

3)Kwantità jew ambitu
i) Id-disinn ekoloġiku ta' prodotti (l-effiċjenza tal-enerġija, l-effiċjenza tar-riżorsi, aspetti oħra).
ii) Aspetti ġodda ta' politika ta' prodotti sostenibbli.
iii) Suq intern ta' oġġetti.
Valur stmat mingħajr VAT: 2 800 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 48 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet
Nru tal-lott: 3 Titlu: Il-kompetittività, l-innovazzjoni ekoloġika u sostenibbiltà tal-katina tal-valur
1)Deskrizzjoni qasira
Għan ewlieni tal-istudji li se jitniedu fit-3 lott huwa biex jikkontribwixxu fl-evalwazzjoni tal-valur għall-flus ta' xi miżuri ġodda u inizjattivi fl-oqsma ta' sostenibbiltà tal-katina ta' valur, l-industriji ekoloġiċi u l-ħarsien mit-tniġġis u l-kontroll, u, b'mod partikolari, il-kontribuzzjoni tagħhom biex titjieb il-kompetittività tas-setturi jew l-intrapriżi Ewropej tal-industrija, inklużi l-kumpaniji kbar u l-IŻM, fis-suq globali.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

90000000 Servizzi ta' drenaġġ, skart, tindif u ambjentali, 76000000 Servizzi relatati ma' l-industrija taż-żejt u tal-gass

3)Kwantità jew ambitu
i) Sostenibbiltà tal-katina tal-valur (e.g. manifattura intensiva tal-enerġija, l-industriji ekoloġiċi).
ii) L-emissjonijiet industrijali.
iii) L-iskart.
iv) L-effiċjenza tar-riżorsi.
Valur stmat mingħajr VAT: 2 800 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet
Nru tal-lott: 4 Titlu: Ir-Regolament tal-Prodotti tal-Kostruzzjoni (CPR)
1)Deskrizzjoni qasira
L-għan ewlieni tal-istudji li se jitnedew taħt ir-4 lott ta' dan il-qafas ta' kuntratt huwa biex jikkontribwixxi għall-analiżi teknika, ekonomika u ambjentali u regolatorja li hija meħtieġa biex tinforma u tgħin lil dawk li jfasslu l-politika fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, fir-reviżjoni u l-implimentazzjoni tax-xogħlijiet meħtieġa taħt is-CPR (Regolament tal-Prodotti tal-Kostruzzjoni).
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, 44000000 Strutturi u materjali tal-kostruzzjoni, prodotti awżiljarji għall-kostruzzjoni (minbarra apparat elettriku), 90000000 Servizzi ta' drenaġġ, skart, tindif u ambjentali, 71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

3)Kwantità jew ambitu
Il-qasam tas-suq intern tal-prodotti tal-kostruzzjoni, inklużi xi aspetti ġodda (jekk huma tekniċi, ekonomiċi, soċjali, ambjentali jew ta' xi oriġini oħra ta' politika) li ġejjin u li qegħdin jinfluwenzawh.
Valur stmat mingħajr VAT: 2 800 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet
Nru tal-lott: 5 Titlu: Pjan ta' azzjoni tal-kostruzzjoni
1)Deskrizzjoni qasira
L-għan ewlieni tas-servizz li se jiġi pprovdut taħt il-5 lott ta' dan il-qafas ta' kuntratt huwa biex jiżviluppa xhieda analitika fuq is-suq u l-iżviluppi ta' politika rrelatati mal-kostruzzjoni sostenibbli, biex jogħla t-trawwim tal-ħila fil-livell tal-Istati Membri għall-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni tal- 'Kostruzzjoni 2020' u biex jiġi vvalutat l-impatt tal-miżuri rrikmandati fil-kuntest tal-pjan ta' azzjoni fuq l-iżvilupp tan-negozju tal-kostruzzjoni, il-ħolqien tal-impjiegi u s-sostenibbiltà.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

45000000 Xogħol tal-kostruzzjoni, 44000000 Strutturi u materjali tal-kostruzzjoni, prodotti awżiljarji għall-kostruzzjoni (minbarra apparat elettriku), 90000000 Servizzi ta' drenaġġ, skart, tindif u ambjentali, 71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni

3)Kwantità jew ambitu
Valur stmat mingħajr VAT: 2 800 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
409/PP/2014/FC.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
17.11.2014
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 26.11.2014 - 15:00

Post:

Id-Direttorat-Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija, id-Direttorat B, Taqsima B1, is-7 sular, l-uffiċċju 140, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussell, IL-BELĠJU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: le

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: ecj.registry@curia.europa.eu
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih isir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jissospendi dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
L-indirizz huwa miktub taħt VI.4.1.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
12.9.2014