Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 322248-2021

28/06/2021    S122

Люксембург-Люксембург: Рамков договор за доставка на електронни книги

2021/S 122-322248

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, водещ възлагащ орган
Пощенски адрес: 2, rue Mercier
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2985
Държава: Люксембург
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://op.europa.eu/en/home
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвет на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue de la Loi/Wetstraat 175
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1048
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.consilium.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Plateau du Kirchberg
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://curia.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)
Пощенски адрес: Strategic Communications Division 1 — SGAFFGEN.6 — Office SCHU 06/P001
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1046
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Пощенски адрес: Z.A. Meierovica Boulevard 14
Град: Riga
код NUTS: LV006 Rīga
Пощенски код: 1050
Държава: Латвия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://berec.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Пощенски адрес: MTC Block A Winemakers Wharf, Grand Harbour
Град: Valletta
код NUTS: MT00 Malta
Пощенски код: MRS 1917
Държава: Малта
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.easo.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски банков орган (ЕБО)
Пощенски адрес: Tour Europlaza — 20 avenue André Prothin, CS 30154
Град: Paris La Défense Cedex
код NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Пощенски код: 92927
Държава: Франция
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://frontex.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Пощенски адрес: Gustav III:s Boulevard 40
Град: Solna
код NUTS: SE110 Stockholms län
Пощенски код: 169 73
Държава: Швеция
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.ecdc.europa.eu/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по химикали (ECHA)
Пощенски адрес: P.O. Box 400
Град: Helsinki
код NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Пощенски код: FI-00121
Държава: Финландия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://echa.europa.eu/fr/home
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Пощенски адрес: Via Carlo Magno 1A
Град: Parma
код NUTS: ITH52 Parma
Пощенски код: 43126
Държава: Италия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.efsa.europa.eu/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)
Пощенски адрес: Wyattville Road, Loughlinstown
Град: Dublin
код NUTS: IE061 Dublin
Пощенски код: D18 KP65
Държава: Ирландия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eurofound.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за космическа програма
Пощенски адрес: Janovskeho 438/2
Град: Praha
код NUTS: CZ01 Praha
Пощенски код: 17000
Държава: Чехия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.euspa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Пощенски адрес: Gedimino pr. 16
Град: Vilnius
код NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Пощенски код: LT-01103
Държава: Литва
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eige.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)
Пощенски адрес: Westhafen Tower — Westhafenplatz 1
Град: Frankfurt am Main
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Пощенски код: 60327
Държава: Германия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eiopa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска прокуратура (EPPO)
Пощенски адрес: 11, avenue John F. Kennedy
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-1855
Държава: Люксембург
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eppo.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
Пощенски адрес: 201-203 rue de Bercy
Град: Paris
код NUTS: FR101 Paris
Пощенски код: 75012
Държава: Франция
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.esma.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска фондация за обучение (ETF)
Пощенски адрес: Villa Gualino — Viale Settimio Severo 65
Град: Torino
код NUTS: ITC11 Torino
Пощенски код: 10133
Държава: Италия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.etf.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Пощенски адрес: P.O. Box 16183
Град: The Hague
код NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Пощенски код: 2500 BD
Държава: Нидерландия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eurojust.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)
Пощенски адрес: 1 Vasilissis Sofias Str, Attiki
Град: Maroussi
код NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Пощенски код: 151 24
Държава: Гърция
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Пощенски адрес: 120 Rue Marc Lefrancq, BP 20392
Град: Valenciennes
код NUTS: FRE11 Nord
Пощенски код: 59307
Държава: Франция
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.era.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Пощенски адрес: Vesilennuki 5
Град: Tallinn
код NUTS: EE001 Põhja-Eesti
Пощенски код: 10415
Държава: Естония
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eulisa.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Пощенски адрес: Avenida de Europa, 4
Град: Alicante
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Пощенски код: 03008
Държава: Испания
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)
Пощенски адрес: Rue Treurenberg 22
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://srb.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA)
Пощенски адрес: W910
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://cinea.ec.europa.eu
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)
Пощенски адрес: J59
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA)
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/european-health-and-digital-executive-agency_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (EISMEA)
Пощенски адрес: COV2 11/138
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eismea.ec.europa.eu/index_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)
Пощенски адрес: COV2 20/110
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://erc.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)
Пощенски адрес: Place Rogier 16
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/european-research-executive-agency_en
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (ИИЛ 2)
Пощенски адрес: TO 56
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.imi.europa.eu/
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Office of the Secretary of the Board of Governors of the European Schools
Пощенски адрес: Rue de la Science 23
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: EC-LIBRARY-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eursc.eu/en
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:

Белгия

Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за доставка на електронни книги

Референтен номер: EAC/2020/OP/0003
II.1.2)Основен CPV код
22120000 Публикации
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Рамков договор за доставка на електронни книги — Основен рамков договор за доставката на електронни книги за всички дирекции, кабинети и служби на Комисията и за няколко други участващи институции.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 700 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79980000 Услуги по абонамент за вестници и периодични издания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
код NUTS: BE213 Arr. Turnhout
код NUTS: CZ01 Praha
код NUTS: DE12 Karlsruhe
код NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
код NUTS: EE001 Põhja-Eesti
код NUTS: EL3 Αττική / Attiki
код NUTS: ES521 Alicante / Alacant
код NUTS: ES618 Sevilla
код NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
код NUTS: FR101 Paris
код NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
код NUTS: FRE11 Nord
код NUTS: IE061 Dublin
код NUTS: ITC11 Torino
код NUTS: ITC41 Varese
код NUTS: ITH52 Parma
код NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
код NUTS: LU000 Luxembourg
код NUTS: LV006 Rīga
код NUTS: MT00 Malta
код NUTS: NL32 Noord-Holland
код NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
код NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
код NUTS: SE110 Stockholms län
Основно място на изпълнение:

Основно в Брюксел, Люксембург и други места в ЕС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Рамков договор за доставка на електронни книги.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Размер, широта, качество и уместност на офертата за електронни книги на основната онлайн платформа / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Качество, уместност и разнообразие на моделите за придобиване, функционалностите и характеристиките, достъпни на основната онлайн платформа / Тежест: 25
Критерий за качество - Име: Организация на модула за администрация, поръчките, контрола на бюджета и доставките / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Качество и гъвкавост на основната онлайн платформа по отношение на персонализиране, удостоверяване, взаимно свързване и достъп / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Качество на техническата поддръжка, обслужването на клиенти и обучението / Тежест: 5
Критерий за качество - Име: Качество, варианти и удобство за потребителите при статистическото отчитане и метаданните / Тежест: 5
Критерий за качество - Име: Наличност и качество на допълнителните услуги / Тежест: 10
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Бюджетни кредити за административни разходи на ЕС

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 190-457665
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 10842 (EAC/2020/OP/0003)
Наименование:

Рамков договор за доставка на електронни книги

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/06/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ProQuest LLC
Град: Ann Arbor
код NUTS: US United States
Държава: Съединени щати
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 700 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 700 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/06/2021