Služby - 322371-2018

25/07/2018    S141

Belgie-Brusel: Poskytnutí služeb pro vybudování sbírky muzeálních předmětů

2018/S 141-322371

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Poštovní adresa: 60 Rue Wiertz
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Země: Belgie
E-mail: hehtenders@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3771
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí služeb pro vybudování sbírky muzeálních předmětů

Spisové číslo: COMM/AWD/2018/139
II.1.2)Hlavní kód CPV
92521000 Služby muzeí
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Dům evropské historie bude ke splnění svého poslání (sbírání a výstava) pokračovat v budování své vlastní sbírky. Část této sbírky bude pořízena prostřednictvím nákupu, další části např. prostřednictvím úvěrů nebo darů. Dům evropské historie hledá zprostředkovatele za účelem poskytnutí služeb k vybudování sbírky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
92521100 Výstavy v muzeích
92311000 Umělecká díla
37820000 Potřeby pro umělecké práce
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Služby budou poskytovatelem služeb poskytovány v prostorách poskytovatele služeb.

Je pravděpodobné, že poskytovatel služeb bude muset cestovat po Evropě a příležitostně i mimo Evropu do jiných kontinentů.

II.2.4)Popis zakázky:

Dům evropské historie hledá zprostředkovatele za účelem poskytnutí služeb k vybudování sbírky. Rámcová smlouva bude zahrnovat následující služby:

1. pomoc ve výzkumu a/nebo při vyhledávání předmětů do sbírky;

2. poskytování odborných znalostí;

3. zprostředkovatelské služby pro získávání muzeálních předmětů včetně jejich dodání.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Viz specifikace dokumentu. / Váha: 50
Cena - Váha: 50
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Doba trvání smlouvy nesmí přesáhnout 4 roky od data jejího vstupu v platnost. Výjimečně ji lze prodloužit o dobu 1 roku nebo delší.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz specifikace.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz specifikace.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/09/2018
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 25/09/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Brusel – Dům evropských dějin.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Uchazeče, kteří se chtějí zúčastnit otevírání nabídek, žádáme, aby uvědomili oddělení odpovědné za vedení tohoto výběrového řízení, a to nejpozději do 2 pracovních dnů před datem otevírání nabídek e-mailem na adresu hehtenders@europarl.europa.eu

Účastnit se mohou pouze 2 zástupci. Další podrobnosti viz podmínky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
Země: Francie
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/07/2018