Palvelut - 322374-2019

10/07/2019    S131    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Jyväskylä: Jätteiden kuljetuspalvelut

2019/S 131-322374

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Mustankorkea Oy
1108572-4
Kivääritehtaankatu 6 C
Jyväskylä
40100
Suomi
Yhteyshenkilö: Terttu Nyberg
Puhelin: +358 405625450
Sähköpostiosoite: terttu.nyberg@mustankorkea.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://mustankorkea.fi/

Hankkijaprofiilin osoite: https://mustankorkea.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kuntien omistama osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Mustankorkea Oy:n järjestämä jätteenkuljetus, Laukaan pohjoinen urakka-alue

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90512000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Urakka käsittää jätteiden kuljetuksen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvilta kiinteistöiltä ja Mustankorkea Oy:n ylläpitämistä keräyspisteistä. Jätehuoltomääräysten mukaisesti kerättävät bio-, seka- ja hyötyjätteet (pakkausjätteet) kuljetetaan Mustankorkea Oy:n tai tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Urakoitsijalla ei ole oikeutta toimittaa jätteitä muuhun kuin tilaajan tai tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Sekajätteen keräämisen päättyminen aluekeräyspisteissä voi aiheuttaa muutoksia sekajäteastioiden määriin. Pakkausmuovin keräämisen aloittaminen kesken urakka-ajan voi aiheuttaa muutoksia keräysvälineiden tyhjennysmääriin. Pakkausjätteiden tuottajavastuun laajeneminen voi aiheuttaa muutoksia hyötyjätteiden keräämiseen ja kuljettamiseen.

Kuljetusaluekartta: tarjouspyynnön liite 3.

Urakka-aika on 1.4.2020–30.9.2024.

Optiojaksot: optiojakso 1 päättyy 30.9.2025, ja optiojakso 2 päättyy 30.9.2026.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 407 971.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
Pääasiallinen suorituspaikka:

Laukaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Jätteiden kuljetus suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on keräysvälineen tyhjennyskerta. Yksikköhinnastoilla annetaan hinnat myös eräistä urakkaan kuuluvista, usein toistuvista lisätöistä. Mahdolliset keräysvälineiden ja tyhjennysmäärien muutokset eivät oikeuta yksikköhinnan muutoksiin. Urakkaan kuuluvat tehtävät ja laatuvaatimukset on määritelty Jätteenkuljetuksen urakkaohjelmassa (liite 1). Tarjouspyyntö koskee Laukaan pohjoisen alueen kuljetusurakkaa (kuljetusaluekartta, liite 3).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Kokonaistaloudellisesti edullisin / Painotus: 100
Hinta - Painotus: Edullisin tarjous
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 221-506073
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Mustankorkea Oy:n järjestämä jätteenkuljetus, Laukaan pohjoinen urakka-alue

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20/06/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Lassila & Tikanoja Oyj
1680140-0
Sepelitie 6
Jyväskylä
40320
Suomi
Puhelin: +358 503856253
Sähköpostiosoite: irma.nurmi@lassila-tikanoja.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite: https://www.lt.fi/fi/

Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 407 971.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Mustankorkea Oy:llä on käytössään sähköinen verkkolaskutus.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 29564300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www-oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/07/2019