Byggentreprenader - 322376-2020

10/07/2020    S132

Frankrike-Strasbourg: Förnyelse av brandsäkerhetssystemet i Europaparlamentets byggnader i Strasbourg

2020/S 132-322376

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Nuts-kod: FRF11 Bas-Rhin
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
Kontaktperson: Direction de la gestion intégrée des infrastructures — contrats et marchés
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6305
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förnyelse av brandsäkerhetssystemet i Europaparlamentets byggnader i Strasbourg

Referensnummer: 06A70/2019/M068
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45312100 Installation av brandlarmssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Förnyelse av brandsäkerhetssystemet i Europaparlamentets byggnader i Strasbourg:

— del 1: förnyelsearbeten gällande brandsäkerhetssystemet

— del 2: framtida underhåll och utveckling

— del 3: nedmontering/montering av innertak

— del 4: samordning avseende brandsäkerhetssystemet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 18 375 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Se förfrågningsunderlaget.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Förnyelsearbeten gällande brandsäkerhetssystemet

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45312100 Installation av brandlarmssystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRF11 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg, Frankrike.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Förnyelsearbeten gällande brandsäkerhetssystemet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 900 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 120
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett obligatoriskt platsbesök kommer att anordnas. Se förfrågningsunderlaget för information om datum och anmälningsförfarande.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Framtida underhåll och utveckling

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35000000 Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRF11 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg, Frankrike.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Framtida underhåll och utveckling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 020 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 228
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett obligatoriskt platsbesök kommer att anordnas. Se förfrågningsunderlaget för information om datum och anmälningsförfarande.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Nedmontering/montering av innertak

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421146 Montering av undertak
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRF11 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg, Frankrike.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nedmontering/montering av innertak.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 120
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett obligatoriskt platsbesök kommer att anordnas. Se förfrågningsunderlaget för information om datum och anmälningsförfarande.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Samordning avseende brandsäkerhetssystemet

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71245000 Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRF11 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Frankrike, Strasbourg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Samordning avseende brandsäkerhetssystemet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 205 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 120
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett obligatoriskt platsbesök kommer att anordnas. Se förfrågningsunderlaget för information om datum och anmälningsförfarande.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

Se förfrågningsunderlaget.

IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/09/2020
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/09/2020
Lokal tid: 10:00
Plats:

Strasbourg, Frankrike.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se förfrågningsunderlaget för information om anmälningsförfarandet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67000
Land: Frankrike
Internetadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/07/2020