A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 322400-2021

28/06/2021    S122

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 122-322400

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabás Áron
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Telefon: +36 705227802
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bánáti Tamás
E-mail: tamas.banati@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955238
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.kef.gov.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bp.,Csalogány utca 9-11. energ. korszerűsítése

Hivatkozási szám: EKR000955702020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú projekt keretében a 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11. (hrsz.: 13837) cím alatti épületének energetikai korszerűsítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 991 900 863.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45300000 Épületszerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45443000 Homlokzati munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Csalogány utca 9–11. (hrsz.: 13837)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Csalogány utcai épülete 13837 HRSZ; 1027 Budapest Csalogány utca 9-11. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a VRF rendszerű, hőszivattyús hűtési rendszert, a fűtési rendszer szabályozását, valamint a hő- és füstelvezető (RWA) rendszert is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival

Homlokzati nyílászárók cseréje 1644,2 m2

Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Tető hő-és vízszigetelése 317 m2

Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival

Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerint 972,5 m2

Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival

Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel Qn=120kW

Hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése kapcsolódó munkáival

Épület szintjei: 7 szint

Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival

Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 21,6kWp (72db 300Wp napelem)

Hőszivattyús VRF rendszer telepítése

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, ajánlattevő felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem észszerű.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházásban, projektvezetőként és/vagy építésvezetőként szerzett szakmai tapasztalata hónapokban (0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházásban, projektvezetőként és/vagy építésvezetőként szerzett szakmai tapasztalata hónapokban (0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli épületenergetikai felújítás és/vagy építés tárgyú beruházásban, projektvezetőként és/vagy építésvezetőként szerzett szakmai tapasztalata hónapokban (0-36 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00003

II.2.14)További információk

Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás. AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 245-606145
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Bp.,Csalogány utca 9-11. energ. korszerűsítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Fax: +36 46327710
Internetcím: http://www.janosikkft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 126 364 815.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 991 900 863.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészeti, szakipari munkák, nyílászárók cseréje, szigetelési munkák, épületgépészeti munkák, megújuló energiarendszerek, hőszivattyús rendszer kialakítása, épületvillamossági munkák, épületvillamossági felelős műszaki vezetés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Nyertes ajánlattevő:

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1047 Budapest, Attila Utca 34, adószám:11066901244

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1112 Budapest, Németvölgyi Út 146

Adószám:11266101244

Euro Campus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MAGYARORSZÁG 3300 Eger, Árpád út 64., adószám:13646925210

Az érvénytelen ajánlatot tevők:

DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2100 Gödöllő, Búzavirág Utca 9, adószám:12467006213

EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4., adószám:13240567242

Innofaber Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1117 Budapest, Bercsényi Utca 25., adószám:22937256243

Szilvási Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 3400 Mezőkövesd, Eper Utca 51, adószám:14927393205

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1. Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) További információk folytatása:

23. Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

24. 2021.01.01. napját követően a tárgyi eljárás (közös) ajánlatkérője a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. jogutódjaként az 589/2020. (XII.17.) Korm. rendelet alapján. Tárgyi eljárásban ahol NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság került megjelölésre, ott BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot kell érteni.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/06/2021