Palvelut - 322432-2019

10/07/2019    S131    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut

2019/S 131-322432

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Finnvera Oyj
1484332-4
Porkkalankatu 1
Helsinki
00180
Suomi
Puhelin: +358 2946011
Sähköpostiosoite: hankinnat@finnvera.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.finnvera.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Julkinen palvelutehtävä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ICT-kilpailutuskonsultti

Viitenumero: H2019002
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79900000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Asiakkaan julkisiin ICT-hankintoihin liittyvä konsultointi. Toimittajan asiakkaalle nimeämät asiantuntijat tulevat tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua asiakkaan julkisten ICT-hankintojen kilpailutukseen. ICT-hankinnat voivat olla Finnveran digitalisaatioon liittyvät hankinnat, kuten teknologia- ja infrastruktuuripalveluiden eri osa-alueiden hankintaa, erilaisia tietojärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, käyttöönottoon, jatkokehitykseen tai ylläpitoon liittyviä hankintoja. Hankinnat voivat koskea myös ICT-asiantuntijoiden hankintaa eri osa-alueille sekä tietoturvaan liittyviä hankintoja ja em. osa-alueiden hankintoihin liittyvien sopimusten laadintaa. Yhteinen nimittäjä hankinnan kohteena olevalle asiantuntijapalvelulle on erikoistuminen teknologiahankintoihin.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 379 500.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on hankkia tämän tarjouspyynnön lopputuloksena tehtävän sopimuksen kautta laadukkaita ICT-kilpailuttamisasiantuntijapalveluita Finnveran ICT-hankintoihin. Hankintaan sisältyy tilaajan tarpeiden mukaisesti mahdollisuus tilata myös tarkentavia asiantuntijapalveluita.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteeessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Finnveran lisäksi Team Finland -toimija Business Finland voi Finnveran ja kyseisen toimijan niin sopiessa tilata tämän sopimuksen mukaista palvelua valitulta toimittajalta tämän sopimuksen ehdoin ja siinä määritellyssä laajuudessa. Mikäli Business Finland päättää lunastaa option, tarjoaja tekee sopimuksen Business Finlandin kanssa samoin ehdoin kuin Finnveran kanssa. Business Finlandilta on saatu etukäteinen suostumus tähän optiojärjestelyyn. Palvelun tuottamiseen nimettyjen kahden (2) asiantuntijan lisäksi asiakas varaa oikeuden käyttää myös toimittajan muita asiantuntijoita. Heidän käytöstään sovitaan toimeksiantokohtaisesti aina erikseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 068-159968
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

ICT-kilpailutuskonsultti

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12/06/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Silver Planet Oy
1906590-4
Helsinki
Suomi
NUTS-koodi: FI
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 379 500.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 379 500.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/07/2019