Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 322514-2020

10/07/2020    S132

Magyarország-Békéscsaba: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2020/S 132-322514

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita
E-mail: torok@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66523800-3862
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Keretmegállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Keretmegállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 480 845 380.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Kerekegyházi út – Kígyósi út

Rész száma: 1.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, Kerekegyházi út – Kígyósi út – Kétegyházi út – Temető sor – Bartók Béla út.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kerekegyházi út – Kígyósi út – Kétegyházi út – Temető sor – Bartók Béla út kerékpárfogalmi létesítmény és a kapcsolódó közmű építések:

1.1. Kerekegyházi utca szakaszon kerékpárforgalmi létesítmény (mezőgazdasági út) építés.

A Kerekegyházi úton 855 m hosszú 3,0 m széles aszfalt burkolatú 1,0-1,0 m széles padkával ellátott mezőgazdasági út építése.

1.2. Kígyósi úti kerékpárút és csapadékcsatorna építés.

Békéscsaba, Kígyósi út mentén a Kerekegyházi úttól indul és a Fonó utcánál csatlakozik a 4433 j. közút mellett korábban kiépített kerékpárúthoz. A létesítendő kerékpárút 970 m hosszúságú. Az építendő csapadékcsatorna 980 m hosszban Ø 30 cm méretű, beton anyagú csatorna, 108 m hosszúságú 0,4 m fenékszélességű földmedrű csatorna, 132 m hosszúságú TB 40/50/70 méretű előregyártott elemekkel burkolt csatorna.

1.3. Kétegyházi úti kerékpárút építés.

Békéscsaba Kétegyházi út mentén a vasúti átjáró utáni meglévő kerékpárút és a Tessedik utca között 937 m hosszúságú a meglévő kerékpárút bontása után új burkolat épül.

1.4. Békéscsaba Temető sori – Bartók Béla úti kerékpárút felújítás.

A beavatkozás a jelenlegi szélességben a meglévő aszfalt kopóréteg marásával, és új hengerelt aszfalt kötőréteg építésével jár, a Tessedik utca és a Dózsa György utca között, 1648 m hosszúságban.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba, Gerla településrész Csabai út mellett – a 42145-es jelű út felújítása – Napsugár utca – Magvető utca – 01366. hrsz.-ú külterületi – 01300. hrsz.-ú kerékpárforgalmi létesítmények – Pósteleki

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, Gerla településrész Csabai út mellett – Napsugár utca – Magvető utca – 01366. hrsz.-ú külterületi – 01300 hrsz.-ú kerékpárforgalmi létesítmények – Pósteleki kastélypark

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba, Gerla településrész Csabai út mellett – a 42145-es jelű út felújítása – Napsugár utca – Magvető utca – 01366. hrsz.-ú külterületi – 01300. hrsz.-ú kerékpárforgalmi létesítmények – Pósteleki kastélypark sétány építése.

2.1. Dobozi úti kerékpárút a csomóponton történő átvezetés átépítése

A 4239. számú Doboz-Békéscsaba összekötő út 3+861 km szelvény jobb oldali 42145 jelű Gerla bekötő út csomópontján a meglévő kerékpáros átvezetés átalakítása a 4239. számú közút 3+796 – 3+829 km. szelvény között (33 m hosszban).

A Dobozi út és a Csalogány utca között önálló vonalvezetésű kétirányú kerékpárút és egyesített gyalog kerékpárút építése 0+000 – 0+368 szelvény között.

A Dobozi út és a Csalogány utca között önálló vonalvezetésű kétirányú kerékpárút építése 330 m hosszban és 38 m hosszban egyesített gyalog- és kerékpárút építése.

2.2. Napsugár utca (Csabai út és Magvető utca között) kerékpáros nyom kijelölése a meglévő burkolaton.

Napsugár utcán kerékpáros nyom kijelölése meglévő burkolaton piktogramok felfestésével 250 m hosszban.

2.3. Magvető utca (Napsugár és Wenckheim Károly utca között) kerékpáros nyom kijelölése a meglévő burkolat szükséges javítása után.

A Magvető utcán a kiemelt szegélyek között a burkolat jobb szélén 1,5 – 2,2 m közötti meglévő burkolatsávot fel kell marni és újra kell aszfaltozni, utána kerülnek felfestésre a kerékpáros piktogramok 135 m hosszúságban.

2.4. Magvető utca (Wenckheim Károly utca és a belterület határa között) aszfaltburkolatú út építése.

Magvető utca Weinckheim tér – Gát sor utca között (belterület határa), között 217 m új burkolat építése.

2.5. Mezőgazdasági út építése a belterület határától a 01366. helyrajzi számú ingatlanon.

A 01366. helyrajzi számú ingatlanon építendő mezőgazdasági út hossza 739 m.

2.6. Kétirányú kerékpárút építése a 01366. és 01300. helyrajzi számú ingatlanon.

A 01366. és 01300. helyrajziszámú ingatlanon önálló vonalvezetésű erősített pályaszerkezetű kétirányú kerékpárút épül 418 m hosszúságban.

2.7. Póstelek Kastélypark kerékpárforgalmi létesítmény.

Pósteleki kastélyparkban a 01305/1. hrsz. és 01305/2. hrsz. b) és d) alrészleten a meglévő sétány felújítása 613 m hosszban. A Pósteleki kastélyrom előtt telepített kronoszkóp és térfigyelő kamera elektromos áramellátásának biztosítása.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba, Lencsési út Veszei út, Pósteleki út kerékpárforgalmi létesítmény felújítása építése

Rész száma: 3.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, Lencsési út – Veszei kerékpárforgalmi létesítmény, Pósteleki bekötőút

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba, Lencsési út Veszei út, Pósteleki út kerékpárforgalmi létesítmény felújítása építése

Békéscsaba, Lencsési út – Veszei kerékpárforgalmi létesítmény építése.

A meglévő kerékpárút elbontása után Békéscsaba belterületén épülő létesítmény kétirányú 773 m hosszú kerékpárút. A külterületi 3 275 m hosszú szakaszon szintén kétirányú kerékpárút. A 4+048 km szelvénytől a kétirányú kerékpárút szétválik és két egyirányú kerékpárútként folytatódik egészen a végszelvényig. A 3+887 km szelvénynél a Gyula irányában kerékpárúton illetve szervizúton 356 m hosszban, pályaszerkezeti szinten csak kátyúzási munkák történnek, padkarendezés és forgalomtechnikai felfestéssel kerül jelzésre két oldalon a tervezett kerékpáros nyom.

Pósteleki bekötőút felújítás.

Út állapot függvényében pályaszerkezet cserék, valamint az teljes útszakaszon 2 réteg aszfalt megerősítő réteget kell építeni. A felújítandó útszakasz 2 171 m hosszú.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Békéscsaba, Ligeti soron

Rész száma: 4.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, Ligeti soron és Sikonyi úton kerékpárforgalmi létesítmény építése.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba, Ligeti soron és Sikonyi úton kerékpárforgalmi létesítmény építése.

A kétirányú kerékpárút a Ligeti soron a temető bekötő útjától indul 505 m szelvényben merőlegesen csatlakozik a meglévő Ligeti sor burkolatához. A kerékpárút 0+498 km szelvényénél indul tovább egy 139 m hosszúságú sétány, ugyan olyan paraméterekkel, mint a megelőző szakasz. Kétirányú kerékpárút kiépítése a távhő vezeték nyomvonalának felhasználásával, annak teljes mértékű elbontása után valósul meg.

Az óvodánál a meglévő parkoló elbontásra kerül és helyette párhuzamos 9 db felállási helyet biztosító parkoló létesül.

A Sikonyi úti csatlakozási pontja a 470 számú, Békési út – Sikonyi út csomópontban 100 m hosszúságú kopóréteg csérét kell végrehajtani. A Ligeti sorig mindkét irányban kerékpáros nyom kerül kijelölésre.

A felhívásban, valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a GF/SZKF/339/7/2018. számú „A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel

Rész száma: 5.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., Békéscsaba Hrsz.: 06234/3.; Hrsz.: 0629/1.; Hrsz.: 0629/2., Berényi út; Hrsz.: 0638/7. Csabai csatorna.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba, Berényi út melletti kerékpárút tervezési és felújítási munkái.

I/a. Kivitelezés:

Békéscsaba Berényi út mellett meglévő kerékpárút felújítási terv szerinti átépítése a Széna utcától a Mezőmegyeri vasúti gyalogos aluljáró építése során kiépített kerékpárúthoz történő csatlakozásig (a meglévő terv szerinti 0+000 – 2+215.04 szelvények közötti szakasz). Kivéve az Ipari úton és Tevan Andor utcában létesítendő kerékpárforgalmi létesítmény Berényi úti kerékpárúthoz való csatlakozásának kiépítése, melyet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata más projektből valósít meg. Így a Berényi úton haladó kerékpárút 0+137 – 0+173,9 szelvények közötti szakasza nem képezi jelen beruházás részét.

Továbbá nem képezi az építési feladat tárgyát a meglévő, külön fénysorompóval biztosított kerékpárút iparvágányon történő átvezetése – a vasút területén a meglévő burkolathoz kell csatlakozni –.

I/b. Tervezés:

A kivitelezéssel érintett szakaszon belül a Csabai csatornán történő átvezetés szélesítéséhez szükséges komplett tervezési munka, összevont engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció összeállítása, a szükséges hatósági engedélyek megszerzése. (Az engedélyezési eljárási és az ehhez kapcsolódó szakhatósági díjakat az Ajánlatkérő fizeti.)

Az I/a. pontban meghatározott kivitelezői feladat meglévő terveinek közmű üzemeltetői, útkezelői hozzájárulás megújítása. Amennyiben a közmű üzemeltetői és útkezelői hozzájárulás megújítása során olyan műszaki beavatkozás szükségességét írják elő, amely az eredeti tervben nem szerepel, úgy annak tervszintű kidolgozása és megvalósítása az Ajánlattevő feladata.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a GF/SZKF/339/7/2018. számú „A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel

Rész száma: 6.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba Hrsz.: 18690/2., 0411, Dobozi út; Hrsz.: 01253/1., 01253/2. csatorna

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba, Dobozi út melletti kerékpárút I. ütem felújítási munkái

Kivitelezés:

A 4239 jelű Doboz – Békéscsaba összekötő út 6+027 km szelvényétől az út mentén haladó kerékpárút felújítása a Dobozi út – Gém utca 4+670 km szelvényben lévő csomópontig a folytatólagosan meglévő kerékpárúthoz történő csatlakozással (a meglévő kerékpárút felújítási terv szerinti 2+100 – 3+590 km szelvények közötti szakasz).

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a GF/SZKF/339/7/2018. számú „A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel

Rész száma: 7.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., Békéscsaba Hrsz.: 20524., 0787/4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Közlekedési csomópont kialakítása a Szarvasi úton, az Északi iparterületen tervezési és kivitelezési munkái

III/a. Kivitelezés:

A Szarvasi úton (446 sz. út) buszmegálló létesítése szükséges, valamint gyalogos átkelőhely létesítésével meg kell oldani a 4-sávos főúton történő biztonságos átjutást. A tervezett átkelőhely közvetlenül a körforgalomban meglévő kerékpárút átvezetés mellett épül, szélessége 4,5 m. Mindkét végén a járdakapcsolatot biztosítani kell. A középszigetet vissza kell bontani és a térkő helyett szintbeli aszfaltburkolatot kell építeni. Az autóbusz megállóhely 3 m széles öbölben kerül elhelyezésre a körforgalom előtti behajtó ágban. Az öböl süllyesztett szegéllyel határolt bazaltbeton burkolatú. Az autóbuszperon 1,5 m széles 18 m hosszú.

A buszmegálló építése miatt két darab közvilágítási oszlop áthelyezése szükséges.

III/b. Tervezés:

A Szarvasi úton lévő buszmegálló mögött tervezett járda elhagyása miatt a gyalogos közlekedés biztosítására járda áttervezése a meglévő önkormányzati tulajdonú területen.

Az eredeti tervek szerint a gyalogosközlekedés az autóbuszperon mögött történt volna nem önkormányzati tulajdonú területen. A kisajátításra azonban nincs lehetőség, ezért a gyalogos közlekedést a buszperon igénybevételével önkormányzati területen kell megoldani a tervben szereplő járda áttervezésével. A buszmegálló és buszperon csapadékvíz elvezetését is át kell tervezni, szintén önkormányzati tulajdonú terület igénybevételével.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 094-182981
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Kerekegyházi út – Kígyósi út

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 426 465 652.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 478 974 425.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai; Villanyszerelés egyes részfeladat

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Békéscsaba, Gerla településr.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Békéscsaba, Lencsési út – Ve.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 512 992 904.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 595 911 089.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai; Villanyszerelés egyes részfeladat

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 4.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Békéscsaba, Ligeti soron és

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 5.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a GF/SZKF/339/7/2018. számú „A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 109 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 168 348 675.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai; Villanyszerelés egyes részfeladat

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 6.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében „A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel” című projekt részét képező

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 130 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 215 726 657.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai; Villanyszerelés egyes részfeladat

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 7.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében „A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel” című projekt részét képező

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 21 884 534.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai; Villanyszerelés egyes részfeladat

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Valamennyi rész tekintetében:

1.Ajánlattevő neve: SWIETELSKY MAGYARORSZÁG Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

2.Ajánlattevő neve: Hódút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.

3.Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Nyertes ajánlattevő valamennyi rész tekintetében:

Hódút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. adószáma: 11081423-4-03

A 2. és 4. rész eredménytelenségének indoka:

4. rész eredménytelenségének indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. figyelemmel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevő ajánlatában meghatározott ajánlati ár (nettó 110 818 031 HUF) meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet (nettó 83 439 044 HUF) összegét.

2. rész eredménytelenségének indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján figyelemmel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevő ajánlatában meghatározott ajánlati ár (nettó 395 413 631 HUF) meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet (nettó 337 842 821 HUF) összegét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/07/2020