Szolgáltatások - 322541-2022

15/06/2022    S114

Magyarország-Szombathely: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2022/S 114-322541

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Vas Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15733586118
Postai cím: Berzsenyi Tér 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Ervin
E-mail: horvath.ervin@vasmegye.hu
Telefon: +36 301315794
Fax: +36 94515702
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.vasmegye.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.vasmegye.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése

Hivatkozási szám: EKR001100062021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szombathely - Söpte kerékpárút tervezése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Szombathely - Söpte kerékpárút összekötés a 8639.j. összekötő úttal párhuzamosan.

Szombathelyi járásban, Szombathely és Söpte külterületén, valamint Söpte belterületén a 8639 j. Szombathely-Csepreg összekötő úttal párhuzamosan a 0+831-3+496 km szelvények közötti szakaszon.

Az építési szakasz eleje a 8639.j. ök. út 0+134 km szelvény jobb oldala - a már megépült Szombathely, 11-es Huszár u.-Söptei u.-BVI-hez vezető út között építendő gyalog és kerékpárút I. ütemének vége. A kerékpárút vége a 8639. j. ök. út 3+496 km. szelvény bal oldala - a 8639 j. és a 8638 j. ök. utak csomópontja.

A tervezett kerékpárút a 3+295 km szelvényben keresztezi a 8639. j. ök. utat.

A tervezett kerékpárút Szombathely és Söpte közigazgatási határát érinti, a közúti árkon kívül a közúttal párhuzamosan halad. A 8639. j. ök. út 0+509 km szelvényben jobb oldalán keresztezi a Kupor árkot és az 1+541 km szelvényben a Bogáca ért.

A szakaszon a 8639.j. ök. út 0+509 km szelvényében meglévő közúti és mellé tervezett kerékpáros híd találhatók.

Tervezett kerékpárforgalmi létesítmények:

- közös gyalog- és kétirányú kerékpárút;

- egyoldali kétirányú kerékpárút.

Tervezett hossz: 3362m.

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 19/01/2022
Befejezés: 30/06/2022
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 020-049398

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: VM/57-1/2022.
Rész száma: 2
Elnevezés:

Szombathely - Söpte kerékpárút tervezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
19/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24960843213
Postai cím: Józsefhegyi Utca 84
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: ertekterv@ertekterv.hu
Telefon: +36 307012848
Fax: +36 23998679
Internetcím: http://www.ertekterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12 440 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) A szerződés módosításának időpontja: 2022. 05. 19.

2.) Az Ajánlati felhívásban rögzítésre került: "II.2.14) További információ: 1. A II.2.7) pontban a szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásának dátumára tekintettel változhat."

Jelen hirdetmény II.2.7) pontjában a „kezdés” rovatban megadott dátum erre figyelemmel került rögzítésre.

3.) A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont.

4.) A "VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama" pontban rögzített 10 hónap 315 napot jelent, technikai okok miatt került rögzítésre 10 hónap.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/06/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szombathely - Söpte kerékpárút összekötés a 8639.j. összekötő úttal párhuzamosan.

Szombathelyi járásban, Szombathely és Söpte külterületén, valamint Söpte belterületén a 8639 j. Szombathely-Csepreg összekötő úttal párhuzamosan a 0+831-3+496 km szelvények közötti szakaszon.

Az építési szakasz eleje a 8639.j. ök. út 0+134 km szelvény jobb oldala - a már megépült Szombathely, 11-es Huszár u.-Söptei u.-BVI-hez vezető út között építendő gyalog és kerékpárút I. ütemének vége. A kerékpárút vége a 8639. j. ök. út 3+496 km. szelvény bal oldala - a 8639 j. és a 8638 j. ök. utak csomópontja.

A tervezett kerékpárút a 3+295 km szelvényben keresztezi a 8639. j. ök. utat.

A tervezett kerékpárút Szombathely és Söpte közigazgatási határát érinti, a közúti árkon kívül a közúttal párhuzamosan halad. A 8639. j. ök. út 0+509 km szelvényben jobb oldalán keresztezi a Kupor árkot és az 1+541 km szelvényben a Bogáca ért.

A szakaszon a 8639.j. ök. út 0+509 km szelvényében meglévő közúti és mellé tervezett kerékpáros híd találhatók.

Tervezett kerékpárforgalmi létesítmények:

- közös gyalog- és kétirányú kerékpárút;

- egyoldali kétirányú kerékpárút.

Tervezett hossz: 3362m.

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 10
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12 440 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24960843213
Postai cím: Józsefhegyi Utca 84
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: ertekterv@ertekterv.hu
Telefon: +36 307012848
Fax: +36 23998679
Internetcím: http://www.ertekterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek a Szerződés 2. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel:

A szerződésben szereplő rendelkezés:

Projektelemek: Engedélyezési tervek elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése, illetve az ehhez szükséges hatósági eljárásokban való közreműködés.

Dokumentáció / tervdokumentáció megnevezése: Engedélyezési tervek és a Beruházás megvalósításához szükséges engedély(ek).

Dokumentáció / tervek teljesítési / leadási határideje: a szerződés hatályba lépését követő 120. nap.

A számla benyújtásának legkésőbbi időpontja: 1. részszámla - a teljesítésigazolás kiállítását követő 8. napon.

Projektelemek: Kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása és a kiviteli tervek elkészítése.

Dokumentáció / tervdokumentáció megnevezése: Záradékolt kisajátítási tervek és Kiviteli tervek (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint környezetvédelmi és régészeti munkarészek, kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése, mennyiségszámítás, tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes árazatlan és árazott tervezői költségvetés, rendezési terv módosítása, kisajátítási tervek készítése, záradékoltatása).

Dokumentáció / tervek teljesítési / leadási határideje: az engedély hatóság általi kiállítását követő 90. nap.

A számla benyújtásának legkésőbbi időpontja: Végszámla a teljesítésigazolás kiállítását követő 8. napon.

Módosított rendelkezés:

Projektelemek: Engedélyezési tervek elkészítése és a szükséges engedélyek megszerzése, illetve az ehhez szükséges hatósági eljárásokban való közreműködés.

Dokumentáció / tervdokumentáció megnevezése: Engedélyezési tervek és a Beruházás megvalósításához szükséges engedély(ek).

Dokumentáció / tervek teljesítési / leadási határideje: a szerződés hatályba lépését követő 180. nap.

A számla benyújtásának legkésőbbi időpontja: 1. részszámla - a teljesítésigazolás kiállítását követő 8. napon.

Projektelemek: Kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása és a kiviteli tervek elkészítése.

Dokumentáció / tervdokumentáció megnevezése: Záradékolt kisajátítási tervek és Kiviteli tervek (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint környezetvédelmi és régészeti munkarészek, kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése, mennyiségszámítás, tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes árazatlan és árazott tervezői költségvetés, rendezési terv módosítása, kisajátítási tervek készítése, záradékoltatása).

Dokumentáció / tervek teljesítési / leadási határideje: az engedély hatóság általi kiállítását követő 135. nap.

A számla benyújtásának legkésőbbi időpontja: Végszámla a teljesítésigazolás kiállítását követő 8. napon.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1. A közbeszerzési dokumentációban szereplő tervezési diszpozíció szerint a tervezési 1. szakasz vonatkozásában (Szombathely I. szakasz: 8639.j. ök. út 0+134 km és a 0+831 km szelvények közötti szakasz) meglévő tervvel rendelkezik. A tervező feladata ezen dokumentáció felülvizsgálata, szükség esetén annak korszerűsítése.

A tervezési feladat ellátása során megállapításra került, hogy a korábban elkészült, felülvizsgálandó kerékpárút terve nincs összhangban a település hatályos szabályozási tervével, ezért a kerékpárút építésjogi alapjainak megteremtése érdekében szükségessé vált Szombathely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának a módosítása. A módosításhoz szükséges dokumentáció elkészítése és a módosítási eljárás nem volt megkezdhető a kerékpárút nyomvonalának és a szükséges területigénybevételének meghatározásáig. Ezen feladatok ellátása többlettervezési munkák elvégzését teszi szükségessé a Tervező részéről, amely jelentősen megnöveli a feladatok ellátásához szükséges tervezési időt mind az engedélyes, mind a kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési időszakban.

2. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről hosszadalmas folyamat volt a Bogáca-ér és a Kupor-árok mértékadó vízhozamának meghatározása, melynek beszerzése feltétlenül szükséges volt a tervezendő híd alsó síkjának meghatározásához. Az adatszolgáltatás beszerzése a tervezettnél jelentősebb időt vett igénybe, 2022. február 17-i első egyeztetést követően 2022. március 8-án küldték meg a kért adatokat. Ez hátráltatta a tervezési feladatokat.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 12 440 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12 440 000.00 HUF