Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 322605-2021

28/06/2021    S122

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 122-322605

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2016-00065 azonosító számú projekt keretében megvalósuló feladatokhoz

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése”elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2016-00065 azonosító számú projekt keretében megvalósuló feladatokhoz

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Litér Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Királyszentistván 038/12. helyrajzi számú ingatlan

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utaltberuházások, valamint a 2014–2020. programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, ahulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokmegvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés „Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésűKEHOP-2.2.2-15-2016-00065 azonosító számú projekt keretében megvalósuló feladatokhoz.”

Az érintett település:

Királyszentistván Község Önkormányzata

Litér Község Önkormányzata

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

A Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztító telepére jelenleg érkező nyers szennyvízminősége és mennyisége a rendelkezésre álló biológiai térfogatokkal nem kezelhető olyan hatékonysággal, hogy az elfolyó tisztított szennyvíz paraméterei stabilan és hosszú távon, minden pontban kielégítsék a hatóságiengedély szerinti határértékeket.

A tervezett fejlesztés során a szennyvíztisztító telep biológiai tisztítókapacitását növelni kell, amihez új reaktortérfogatok kerülnek kialakításra, korszerű tisztítási technológia alkalmazása mellett. Az új létesítmények építésére, illetve a meglévő technológiai egységek bővítésére/korszerűsítésére jelen feladat keretében Ajánlatkérő 4940 LE biológiai kapacitás kiépítését várja el.

Feladatok

A tervezett szennyvíztisztítási technológia vegyszeres foszforeltávolítással kiegészített teljes biológiai szervesanyag és tápanyag eltávolítás, a keletkező iszap sűrítésével és gépi víztelenítésével, a tisztított szennyvízbiztonsági fertőtlenítési lehetőségének kialakításával.

Fejlesztendő létesítmények:

Mechanikai előtisztító fokozat,

Biológiai tisztító fokozat kiépítése a jelenlegi műtárgyak felhasználásával (anoxikus, aerob tisztítási lépcsők megvalósítása kiegészítő vegyszeradagolással),

Iszapsűrítő fokozat kiépítése gépi iszapvíztelenítéssel,

Meglévő technológiai épület fejlesztése (iszapvíztelenítő és vegyszertároló gépház) és új fúvógépházkialakítása,

Biológiailag tisztított szennyvíz fertőtleníthetőségének kialakítása,

Az új műtárgyak kiépítését biztosító tereprendezési, bontási munkák elvégzése.

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 630
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00065

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 232-529489

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2016-00065 azonosító számú projekt keretében megvalósuló feladatokhoz

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: info@szabadics.hu
Telefon: +36 303852551
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 407 215 590.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/06/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Litér Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Királyszentistván 038/12. helyrajzi számú ingatlan

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel Összefüggő, a 2007–2013. programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utaltberuházások, valamint a 2014–2020. programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokmegvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés „Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” elnevezésűKEHOP-2.2.2-15-2016-00065 azonosító számú projekt keretében megvalósuló feladatokhoz.”

Az érintett település:

Királyszentistván Község Önkormányzata

Litér Község Önkormányzata

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

A Királyszentistván központú agglomeráció szennyvíztisztító telepére jelenleg érkező nyers szennyvízminősége és mennyisége a rendelkezésre álló biológiai térfogatokkal nem kezelhető olyan hatékonysággal, hogy az elfolyó tisztított szennyvíz paraméterei stabilan és hosszú távon, minden pontban kielégítsék a hatóságiengedély szerinti határértékeket.

A tervezett fejlesztés során a szennyvíztisztító telep biológiai tisztítókapacitását növelni kell, amihez új reaktortérfogatok kerülnek kialakításra, korszerű tisztítási technológia alkalmazása mellett. Az új létesítmények építésére, illetve a meglévő technológiai egységek bővítésére/korszerűsítésére jelen feladat keretében Ajánlatkérő 4940 LE biológiai kapacitás kiépítését várja el.

Feladatok

A tervezett szennyvíztisztítási technológia vegyszeres foszforeltávolítással kiegészített teljes biológiai szervesanyag és tápanyag eltávolítás, a keletkező iszap sűrítésével és gépi víztelenítésével, a tisztított szennyvízbiztonsági fertőtlenítési lehetőségének kialakításával.

Fejlesztendő létesítmények:

Mechanikai előtisztító fokozat,

Biológiai tisztító fokozat kiépítése a jelenlegi műtárgyak felhasználásával (anoxikus, aerob tisztítási lépcsők megvalósítása kiegészítő vegyszeradagolással),

Iszapsűrítő fokozat kiépítése gépi iszapvíztelenítéssel,

Meglévő technológiai épület fejlesztése (iszapvíztelenítő és vegyszertároló gépház) és új fúvógépházkialakítása,

Biológiailag tisztított szennyvíz fertőtleníthetőségének kialakítása,

Az új műtárgyak kiépítését biztosító tereprendezési, bontási munkák elvégzése.

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 852
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 407 215 590.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Építőipari Zrt.
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: info@szabadics.hu
Telefon: +36 303852551
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Mérnök a mellékletekben elhelyezett Akadályközlés és mellékletei alapján, a Műszaki Ellenőr javaslatát elfogadva, azzal azonos tartalommal dönt, valamint hivatkozva az Általános Szerződéses Feltételek 3.5 Alcikkelyére, kiadja a FIDIC 3.5 [Határozatok] alcikkely szerinti elfogadó határozatát a tárgyi akadályoztatás vonatkozásában.

Az akadályközlésben foglaltak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti szerződésmódosítást vonnak maguk után, mivel azok a szerződés teljesítésének határidejét érintik.

Jelen Mérnökhatározat alapján a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításban a teljesítési határidőt 222 nap megvalósítási időtartammal szükséges módosítani. Ezáltal a Szerződéses Megállapodásban rögzített „Megvalósítás Időtartama” 852 napra módosul.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Mérnök a mellékletekben elhelyezett Akadályközlés és mellékletei alapján, a Műszaki Ellenőr javaslatát elfogadva, azzal azonos tartalommal dönt, valamint hivatkozva az Általános Szerződéses Feltételek 3.5 Alcikkelyére, kiadja a FIDIC 3.5 [Határozatok] alcikkely szerinti elfogadó határozatát a tárgyi akadályoztatás vonatkozásában.

Az akadályközlésben foglaltak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti szerződésmódosítást vonnak maguk után, mivel azok a szerződés teljesítésének határidejét érintik.

Jelen Mérnökhatározat alapján a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításban a teljesítési határidőt 222 nap megvalósítási időtartammal szükséges módosítani. Ezáltal a Szerződéses Megállapodásban rögzített „Megvalósítás Időtartama” 852 napra módosul.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 407 215 590.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 407 215 590.00 HUF