Építési beruházás - 322676-2020

10/07/2020    S132

Magyarország-Debrecen: Közúton folyó munkák

2020/S 132-322676

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jelzőlámpás csomópont kialakítása

Hivatkozási szám: EKR000532422019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233140 Közúton folyó munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Jelzőlámpás csomópont kialakítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213316 Járdák kivitelezése
45233140 Közúton folyó munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen, Szabó Kálmán utca (hrsz.: 13561), Gizella utca (hrsz.: 11548/1, 11223/2), Galamb utca (hrsz.: 11189), Budai Ézsaiás utca (hrsz.: 11513), Vécsey utca (hrsz.: 13001).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelzőlámpás csomópont kialakítása.

Ezen belül:

A Szabó Kálmán – Galamb – Vécsey – Budai Ézsaiás utcák csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átalakítása; jobbra kanyarodó sávokkal történő bővítéssel és közterületi járdaszakaszok létesítésével, a hozzá tartozó csapadékvíz-elvezetéssel, közműkiváltásokkal, az útépítési és csapadékvíz-elvezetési kiviteli tervek, valamint a szakági tervek szerint.

1 jelzőlámpás csomópont kiépítése, 5029,15 m2 meglévő útburkolat korszerűsítése, 1544,13 m2 új burkolat építése, 5285,97 m2 új járda- és kapubejáró burkolat építése, 481,60 m2 új autóbuszmegállóhely építése, 3206 m különféle szegélyek építése, 5622 m2 füvesítés,449 m közműcsatorna építése,

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 9
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 209-509261

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Jelzőlámpás csomópont kialakítása

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
Internetcím: http://www.keviz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 310 047 829.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/07/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233140 Közúton folyó munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45213316 Járdák kivitelezése
45233140 Közúton folyó munkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen, Szabó Kálmán utca (hrsz.: 13561), Gizella utca (hrsz.: 11548/1, 11223/2), Galamb utca (hrsz.: 11189), Budai Ézsaiás utca (hrsz.: 11513), Vécsey utca (hrsz.: 13001).

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelzőlámpás csomópont kialakítása.

Ezen belül:

A Szabó Kálmán – Galamb – Vécsey – Budai Ézsaiás utcák csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átalakítása; jobbra kanyarodó sávokkal történő bővítéssel és közterületi járdaszakaszok létesítésével, a hozzá tartozó csapadékvíz-elvezetéssel, közműkiváltásokkal, az útépítési és csapadékvíz-elvezetési kiviteli tervek, valamint a szakági tervek szerint.

1 jelzőlámpás csomópont kiépítése, 5029,15 m2 meglévő útburkolat korszerűsítése, 1544,13 m2 új burkolat építése, 5285,97 m2 új járda- és kapubejáró burkolat építése, 481,60 m2 új autóbuszmegállóhely építése, 3206 m különféle szegélyek építése, 5622 m2 füvesítés,449 m közműcsatorna építése,

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 04/11/2019
Befejezés: 03/09/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 339 528 269.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
Internetcím: http://www.keviz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződés 2) pontjában szereplő vállalkozási átalánydíj összege az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

„A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen: 310 047 829 Ft”

Módosítással belépő új rendelkezés:

„A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen: 339 528 269 Ft”

2. A Szerződés 4) pontjában szereplő alábbi szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

Eredeti szövegrész:

„A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 9 hónap a munkaterület átadásától.”

Módosítással belépő új szövegrész:

„A teljesítés határideje: 2020. szeptember 3.”

3. A Szerződés műszaki-szakmai tartalma jelen szerződésmódosítás 6. sz. melléklete szerint módosul.

4. A szerződés módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b)szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10 %-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15 %-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

Jelen szerződés ellenértéke nettó 310 047 829 Ft, melynek 15 %-a 46 507 174 Ft. A szerződésmódosítás értéke (nettó 29 480 440 Ft) az eredeti szerződés értékének mindössze 9,5 %-át teszi ki. A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás a Kbt. II. része szerinti közbeszerzési eljárás volt, erre tekintettel a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti, a módosítás értékére és az alkalmazott eljárási rezsimre vonatkozó előírások maradéktalanul érvényesülnek.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A szerződés út -és közműépítési munkálatokat magában foglaló mélyépítési szerződés, mely jellegen a módosítással belépő új feladat nem változtat.

A módosítás a pótmunka belépésén túl az ahhoz kapcsolódó időtartammal történő határidő-hosszabbításra irányul, mely módosítási elem a pótmunkával, mint az érték változását eredményező tényezővel maradéktalanul összefügg.

A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti jogalapnak megfelel, azzal összhangban van.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódóan a Debreceni Vízmű Zrt. által kiadott közmű-kezelői nyilatkozat érvényességi ideje 2019. szeptember 15 -én lejárt. Megrendelő intézkedett a kezelői nyilatkozat ismételt, változatlan tartalommal történő kiállítása érdekében. A közmű-üzemeltető Debreceni Vízmű Zrt. ugyanakkor a korábban kiállított hozzájáruló nyilatkozatához képest egy új feltételt tartalmazó nyilatkozatot állított ki, melyben a burkolatépítéssel érintett kockázatos anyagú és állapotú csatorna vezetékek, kötőelemek és szerelvények kiváltását is elrendelte a burkolatépítéssel egyidejűleg. Megrendelő tájékoztatást kért a közmű-kezelői nyilatkozatban rögzített új feltétel pontos indokáról, melyre a Debreceni Vízmű Zrt. részletes tájékoztatást adott. Az indoklásban a közmű-kezelő ismertette, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentációjának részeként kiadott közmű-nyilatkozat és az új nyilatkozat kiállítása közötti időszakban a munkavégzéssel érintett terület vonatkozásában olyan mennyiségű hibaelhárítási munkát végzett, mely a vezetékszakaszok általános műszaki állapotáról adnak valós, korábban nem ismert képet. A közmű-kezelő ennek alapján állapította meg a közművezetékek környezetében végzett útépítési munkálatok fokozott kockázatát az épülő útburkolatra és az ivóvízbiztonságra nézve egyaránt és rendelte el a kiváltási munkálatokat.

Az előírt munkálatok Vállalkozó ajánlatának nem képezik részét, elvégzésük ugyanakkor elengedhetetlen. Megrendelő Vállalkozótól, valamint további gazdasági szereplőktől indikatív ajánlatokat kért a pótmunkák elvégzésére, melyek közül Vállalkozó ajánlata a legkedvezőbb nettó 29 480 440 Ft összeggel. Vállalkozó az elvégzendő pótmunka időigénye tekintetében ütemtervet készített és jelezte, hogy a pótmunkák időigényére és a rá épülő munkafolyamatokra tekintettel a teljesítési határidő 30 nappal történő meghosszabbítása szükséges. Megrendelő műszaki ellenőre az ütemtervben foglaltakkal és a határidő hosszabbítás mértékével egyetért, azt műszakilag megalapozottnak tartja.

A Szerződés szerint a teljesítés határideje 9 hónap a munkaterület átadásától. A munkaterület átadásának időpontja 2019. november 4. napja volt, erre tekintettel az eredeti határidő 2020. augusztus 4. napján jár le. A határidő 30 nappal történő meghosszabbításával a teljesítés határideje 2020. szeptember 3. napra módosul.

Felek a fentiekre tekintettel a szerződést a pótmunkával, annak ellenértékével, valamint a pótmunka elvégzésével járó időigénnyel módosítják.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 310 047 829.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 339 528 269.00 HUF