Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 322851-2021

Submission deadline has been amended by:  404552-2021
TITytułPolska-Wrocław: Urządzenia medyczne
NDNumer publikacji ogłoszenia322851-2021
PDData publikacji28/06/2021
OJNumer wydania Dz.U. S122
TWMiejscowość nabywcyWROCŁAW
AUNazwa urzędowa nabywcyUniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany23/06/2021
DTTermin składania ofert13/08/2021
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)33112200 - Aparaty ultrasonograficzne
33157800 - Urządzenia do podawania tlenu
33168000 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
33123210 - Urządzenia do monitorowania czynności serca
33100000 - Urządzenia medyczne
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL514
IAAdres internetowy (URL)www.usk.wroc.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE