Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 322861-2021

28/06/2021    S122

Sverige-Vänersborg: Medicinsk utrustning

2021/S 122-322861

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Västra Götalandsregionen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0131
Postadress: Östergatan 1
Ort: Vänersborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 462 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Siv Wikström
E-post: siv.wikstrom@vgregion.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.vgregion.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhhczizxb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhhczizxb&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Sömnapné, CPAP och Masker

Referensnummer: RS 2019-08548
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33100000 Medicinsk utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

CPAP-utrustning med tillhörande befuktare för behandling av patienter med obstruktiv sömnapné, ventilerade och oventilerade masker för vuxna och barn, tillbehör och reservdelar samt tillbehör och reservdelar för befintlig utrustning inom VGR.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33157000 Utrustning för gasbehandling och annan andningsstödjande utrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

CPAP-utrustning med tillhörande befuktare för behandling av patienter med obstruktiv sömnapné, ventilerade och oventilerade masker för vuxna och barn, tillbehör och reservdelar samt tillbehör och reservdelar för befintlig utrustning inom VGR.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/12/2021
Slut: 14/12/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 förlängning/ar á 1 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/09/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/06/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/09/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/06/2021