Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 322917-2022

Mostra versione ridotta

15/06/2022    S114

Suomi-Tampere: Jätteisiin liittyvät palvelut

2022/S 114-322917

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2009/81/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0952029-9
Postiosoite: Hatanpään valtatie 30
Postitoimipaikka: Tampere
Postinumero: FI-33541
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: purchase4.fdflogcom@mil.fi

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen/-yksikön yleisosoite: http://www.puolustusvoimat.fi

Tarjousten ja osallistumishakemusten jättäminen sähköisessä muodossa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=397644&tpk=ac9ef530-f577-47d0-a737-76a38ecb3d6b

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.3)Pääasiallinen toimiala
Puolustus
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Pakkausten jälkikäsittelypalvelut
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 19: Jätevesi- ja jätehuoltopalvelut; puhtaanapito ja vastaavat palvelut
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
Perustelut sille, miksi puitejärjestelyn kesto ylittää seitsemän vuoden enimmäiskeston: Katso kohta II.2 Sopimuksen määrä ja laajuus
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Pakkausten jälkikäsittelypalvelut
Jälkikäsittelypalvelu sisältää: ampumatarvikkeita, räjähteitä tai räjähdysherkkää ainetta sisältäneiden pakkausten tarkistamisen, lajittelun, murskaamisen, toimittamisen hyötykäyttöön ja polttoaineanalyysit.
Jälkikäsittelypalveluun sisältyy myös muun materiaalin erikseen määriteltyn ja satunnaisen jälkikäsittelyn ja pois kuljettamisen tarpeen.
Muu materiaali voi tarkoittaa kaikkia tuotteita, esineitä, välineitä, materiaaleja ja aineita, jotka eivät ole pakkausmateriaalia. Muu aine voi olla esimerkiksi pyroteknistä tai vaaralliseksi luokiteltua ainetta, jolle tarvitaan edellä kuvattu jätteenkäsittelypalvelu.
Muu aine kuvataan tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevalla sopimusluonnoksella.
Palvelu tuotetaan 3. logistiikkarykmentille Haapajärvellä.
Mahdollisesti solmittavan sopimuksen kokonaiskesto, 48 kuukautta (4 vuotta) sekä optio 36 kuukautta (3 vuotta), on yhteensä seitsemän (7) vuotta optioineen.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

90500000 Jätteisiin liittyvät palvelut

II.1.7)Tietoa alihankinnasta
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Puitejärjestelyyn tehdään 48 kuukauden (4 vuoden) sopimus ja sopimusta voidaan jatkaa 36 kuukauden optioilla joka voidaan jakaa kolmeen (3) kahdentoista (12) kuukauden optiokauteen.
Puitejärjestelyn kokonaiskestoksi voi tulla yhteensä 84 kuukautta (7 vuotta) optioineen.
Arvioitu arvo ilman alv:tä:
Vaihteluväli 400000.00 ja 500000.00 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Myöhempien sopimusten arvioitu ajankohta, kun kyse on uusittavista tavarahankinta- tai palvelusopimuksista:
kuukautta: 36 (sopimuksen tekemisestä)
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Alkamispäivä 1.10.2022. Päättymispäivä 30.9.2026

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Hankinnan toteutukselle asetetut muut erityisehdot, erityisesti toimitusvarmuutta ja tietoturvaa koskevat erityisehdot:
III.1.5)Tietoa turvallisuusselvityksestä:
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Henkilökohtainen tilanne
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
III.2.3)Tekninen ja/tai ammatillinen suorituskyky
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: ei

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain ei
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.8.2022 - 12:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.6.2022