Palvelut - 322944-2019

10/07/2019    S131    - - Palvelut - Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus - Käyttöoikeussopimuksen tekomenettely 

Suomi-Helsinki: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2019/S 131-322944

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/23/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 36
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Salla-Mari Rintala
Sähköpostiosoite: info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1C

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jälki-ilmoitus: Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/2 Länsi-Uusimaa

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60112000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt tarjouksia joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olleessa asiakirjassa Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot.

Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Yksinoikeudesta tehdään erillinen päätös ja muiden liikenteiden mahdollisesti aiheuttama jatkuva ja vakava haitta tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Liikennepalvelulain edellyttämät yhteentoimivuusvaatimukset (320/2017, III osa 2 luku 3 §) on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä käyttöoikeussopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 565 145.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/2/1,6,11,12,13,23,24

Osa nro: 1,6,11,12,13,23,24
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnön liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut ja reittikartat ovat olleet tarjouspyynnön liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamansa kohteen / kohteiden liikenteen tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin kohdekohtaisissa tiedoissa esitetyn mukaisesti. Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta)
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 27/05/2019
päättymispäivä: 31/05/2021
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus sopimuksen jatkamiselle (optio) ajalle 1.6.2020-6.6.2021.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/2/3,5,7,8,18

Osa nro: 3,5,7,8,18
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnön liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut ja reittikartat ovat olleet tarjouspyynnön liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamansa kohteen / kohteiden liikenteen tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin kohdekohtaisissa tiedoissa esitetyn mukaisesti. Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta)
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 27/05/2019
päättymispäivä: 31/05/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus sopimuksen jatkamiselle (optio) ajalle 1.6.2020-6.6.2021.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/2/14,15,16,19,20,21

Osa nro: 14,15,16,19,20,21
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnön liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut ja reittikartat ovat olleet tarjouspyynnön liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamansa kohteen / kohteiden liikenteen tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin kohdekohtaisissa tiedoissa esitetyn mukaisesti. Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta)
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 27/05/2019
päättymispäivä: 31/05/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus sopimuksen jatkamiselle (optio) ajalle 1.6.2020-6.6.2021.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/2/2

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnön liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut ja reittikartat ovat olleet tarjouspyynnön liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamansa kohteen / kohteiden liikenteen tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin kohdekohtaisissa tiedoissa esitetyn mukaisesti. Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta)
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 12/06/2019
päättymispäivä: 31/05/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus sopimuksen jatkamiselle (optio) ajalle 1.6.2020-6.6.2021.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/2/4

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnön liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut ja reittikartat ovat olleet tarjouspyynnön liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamansa kohteen / kohteiden liikenteen tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin kohdekohtaisissa tiedoissa esitetyn mukaisesti. Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta)
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 27/05/2019
päättymispäivä: 31/05/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus sopimuksen jatkamiselle (optio) ajalle 1.6.2020-6.6.2021.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/2/9,10,17

Osa nro: 9,10,17
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnön liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut ja reittikartat ovat olleet tarjouspyynnön liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamansa kohteen / kohteiden liikenteen tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin kohdekohtaisissa tiedoissa esitetyn mukaisesti. Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta)
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 20/06/2019
päättymispäivä: 31/05/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus sopimuksen jatkamiselle (optio) ajalle 1.6.2020-6.6.2021.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UUDELY/2019/2/22

Osa nro: 22
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60112000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnön liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut ja reittikartat ovat olleet tarjouspyynnön liitteinä.

Liikenteenharjoittaja hoitaa voittamansa kohteen / kohteiden liikenteen tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta. Sen lisäksi on mahdollisuus optiokausiin kohdekohtaisissa tiedoissa esitetyn mukaisesti. Optioiden mahdollista käyttöönottoa edeltävä menettely on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä Käyttöoikeussopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta)
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 03/06/2019
päättymispäivä: 31/05/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus sopimuksen jatkamiselle (optio) ajalle 1.6.2020-6.6.2021.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Sopimuksentekomenettely, johon liittyy ennakkoon julkaistu käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 064-150108

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro: 1,6,11,12,13,23,24
Nimi:

UUDELY/2019/2/1,6,11,12,13,23,24

Käyttöoikeussopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
27/05/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Oy Pohjolan Liikenne Ab
0678125-8
Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@pohjolanliikenne.fi
NUTS-koodi: FI1B1
Käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tietoa käyttöoikeussopimuksen arvosta ja keskeisistä rahoitusehdoista (ilman alv:tä)
Käyttöoikeussopimuksen/osan kokonaisarvo: 100 404.00 EUR
Muut käyttöoikeussopimuksen arvon kannalta merkitykselliset tiedot direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus sopimuksen jatkamisesta (optio) vuodella. Option arvioitu arvo on sama kuin varsinaisen sopimuskauden, jonka arvo ilmoitettu edellä. Liikenteenharjoittaja saa pitää sopimuksen mukaisen liikenteen harjoittamisesta saatavat lippu-, rahti- ym. tulot.

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro: 3,5,7,8,18
Nimi:

UUDELY/2019/2/3,5,7,8,18

Käyttöoikeussopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
27/05/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Oy Pohjolan Liikenne Ab
0678125-8
Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@pohjolanliikenne.fi
NUTS-koodi: FI1B1
Käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tietoa käyttöoikeussopimuksen arvosta ja keskeisistä rahoitusehdoista (ilman alv:tä)
Käyttöoikeussopimuksen/osan kokonaisarvo: 142 081.00 EUR
Muut käyttöoikeussopimuksen arvon kannalta merkitykselliset tiedot direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus sopimuksen jatkamisesta (optio) vuodella. Option arvioitu arvo on sama kuin varsinaisen sopimuskauden, jonka arvo ilmoitettu edellä. Liikenteenharjoittaja saa pitää sopimuksen mukaisen liikenteen harjoittamisesta saatavat lippu-, rahti- ym. tulot.

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro: 14,15,16,19,20,21
Nimi:

UUDELY/2019/2/14,15,16,19,20,21

Käyttöoikeussopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
27/05/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Oy Pohjolan Liikenne Ab
0678125-8
Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@pohjolanliikenne.fi
NUTS-koodi: FI1B1
Käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tietoa käyttöoikeussopimuksen arvosta ja keskeisistä rahoitusehdoista (ilman alv:tä)
Käyttöoikeussopimuksen/osan kokonaisarvo: 179 463.00 EUR
Muut käyttöoikeussopimuksen arvon kannalta merkitykselliset tiedot direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus sopimuksen jatkamisesta (optio) vuodella. Option arvioitu arvo on sama kuin varsinaisen sopimuskauden, jonka arvo ilmoitettu edellä. Liikenteenharjoittaja saa pitää sopimuksen mukaisen liikenteen harjoittamisesta saatavat lippu-, rahti- ym. tulot.

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro: 2
Nimi:

UUDELY/2019/2/2

Käyttöoikeussopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
12/06/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Ampers Busstrafik Ab
1499644-3
Raasepori
Suomi
Sähköpostiosoite: amper@amper.fi
NUTS-koodi: FI1B1
Käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tietoa käyttöoikeussopimuksen arvosta ja keskeisistä rahoitusehdoista (ilman alv:tä)
Käyttöoikeussopimuksen/osan kokonaisarvo: 34 592.00 EUR
Muut käyttöoikeussopimuksen arvon kannalta merkitykselliset tiedot direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus sopimuksen jatkamisesta (optio) vuodella. Option arvioitu arvo on sama kuin varsinaisen sopimuskauden, jonka arvo ilmoitettu edellä. Liikenteenharjoittaja saa pitää sopimuksen mukaisen liikenteen harjoittamisesta saatavat lippu-, rahti- ym. tulot.

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro: 4
Nimi:

UUDELY/2019/2/4

Käyttöoikeussopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
27/05/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
J. Vainion Liikenne Oy
0139506-7
Salo
Suomi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@vainionliikenne.fi
NUTS-koodi: FI1C1
Käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tietoa käyttöoikeussopimuksen arvosta ja keskeisistä rahoitusehdoista (ilman alv:tä)
Käyttöoikeussopimuksen/osan kokonaisarvo: 28 280.00 EUR
Muut käyttöoikeussopimuksen arvon kannalta merkitykselliset tiedot direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus sopimuksen jatkamisesta (optio) vuodella. Option arvioitu arvo on sama kuin varsinaisen sopimuskauden, jonka arvo ilmoitettu edellä. Liikenteenharjoittaja saa pitää sopimuksen mukaisen liikenteen harjoittamisesta saatavat lippu-, rahti- ym. tulot.

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro: 9,10,17
Nimi:

UUDELY/2019/2/9,10,17

Käyttöoikeussopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
20/06/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
M. Tervo Oy
0130786-4
Lohja
Suomi
Sähköpostiosoite: m.tervo@kolumbus.fi
NUTS-koodi: FI1B1
Käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tietoa käyttöoikeussopimuksen arvosta ja keskeisistä rahoitusehdoista (ilman alv:tä)
Käyttöoikeussopimuksen/osan kokonaisarvo: 63 575.00 EUR
Muut käyttöoikeussopimuksen arvon kannalta merkitykselliset tiedot direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus sopimuksen jatkamisesta (optio) vuodella. Option arvioitu arvo on sama kuin varsinaisen sopimuskauden, jonka arvo ilmoitettu edellä. Liikenteenharjoittaja saa pitää sopimuksen mukaisen liikenteen harjoittamisesta saatavat lippu-, rahti- ym. tulot.

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Osa nro: 22
Nimi:

UUDELY/2019/2/22

Käyttöoikeussopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
03/06/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Pekolan Liikenne Oy
0148032-5
Hämeenlinna
Suomi
Sähköpostiosoite: myynti@pekolanliikenne.fi
NUTS-koodi: FI1C2
Käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tietoa käyttöoikeussopimuksen arvosta ja keskeisistä rahoitusehdoista (ilman alv:tä)
Käyttöoikeussopimuksen/osan kokonaisarvo: 16 750.00 EUR
Muut käyttöoikeussopimuksen arvon kannalta merkitykselliset tiedot direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus sopimuksen jatkamisesta (optio) vuodella. Option arvioitu arvo on sama kuin varsinaisen sopimuskauden, jonka arvo ilmoitettu edellä. Liikenteenharjoittaja saa pitää sopimuksen mukaisen liikenteen harjoittamisesta saatavat lippu-, rahti- ym. tulot.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Kysymyksessä on ollut lain liikenteen palveluista (320/2017) mukainen yksivaiheinen tarjousmenettely.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/07/2019