Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 322979-2021

28/06/2021    S122

România-Slatina: Consumabile medicale

2021/S 122-322979

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt
Număr naţional de înregistrare: 9746625
Adresă: Str. Drăgănești nr. 7
Localitate: Slatina
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 230119
Țară: România
Persoană de contact: Stoica Leonard Iulian
E-mail: dgaspcoltachizitii@yahoo.com
Telefon: +40 372713562
Fax: +40 249412692
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc-olt.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100122952
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: DGASPC Olt
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Produse protecție împotriva COVID-19 – proiect „Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC Olt în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021 – nouă loturi

Număr de referinţă: 9746625_2021_PAAPD1306185
II.1.2)Cod CPV principal
33140000 Consumabile medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Produse protectie impotriva COVID-19 – proiect „Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC Olt în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021 – noua loturi:

— lot 1 – alcool sanitar 0,5 l;

— lot 2 – botosi;

— lot 3 – combinezoane;

— lot 4 – dezinfectant maini;

— lot 5 – dozatoare;

— lot 6 – manusi chirurgicale 100 buc./cutie;

— lot 7 – masca chirurgicala,

— lot 8 – ochelari de protectie,

— lot 9 – termometru digital non contact.

Furnizare cantitate solicitata/produs/lot conform caietului de sarcini.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 728 250.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 9
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Este necesar să se depună oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TERMOMETRU DIGITAL NON CONTACT

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38900000 Diverse instrumente de evaluare şi de testare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face in termen de 15 zile de la lansarea comenzii scrise de la achizitor, conform Caiet de Sarcini “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 la urmatoarea adresa: Slatina, str. Plevnei, nr. 7, jud. Olt Depozit DGASPC Olt

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 9- TERMOMETRU DIGITAL NON CONTACT conform Caiet de Sarcini - “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021-LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 referitor LOT 9

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

II.2.14)Informații suplimentare

Ofertele se depun pentru total cantitate solicitata /produs/lotul ofertat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BOTOSI

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face in termen de 15 zile de la lansarea comenzii scrise de la achizitor, conform Caiet de Sarcini “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 la urmatoarea adresa: Slatina, str. Plevnei, nr. 7, jud. Olt- Depozit DGASPC Olt

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 2- BOTOSI conform Caiet de Sarcini - “ ACHIZITIE PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021-LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 referitor LOT 2

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

II.2.14)Informații suplimentare

Ofertele se depun pentru total cantitate solicitata /produs/lotul ofertat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MANUSI CHIRURGICALE 100 BUC/CUTIE

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18424300 Mănuşi de unică folosinţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face in termen de 15 zile de la lansarea comenzii scrise de la achizitor, conform Caiet de Sarcini “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 la urmatoarea adresa: Slatina, str. Plevnei, nr. 7, jud. Olt Depozit DGASPC Olt

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 6- MANUSI CHIRURGICALE 100 BUC/CUTIE conform Caiet de Sarcini - “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021-LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 referitor LOT 6

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

II.2.14)Informații suplimentare

Ofertele se depun pentru total cantitate solicitata /produs/lotul ofertat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

OCHELARI DE PROTECTIE

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33735000 Ochelari-mască
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face in termen de 15 zile de la lansarea comenzii scrise de la achizitor, conform Caiet de Sarcini “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 la urmatoarea adresa: Slatina, str. Plevnei, nr. 7, jud. Olt Depozit DGASPC Olt

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 8- OCHELARI DE PROTECTIE conform Caiet de Sarcini - “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021-LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 referitor LOT 8

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 250.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

II.2.14)Informații suplimentare

Ofertele se depun pentru total cantitate solicitata /produs/lotul ofertat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ALCOOL SANITAR 0,5 L

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face in termen de 15 zile de la lansarea comenzii scrise de la achizitor, conform Caiet de Sarcini “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 la urmatoarea adresa: Slatina, str. Plevnei, nr. 7, jud. Olt – Depozit DGASPC Olt

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 1- ALCOOL SANITAR 0,5 L conform Caiet de Sarcini - “ ACHIZITIE PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021-LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 referitor LOT 1

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

II.2.14)Informații suplimentare

Ofertele se depun pentru total cantitate solicitata /produs/lotul ofertat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COMBINEZOANE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face in termen de 15 zile de la lansarea comenzii scrise de la achizitor, conform Caiet de Sarcini “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 la urmatoarea adresa: Slatina, str. Plevnei, nr. 7, jud. Olt- Depozit DGASPC Olt

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 3- COMBINEZOANE conform Caiet de Sarcini - “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021-LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 referitor LOT 3

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

II.2.14)Informații suplimentare

Ofertele se depun pentru total cantitate solicitata /produs/lotul ofertat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DEZINFECTANT MAINI

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face in termen de 15 zile de la lansarea comenzii scrise de la achizitor, conform Caiet de Sarcini “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 la urmatoarea adresa: Slatina, str. Plevnei, nr. 7, jud. Olt Depozit DGASPC Olt

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 4- DEZINFECTANTI MAINI conform Caiet de Sarcini - “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021-LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 referitor LOT 4

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 120 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

II.2.14)Informații suplimentare

Ofertele se depun pentru total cantitate solicitata /produs/lotul ofertat

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MASCA CHIRURGICALA

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face in termen de 15 zile de la lansarea comenzii scrise de la achizitor, conform Caiet de Sarcini “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 la urmatoarea adresa: Slatina, str. Plevnei, nr. 7, jud. Olt Depozit DGASPC Olt

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 7- MASCA CHIRUGICALA conform Caiet de Sarcini - “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021-LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 referitor LOT 7

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 255 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

II.2.14)Informații suplimentare

Ofertele se depun pentru total cantitate solicitata /produs/lotul

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DOZATOARE

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000 Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face in termen de 15 zile de la lansarea comenzii scrise de la achizitor, conform Caiet de Sarcini “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 la urmatoarea adresa: Slatina, str. Plevnei, nr. 7, jud. Olt Depozit DGASPC Olt

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LOT 5- DOZATOARE conform Caiet de Sarcini - “ PRODUSE PROTECTIE IMPOTRIVA COVID-19 -- proiect “Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021-LOT1, LOT2, LOT3, LOT4,LOT5, LOT6,LOT7,LOT8,LOT9 referitor LOT 5

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Dotarea serviciilor sociale de tip rezidenţial din cadrul DGASPC OLT în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” – POIM 538/27/04/2021

II.2.14)Informații suplimentare

Ofertele se depun pentru total cantitate solicitata /produs/lotul ofertat

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a) Situaţia personală a ofertantului:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Cerinta nr. 1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016 cu modificari si completari ulterioare.

Cerinta nr. 2

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr.98/2016 cu modificari si completari ulterioare

Cerinta nr. 3

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016 cu modificari si completari ulterioare

Cerinta nr. 4

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art.60 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare, privind achizitiile publice. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016 cu modificari si completari ulterioare. ACEASTA DECLARATIE VA FI PREZENTATA ODATA CU DUAE LA MOMENTUL DEPUNERII OFERTELOR.

Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1.RĂDIŢA PIROŞCA -DIRECTOR GENERAL

2.LUNGU CRISTIAN-NICOLAE, - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

3.VISAN ELENA- DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

4. GHEORGHE SORIN-MIHAIL, -DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

5. STAMATE CARMEN-ELENA, -SEF SERVICIU- Serviciul contabilitate – salarizare, planificare bugetara si management financiar, plata beneficii de asistenta sociala

6. DRAGULOIU RAMONA- FLORINELA, -Compartiment juridic si contencios

7. PITEI ELENA-VERONICA, -SEF SERVICIU - Serviciul achizitii publice

8. OLTEANU PIRVU-LUCICA, - SEF SERVICIU- Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate si sanatate în munca, aparare împotriva incendiilor, protectia mediului, administrativ si aprovizionare.

Cerinta nr. 5

Certificat de atestare fiscala privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza DATORII RESTANTE LA MOMENTUL PREZENTARII. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.

Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul – in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.

Cerinta nr. 6

Certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza DATORII RESTANTE LA MOMENTUL PREZENTARII. Documentul se va depune, de catre ofertanti, in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.

Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul – in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana.

Cerinta nr. 7

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

Cerinta nr. 8

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare

MODALITATE DE INDEPLINIRE:

1)- Se completeaza DUAE pentru Cerintele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

— Se prezinta Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art.60 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare pentru Cerinta nr. 4 de catre toti operatorii economici odata cu DUAE.

2)- Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE/Cerinte nr 1,2,3,4,5,6,7 + Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art.60 din Legea nr. 98/2016 cu modificari si completari ulterioare /Cerinta nr 4, ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative/Cerintele 5, 6, 7, 8 care stau la baza informatiilor/datelor furnizate prin DUAE

Aceste documente justificative pot fi:

a) Certificate constatatoare privind datoriile la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

b) Cazierul judiciar al respectivului operator economic, și a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

c) documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu modificari si completari ulterioare, daca e cazul;

d) alte documente edificatoare, după caz.

3) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti.

4) Certificatele/documentele emise de autoritati/terti se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

5) Informații pentru persoanele juridice străine: Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificator privind neîncadrarea în motivele de excludere prevăzute de lege.

Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016 cu modificari si completari ulterioare. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Cerinta nr. 1

Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic; modalitatea de indeplinire si Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului; informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale la MOMENTUL PREZENTARII ACESTUIA, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

MODALITATE DE INDEPLINIRE:

a) Se completeaza DUAE pentru Cerinta nr. 1

b) Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative /Cerinta nr 1 care stau la baza informatiilor/datelor furnizate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, respectiv Certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial.

Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a furniza produse similare celor ce formeaza obiectul contractului. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Specificati cifra de afaceri medie anuala Informatii privind situatia economico-financiara: -Informatii privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) (echivalentul EURO se va raporta la un curs mediu anual lei/euro comunicat de BNR;. In situatia in care cifra de afaceri este prezentata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se vor utiliza cursurile medii de schimb pentru ultimii 3 ani comunicati de BNR.)

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se completeaza DUAE Nota: a)Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative care stau la baza informatiilor/datelor furnizate(exemplu:bilant contabil, extras de bilant, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanta al firmei, raport al cenzorilor, etc.) b) Documentele emise de catre ofertanti (declaratiile) se vor prezenta in forma originala; certificatele/documentele emise de autoritati/terti se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul"

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta nr.1: Lista a principalelor livrari de produse similare celor ce fac obiectul procedurii efectuate in ultimii 3 ani. Lista a principalelor livrari de produse similare celor ce fac obiectul procedurii efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse similare celor ce fac obiectul procedurii, se confirma prin prezentarea de documente/certificate emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa livrarea de produse. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respectiv tertului/tertiilor sustinatori (Formularul nr. 6) impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia resursele invocate. In cadrul angajamentului se va mentiona in mod expres in ce consta sustinerea acordata. Angajamentul de sustinere trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul Autoritatii Contractante de a solicita in mod legitim indeplinirea obligatiilor asumate de catre persoana sustinatoare. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere(Formularul nr. 6), trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinători pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinători va include toate informaţiile menţionate la cap. a)- Situaţia personală a ofertantului, b) - Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale din INSTRUCTIUNI OFERTANTI, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare(Formularul nr. 7). Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la CONDITII DE PARTICIPARE OFERTANTI/cap. a)- Situaţia personală a ofertantului, b) - Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale din instructiuni care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la CONDITII DE PARTICIPARE OFERTANTI/cap a)- Situaţia personală a ofertantului din instructiuni

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

— Se completeaza DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Nota: a) Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative (ex procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; documente constatatoare de indeplinire a obligatiilor contractuale, recomandari, contracte, etc) care stau la baza informatiilor/datelor furnizate. Referitor la modalitatea de indeplinire a situatiilor privind sustinerea unui tert sau in cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/părţi din contract,– operatorii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor, respectiv tert sau subcontractant, si vor prezenta angajamentul tertului sustinator si acordul de subcontractare o data cu depunerea DUAE, urmand ca documentulele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri sa fie solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinători pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinători va include toate informaţiile menţionate la cap III.1.1. a), b) din fisa de date, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la CONDITII DE PARTICIPARE OFERTANTI/cap. a)- Situaţia personală a ofertantului, b) - Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale din instructiuni care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la CONDITII DE PARTICIPARE OFERTANTI/cap a)- Situaţia personală a ofertantului din instructiuni b) Documentele emise de catre ofertanti (declaratiile) se vor prezenta in forma originala; certificatele/documentele emise de autoritati/terti se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/07/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/09/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/07/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: în cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul S.I.C.A.P., în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conţin noi preţuri.

In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.

2)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP la adresa www.e-licitatie.ro, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3)Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Sectiunea "Solicitari de clarificare/ Întrebari/Comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, din detaliu lot iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea " Documentatie Atribuire, Lista clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 150 din Legea 98/2016 cu modificari si completari ulterioare.

4)Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP(www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “ Solicitari de clarificare/ Întrebari/Comunicari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

LEGEA 101/2016 Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul juridic și contencios/Serviciul achiziţii publice din cadrul DGASPC Olt
Adresă: Str. Drăgănești nr. 7
Localitate: Slatina
Cod poștal: 230119
Țară: România
E-mail: dgaspcoltachizitii@yahoo.com
Telefon: +40 372713562
Adresă internet: WWW.DGASPC-OLT.RO
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/06/2021