Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 322985-2021

TINazivHrvatska-Samobor: Sol za posipavanje cesta
NDBroj objave obavijesti322985-2021
PDDatum objave28/06/2021
OJBroj izdanja SL S-a122
TWMjesto/grad kupcaSAMOBOR
AUSlužbeno ime kupcaKomunalac d.o.o. (17055681355)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan23/06/2021
DTRok za podnošenje27/07/2021
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)34927100 - Sol za posipavanje cesta
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR065
IAInternetska adresa (URL)http://www.komunalac-samobor.hr/
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU