Tjenesteydelser - 323041-2019

11/07/2019    S132    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Opnåede erfaringer for at informere integrerede tilgange til renovering og modernisering af det byggede miljø

2019/S 132-323041

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadresse: Rue Demot 24
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5013
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5013
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Energieffektivitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opnåede erfaringer for at informere integrerede tilgange til renovering og modernisering af det byggede miljø

Sagsnr.: ENER/C3/2019-468/03
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne undersøgelse har til formål at identificere erfaringer, der kan opnås fra eksisterede lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige tiltag, inklusive direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) og relaterede værktøjer (dog ikke begrænset dertil), for at støtte overgangen til et mere bæredygtigt bygget miljø og for aktivt at inddrage borgere i opnåelsen af den nødvendige omdannelse af vores bygningsmasse for at tilpasse den til klimaændring. For at støtte overgangen til et mere bæredygtigt bygget miljø ville det være af værdi at have en bedre forståelse af bygningspolitikkers potentiale generelt set, og særligt vedrørende EPBD og relaterede muliggørende tiltag, for at bidrage til opnåelsen af bredere politiske målsætninger. Denne analyse bør tage hensyn til supplerende EU-lovgivning og -initiativer, der berører bygninger og deres energi- eller bæredygtighedsaspekter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgave 1: screening, fastlæggelse af omfang og centrale EU-udfordringer

Opgave 2: lovgivningsmæssig gennemgang — byggevedtægter og anden lovgivning, der kan gælde for bygninger, og som støtter de relevante strategiske områder

Opgave 3: politikoversigt — eksisterende initiativer vedrørende byggepolitik, der støtter de relevante strategiske områder

Opgave 4: dybdegående analyse og vurdering af muligheder for obligatoriske mindstekrav for salg, udlejning eller andre ejendomstransaktioner

Opgave 5: erfaringer opnået på rette niveau og de bedste værktøjer til løsning af de forskellige problemstillinger, inklusive vedrørende EPBD's rolle og relaterede værktøjer. Tilbudsgivere skal tydeligt beskrive deres overordnede tilgang til arbejdet og de foreslåede tjenesteydelser, der skal leveres inden for dette omfang og som del af tjenesteydelseskontrakten, inklusive indhentning af kommerciel data.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 13
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

H2020-arbejdsprogrammet for 2018-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/09/2019
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/09/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet kl. 11:00 i Rue de Mot 24, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040-Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan deltage i åbningsmødet, men må kun være repræsenteret af 1 person. Ved afslutningen af åbningsmødet vil formanden for åbningsudvalget oplyse navnene på tilbudsgiverne og beslutningen om antageligheden af hvert modtaget bud. De priser, der er anført i buddene, vil ikke blive oplyst.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2019