Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 323041-2019

11/07/2019    S132    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Az épített környezet felújítására és korszerűsítésére vonatkozó integrált megközelítésekhez szükséges tájékozódás érdekében levont tanulságok

2019/S 132-323041

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Energy
Postai cím: Rue Demot 24
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ENER-C3-TENDERS@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5013
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5013
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Energiahatékonyság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az épített környezet felújítására és korszerűsítésére vonatkozó integrált megközelítésekhez szükséges tájékozódás érdekében levont tanulságok

Hivatkozási szám: ENER/C3/2019-468/03
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tanulmány célja a lehetséges tanulságok levonása a meglévő jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésekből, az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvet és a kapcsolódó eszközöket is beleértve (de nem ezekre korlátozódva), a következők érdekében: a fenntarthatóbb épített környezet felé történő átmenet támogatása, valamint a lakosság aktív bevonása az épületállományon az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás jegyében szükséges átalakítás végrehajtásába. A fenntarthatóbb épített környezet felé történő átmenet támogatása érdekében hasznos lenne, ha általánosságban több ismerettel rendelkeznénk az épületpolitikában rejlő lehetőségekről, az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvről és különösen a kapcsolódó szükséges intézkedésekről annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a tágabb szakpolitikai célkitűzések eléréséhez. Az elemzés során figyelembe kell venni az épületekre és azok energiahatékonysági vagy fenntarthatósági vonatkozására irányuló többi uniós jogszabályt és kezdeményezést.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 320 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. feladat: szűrés, a hatókör és a kulcsfontosságú uniós kihívások meghatározása;

2. feladat: a szabályozási felülvizsgálat, azaz az épületekre vonatkozó törvények és minden egyéb olyan jogszabály áttekintése, amely az épületekre vonatkozhat, valamint támogatja a releváns stratégiai területeket;

3. feladat: szakpolitikai áttekintés – a releváns stratégiai területeket támogató és az épületekre vonatkozó jelenlegi szakpolitikai kezdeményezések;

4. feladat: az értékesítés, bérlés és egyéb ingatlanügyletek kötelező minimumkövetelményeire vonatkozó lehetőségek mélyreható elemzése és értékelése;

5. feladat: a megfelelő szinten levont tanulságok és a különféle – többek között az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv és a kapcsolódó eszközök szerepére vonatkozó – problémák leküzdéséhez leginkább megfelelő eszközök. A pályázóknak egyértelműen be kell mutatniuk a szolgáltatási szerződés hatókörének keretében végrehajtandó tevékenységre és javasolt szolgáltatásokra vonatkozó átfogó megközelítésüket, a kereskedelmi adatok gyűjtését is beleértve.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 320 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A 2018–2020. évi H2020 munkaprogram

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/09/2019
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/09/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

A pályázatbontás ideje és helye: 11:00; Rue de Mot 24, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040-Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázók jelen lehetnek a pályázatbontáson, azonban legfeljebb egy személy képviselheti őket. A tenderbontás befejeztével a tenderbontó bizottság elnöke közli az ajánlattevők nevét és a döntést arra vonatkozóan, hogy az egyes ajánlatok elfogadhatók voltak-e vagy sem. Az ajánlatokban szereplő árakat nem hozzák nyilvánosságra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/07/2019