Lavori - 323141-2016

17/09/2016    S180

Magyarország-Budapest: Pályaépítés

2016/S 180-323141

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Szilvia
E-mail: magyarsz2@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Attila
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Telefon: +36 19206312
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Attila
Telefon: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés, automata vonatvezérlőrendszer felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Hivatkozási szám: FKLM/226/2016
II.1.2)Fő CPV-kód
45234116 Pályaépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák, biztosítóberendezés és automata vonatvezérlőrendszer (AVR) felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45223220 Szerkezetburkolási munka
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
45221248 Alagútbéleléssel kapcsolatos építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45223000 Szerkezetek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45311000 Villamos huzalozás és szerelés
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45312200 Betörésjelző rendszer szerelése
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
45234124 Föld alatti személyvasúti szállítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vágányépítési munkák: Vonali fővágányok építése vb. pályalemezen 33 400 vfm; Vonali fővágányok építése zúzottkő ágyazaton 480 vfm; Kitérők beépítés fővonalon: 38 csoport; 3. sín bontása és építése: 17 600 fm.

Vízelvezetés javítása alagutakban: 13 300 fm. Alagutak szigetelés javítása: 13 300 fm.

Egyéb alagúti munkák: Kábeltartók cseréje és építése: 293 000 fm; Alagúti világítás felújítása lámpa testek cseréjével: 7 100 db; Földelő gerinchálózat, földelő szondák létesítése: 36 db; Alagúti tűzivízhálózat, szerelvényekkel: 17 100 m; Vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési, szigetelés javítási munkái: 25 db.

Kőér utcai járműtelepi munkák: Vágányok építése zúzottkő ágyazaton: 4 500 fm; Kitérők beépítése: 14 csoport.

3. sín bontása és építése: 5 400 fm.

90–100 cm-es sínalátámasztások 75 cm-re besűrítése. Leerősítések, icosit kúpok bontását követően pályabeton javítása, vízelvezető folyókák felújítása/kialakítása. Alagút falán vezetett kábelekből a keresztezések pálya alatti átvezetéssel való megoldása.

Teljes vonalszakaszon pályabeton javítása, szerkezeti hibák megszüntetése: Pályabeton spontán repedések jav.: ~ 7 600 m; Feltáskásodás megszűnt.: ~ 160 m²; Lepattogzások, bemarások megszűnt.: ~ 2 650 m²; Terjeszkedési hézag hibák megszűnt.: ~240 m²; Kémiai reakciók okozta korróziók megszűnt.: ~ 840 m²; Sárkivetődés a pályabeton alól: ~ 50 m²; Szabálytalan kábelátvezetések kitöltése ~ 330 db; Egyéb hibák: ~ 2 950 db. Részletes adatok 5. kötetben.

Műtárgy és pályabeton csatlakozásánál a vízelvezető folyókák tisztítása, javítása (~ 1 700 m), a felszíni szakaszon (~ 1 800 m) a vízelvezetés megoldása. Kapcsolódó elektromos, gépészeti munkák: Pozitív tápkábel kötések, negatív sínátkötések; Alagút világítás átépítése; Vonali kábelezés; Alagúti földelő gerinchálózat kiépítése; Váltófűtés átépítése; Gépészeti ber. tartalmazó vonali műtárgyak szigetelése, felújítása; Tűzívíz ellátás kiépítése; Vízellátás, vízelvezetés (3. és 5. kötet).

17,3 km hosszú (alagúti és felszíni) vonalon, 20 állomáson, metró járműtelepen és diszpécserközp-ban vasúti távközlési rendszerek és központi diszpécserek rendszereinek, a biztosítóber. és AVR kiviteli terveinek, kiegészítő terveknek elkészítése. Létesítmények, berendezések felújítása, korszerűsítése a metróüzem és forgalomkiemelt fontossága, sajátosságai szerint.

Biztosítóber. és AVR rekonstrukciós munkák: M3 vágánykép módosításnak megfelelő biztosítóber. átalakítások Biztosítóber. felújítása teljes vonalon (17,3 km és járműtelep); Önműködő jelzőüzem kiterjesztése 5 helyen, peronvész áramkörök átalakítása; Üzembe helyezés, vizsgálatok, dokumentumok.

Vasúti távközlés és központi diszpécserek 3 irányító rendszerének rekonstrukciója: Vonali adatátviteli, komm. rendszerek megvalósítása; Tűzjelző és oltásvezérlő rendszer létesítése összes állomáson, diszpécserközpontokban; Központi diszpécserek (KFM, KFO, KUD1, KUD2, MÜDI1 és MÜDI2) hírközlési felügyeleti rendszereinek kiépítése; Járműtelepi diszpécser (BLP) hírközlési felügyeleti rendszereinek kiépítése; Üzembe helyezés, ellenőrzése, dokumentálása(Telepített kábelek mérése, dokumentálása; Alrendszerek integrált üzemi működési próbái, teszteljárásai, dokumentálása); Engedélyek megszerzése (Utastájékoztató rendsz. vasúthatósági engedélyeinek beszerzése kivitelezést megelőzően; Tűzjelző rendszerek engedélyeztetési eljárásának lefolyt.); Technológiai leírás és utasítás, MMT, anyagtárolási és kezelési terv készítése.

Ajánlatkérő valamennyi munkálathoz kapcsolódó kiviteli terveket elkészítteti, nyertes AT részére a szerz. kötés után átadja. Feladat: valamennyi építési munkához szükséges kiviteli tervek véglegesítése, AT által megajánlott anyagok, gépek, berendezések, technológiák ismeretében, valamint az ideiglenes és technológiai tervek elkészítése.

AK a vágányépítéshez szükséges új sínanyagot, tervezett új kitérőket beszerezte, nyertes AT-nek beépítést megelőzően leszállíttatja Kőér utcai járműtelepre.

Részletes leírás: 3-4. kötet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) (ajánlatkérő maximum 24 hónap többletjótállást vesz figyelembe) / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: Projektvezető (lásd III.1.3) M2. a) pont) 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. b) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. c) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. d) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 31
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)További információk

Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 1–100.

Értékelés módszere:

Vállalt többletjótállás és a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (III.1.3) M2. a)–d) pontok) többlet szakmai tapasztalata esetében: egyenes arányosság, nettó ajánlati ár esetében: fordított arányosság.

Felelős akkr. közb. szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Kádár Attila (00611).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § bek. (1)–(2) hatálya alá tartozik. A Kbt. 74.§ (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá.

Kizáró okok igazolása: A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. foglaltak szerint kell igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 8, 10. §-a szerint, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a felhívás feladásának napja.

Változásbejegyzési eljárás esetén ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről szóló, cégbíróság által megküldött igazolást.

2. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari tevékenységet végző, ajánlatban szereplő gazdasági szereplők kötelesek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezői névjegyzékben szerepelni. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie. vagy engedéllyel, jogosítvánnyal, szervezeti, kamarai tagsággal rendelkeznie.

Ezek hiánya esetén ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősül.

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatba benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági minimum követelménynek. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének alfa pontját kell kitölteni, a további részeket nem.

Alkalmasság igazolására – az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során – az ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1.; P2. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (1) értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének alfa pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6) bek. értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtására:

P1.: az ajánlattevőnek illetve azon közös ajánlattevőnek, aki jelen alkalmassági követelményt igazolja, csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját – a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év vonatkozásában, ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) értelmében, ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni;

P2.: az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) értelmében, ha az ajánlattevő a fenti P1 és/vagy P2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás (Kbt. 56. § szerint) során felvilágosítást kérni.

A P1. és P2. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év alapján, egynél több év mérleg szerinti eredménye negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából: vasútépítésből és/vagy felújításból származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a legalább 12 000 000 000 HUF összeget és a vasúti távközlési, vasúti biztosítóberendezések felújításából és/vagy építéséből származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a legalább 8 000 000 000 HUF összeget.

P2: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem rendelkeznek a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgyából: vasútépítésből és/vagy felújításból származó, összesen legalább 12 000 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel és a vasúti távközlési, vasúti biztosítóberendezések felújításából és/vagy építéséből származó összesen legalább 8 000 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.

A P1. és P2. alkalmassági követelmények vonatkozásában vasút alatt az ajánlatkérő nagyvasutat és/vagy felszín alatti vasutat és/vagy közúti vasutat ért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1-M2.Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 1. § (1) értelmében ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 2. § (5) szerint elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát is az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az ESPD IV. Részének alfa pontját kell kitöltenie, további részeket nem.

Közös ajánlattételkor a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6) bek. értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtására:

M1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 65. § (1) b) pont és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (2) a) pontja alapján csatolni kell a felhívás feladását megelőző 8 év legjelentősebb – műszaki átadás-átvétellel lezárt – alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő építési beruházásairól szóló, a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 22. § (3) szerinti, a szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolás(ok)at, amelyek referenciánként külön-külön tartalmazzák legalább az alábbi adatokat:

— teljesítés ideje (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja: év, hó, nap), helye,

— szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége,

— építési beruházás tárgya, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

— ellenszolgáltatás összege és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés értéke,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 22. § (5) megfelelően alkalmazandó.

M2.Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (2) b) pontjának megfelelő cégszerűen aláírt nyilatkozatot azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolni kell a szakemberek végzettségét igazoló iratokat (ahol releváns), saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Szakmai önéletrajz tartalmazza min. a teljesítésbe bevonni kívánt szakember iskolai és szakmai végzettségét (ahol releváns), munkahelyei megnevezését, adott szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen:

— építési beruházás ismertetése az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő tartalommal,

— adott szakember által az építési beruházásokon ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését,

— tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),

— ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét: az időben párhuzamos építési beruházások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

M1–M2. pontban foglalt alkalmassági követelmény esetében a Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11) megfelelően alkalmazandó.

M2. Alkalmassági követelmény vonatkozásában vasút alatt nagyvasút és/vagy felszín alatti vasút és/vagy közúti vasút értendő.

M2.a) szakember esetében „közlekedésépítési beruházás” alatt közlekedési építmények kivitelezésére vonatkozó beruházások értendőek, alábbiak szerint:

A) út, kerékpárút, gyalogosút kivitelezése vagy

B) vasút, felszín alatti vasút, sikló, függőpálya, sífelvonó kivitelezése vagy

C) repülőtér, kikötő kivitelezése vagy

D): A)-C) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd,áteresz,alagút,aluljáró,támfal stb.) kivitelezése.

1 szakember 1 pozícióra jelölhető, M2.a)-b) pontban a gyakorlati idő a releváns felsőfokú végzettség megszerzésétől számítandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 8 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) alábbi referenciákkal:

a) max. 2 szerződésből, felszín alatti vasútra vonatkozó pályafelújítás és/vagy átépítés és/vagy új építés, összesen min. 25 000 vfm hosszban, melyből min. egyik tartalmazott min. 20 csoport kitérő beépítést is;

b) min. 1 db földalatti vasúti aluljáró min. nettó 500 000 000 HUF értékű szigetelésjavítása;

c) összesen min. nettó 11 000 000 000 HUF értékű felszín alatti vasút építésére és/vagy átépítésére és/vagy felújítására vonatkozó több referenciával, melyek tartalmaztak:

— víztelenítést és

— műtárgy építést és/vagy felújítást és

— kábelfektetést is;

d) összesen min. nettó 8 000 000 000 HUF értékű, sikeres üzembehelyezéssel lezárult alábbi referenciá(kk)val:

da) felszín alatti vasút vonalán min. 6 db villamos állítású váltó vezérlését végző biztosítóberendezések építési vagy átalakítási vagy felújítási munkáinak elvégzése és

db) min. 3 vasúti állomásra vonatkozóan vasúti távközlési berendezések telepítése és

dc) min. 1 000 m² összesen alapterületű vasúti állomás tűzjelző hálózatának építése, felügyeleti rendszerbe történő integrálásával és

dd) közlekedési célú létesítmények min. 2 állomásán utasforgalmi IP kamerás megfigyelő rendszerek kiépítése, mely magában foglalt állomási és központi felügyeleti rendszerbe történő integrálást és

de) városi vagy elővárosi vasúton min. 1 összevont diszpécserrendszer szállítását és telepítését.

1 referencia több feltételt is kielégíthet.

Létesítmény egyenértékűség: a) ,c), da), de): nagyvasút, közúti vasút; b), db): vasúti alagút, földalatti állomás; dc)–dd): kereskedelmi-, sport-, oktatási-, ipari létesítmény, szálloda, irodaépület.

Egyenértékűségi mérőszámok: a) vfm hossza, csoportkitérő száma; b)-c)-d nettó HUF érték; da) váltó száma, db) állomás vagy egyenértékű létesítmény száma, dc) alapterület m2, dd) állomás száma, de) diszpécserrendszer száma.

M.2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) 1 fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki

aa) a közlekedésépítési beruházások kivitelezésében min. 60 hónap gyakorlatot szerzett és

ab) részt vett 1 olyan vasúti pályaépítési és/vagy átépítési és/vagy felújítási projektirányításban, amely tartalmazott:

— vasúti építési munkákat (vasúti pálya építése és/vagy átépítése és/vagy felújítása, és kitérő beépítése vagy cseréje) és

— áramellátási munkákat és

— közmű vezeték építési és/vagy kiváltási munkákat és

— felszín alatti vasúti műtárgy megerősítési -szigetelési munkákat.

b) 1 fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető, aki min. 36 hónap vasúti pályaépítési gyakorlattal, és ezen belül vasbeton műtárgyra épült vasúti pálya tekintetében pályaépítési és/vagy pályafelújítási gyakorlattal rendelkezik.

c) 1 fő felelős műszaki vezető vasúti biztosítóberendezés felújítási kivitelezéséhez, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlatot szerzett vasútvonalon végzett:

— biztosítóberendezés építésénél és/vagy felújításánál, és/vagy

— felszín alatti vasútvonalon automata vonatvezérlő rendszer építésénél és/vagy felújításánál.

d) 1 fő felelős műszaki vezető vasúti távközlési hálózat kivitelezésére, aki min. 36 hónap szakmai gyakorlatot szerzett közlekedési célú létesítmények:

— komplex hírközlési vagy utasforgalmi felügyeleti és kommunikációs rendszereinek, és/vagy

— távközlési átviteltechnikai optikai gerinchálózatok vagy IP adatátviteli rendszerek vagy számítógépes integrált rendszerek építési és/vagy installációs munkáiban.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot, hibás teljesítési biztosítékot, jótállást, késedelmi kötbért, kijavítási késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért, meghiúsulási kötbért, teljesítési biztosíték megemelésére vonatkozó kötelezettség megszegése miatti kötbért, adott esetben előlegvisszafizetési biztosítékot köt ki.

Részletes feltételeket a karakterkorlátra tekintettel a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Tartalékkeret nettó szerződéses ár 5 %-a. Felhasználása a szerződéstervezet szerint.

Vállalkozó kéthavonta nyújthat be részszámlát, az elsőt a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 10 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet több a szerződés nettó értékének 90 %-nál. A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)–(2); (3)–(6); (9)–(11); Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., és a 272/2014. (XI.5.) Kr. szállítói finanszírozási szabályai, Art. 36/A. § is irányadóak.

Előleg: max. a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50 %-ának megfelelő összeg. Az előleget a tényleges teljesítést tartalmazó részszámlákkal együtt köteles a Vállalkozó visszafizetni, ami beszámítással történik. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. A további előírások a szerződéstervezetben.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 26. § alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000 HUF/káresemény és 1 000 000 000 HUF/év mértékű felelősségbiztosítást is tartalmazó építés-szerelés (CAR) biztosítás meglétét írja elő a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

2. Nyertesség esetén az M2.a)-b) pozícióra megajánlott szakembereknek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, az M2. c) pozícióra MV-VV, az M2. d) pozícióra pedig MV-TV jelű érvényes jogosultsággal, kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell.

A kamarai nyilvántartásba vételről szóló ajánlattevői nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Ennek megfelelően a III.1.3. M2. b–d) esetében a „felelős műszaki vezető” jelölés a szakember betöltött pozícióját jelöli, a jogosultság megléte nem alkalmassági követelmény.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/11/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/11/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Fővárosi Közbeszerzési Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 12. II. emelet nagy tárgyaló).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. A bontási eljárásra egyebekben Kbt. 68. § (1)–(4), (6)-ában szereplő rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. A közbeszerzési dokumentumok elérése és a Visszaigazoló lap kitöltése, I.3. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére történő visszaküldése vagy az ajánlatba történő csatolása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a kieg. tájékoztatásokat az I.3. szerinti elérhetőségen teljes terjedelemben, korlátozásmentesen elérhetővé teszi.

2. Benyújtandó:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti pld.,

— Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is),

— Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat,

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is),

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68.§ (4) bek. szerint,

— ESPD.

3. Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlati biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 50 000 000 HUF. Részletes előírások a közbeszerzési dokumentumokban.

4. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban foglaltak irányadóak.

5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, és műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 28. § (3) bek.-éhez képest szigorúbban határozta meg

6. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Időpontja: 29.9.2016., 23:30, találkozó helye: Kőér utcai járműtelep. Részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

7. A Kbt. 61. § (4) szerinti részajánlattétel kizárásának indoka: Az M3 vonal egy egységes vasúti pályarendszer. Az M3 metróvonal vasúti biztonsága megköveteli, hogy a teljes vonalon a vasúti pálya, a biztosítóberendezések, az automatikus vonatvezérlő rendszer, a csatlakozó távközlési rendszerek, központi diszpécser rendszerek egy egységben, egymáshoz illeszkedő technológiával, teljes körű műszaki tartalommal valósuljanak meg. A vasúti pálya és a csatlakozó rendszerek sikeres műszaki átadása, használatba vételi engedélyének beszerzése csak így lehetséges. Ezeket a rendszereket egy munkaterületen belül kell egyidejűleg megvalósítani úgy, hogy a metróvonal rekonstrukciója során az alagút egyes szakaszain biztosítani szükséges a metró szerelvények üzemszerű közlekedését. A munkák és a menetrendszerű közlekedés összehangolása, a felelősségi hatáskörök meghatározása csak egyértelmű generálkivitelezői irányítás mellett valósíthatók meg, amely valamennyi szakági munkát magában foglal. Elvárás továbbá, hogy az egyes, nyomvonalasan telepítésre kerülő műszaki rendszerek egységesek legyenek a közbeszerzés tárgyát képező vonalszakaszon. Az egységes gyártmányú/típusú berendezések, rendszerek telepítése elengedhetetlen.

Az azonos munkaterületre tekintettel, csak a fentiek teljesülése mellett biztosítható, hogy a munkák befejezését követően a megépített létesítményekért vállalt jótállási kötelezettségek egyértelműek legyenek. Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű műszaki megoldásokat, termékeket, melyet a részajánlat-tételi lehetőség kizárna.

8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bek.-t., ha a 81. § (6) bek.-ben foglaltak lehetőséget adnak rá.

9. A IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári nap értendő.

10. II.1.5),II.2.69 pontban lévő 1 HUF nem a valós becsült érték.

11. További követelmények a Közbeszerzési dokumentumokban.

12. Ajánlatkérő – tekintettel arra, hogy az Európai Unió az M3 Projekt támogatásáról még nem döntött – a Kbt. 53.§ (5) bek. alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlati kötöttség ideje alatt Magyarország Kormánya vagy a Fővárosi Önkormányzat a projekt pénzügyi fedezetének biztosítására nem vállal garanciát.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148–149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/09/2016