Usluge - 323164-2022

17/06/2022    S116

Belgija-Bruxelles: Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Belgiji, Bugarskoj, Finskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu i Španjolskoj

2022/S 116-323164

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 112-314138)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, Glavna uprava za komunikacije (COMM)
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE Belgique / België
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
E-pošta: media-tenders@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Provedba programa osposobljavanja za mlade europske novinare u Belgiji, Bugarskoj, Finskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu i Španjolskoj

Referentni broj: COMM/AWD/2022/480
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80500000 Usluge izobrazbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Tražena je usluga organizacija i provedba programa osposobljavanja o pitanjima EU-a, u svrhu podizanja svijesti o mladim novinarima, koji rade za medije koji se temelje na EU-u, u pogledu europskih poslova općenito te posebice o temama povezanim s Parlamentom. Osposobljavanje ima za cilj doprinijeti boljem razumijevanju načina na koji EU radi, te podizanje svijesti o važnosti Parlamenta, parlamentarne demokracije te i vrijednostima koje predstavlja. Obuhvaćat će modul u svakoj od država sudionica (Belgija, Bugarska, Finska, Francuska, Hrvatska, Italija, Njemačka, Poljska, Portugal i Španjolska), nakon čega će uslijediti modul u Bruxellesu ili Strasbourgu za ograničeni broj novinara odabranih među sudionicima u prvom modulu.

Ugovorom su obuhvaćene sljedeće posebne usluge:

• organizacija i provedba programa u predmetnoj državi,

• odabir sudionika za oba modula,

• komunikacijske aktivnosti i aktivnosti djelovanja u zajednici.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/06/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 112-314138

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Grupa br.: All lots
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 08/07/2022
Lokalno vrijeme: 17:00
Glasi:
Datum: 15/07/2022
Lokalno vrijeme: 17:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Grupa br.: All lots
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 11/07/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 18/07/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Ažurirani su sljedeći dokumenti poziva na nadmetanje:

2. Uvjeti za sudjelovanje u nadmetanju;

3. Upute za nadmetanje COMM/AWD/2022/480.