Prekės - 323189-2020

10/07/2020    S132

Sverige-Umeå: Mikroskop

2020/S 132-323189

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Västerbotten
Nationellt registreringsnummer: 232100-0222
Postadress: Köksvägen 11
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 901 89
Land: Sverige
E-post: hanna.lindh@regionvasterbotten.se
Telefon: +46 907852346
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.regionvasterbotten.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mikroskop, öron

Referensnummer: HSN 360-2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38510000 Mikroskop
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar mikroskop till öron-näsa-halsmottagning, takhängda undersökningsmikroskop och undersökningsmikroskop monterade på mobila golvstativ samt tillbehör.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38510000 Mikroskop
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar mikroskop till öron-näsa-halsmottagning, takhängda undersökningsmikroskop och undersökningsmikroskop monterade på mobila golvstativ samt tillbehör.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 062-147653
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Mikroskop, öron

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/06/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Carl Zeiss Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556035-3608
Postadress: Box 27324
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 102 54
Land: Sverige
E-post: urban.gronborg@zeiss.com
Telefon: +46 733-602572
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/07/2020