Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Palvelut - 323233-2017

17/08/2017    S156

Luxemburg-Luxemburg: Terveys- ja turvallisuusnäkökohtien koordinointi Euroopan unionin tuomioistuinta varten

2017/S 156-323233

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Anna Malafronte
Sähköpostiosoite: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-3528
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Terveys- ja turvallisuusnäkökohtien koordinointi Euroopan unionin tuomioistuinta varten

Viitenumero: CJ- PROC-16/044.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79417000 Turvallisuusneuvonta
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin tuomioistuin aikoo hankkia turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla 24.6.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/57/ETY ja 27.6.2008 annetun suurherttuan asetuksen (tai myöhempien säädösten tai asetukseen perustuvien säädösten) mukaisesti terveys- ja turvallisuuskoordinaattorien työryhmän kaikkia niitä töitä varten, jotka toteutetaan sen rakennuksissa ja jotka on lueteltu edellä mainitun suurherttuan asetuksen liitteessä I.

Kyseiseen työryhmään kuuluvat terveys- ja turvallisuuskoordinaattorit, joilla on ministerin hyväksyntä C-tason rakennustyömaita varten, 9.6.2006 annetun suurherttuan asetuksen mukaisesti.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 371 520.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburg.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on terveys- ja turvallisuusnäkökohtien koordinointi Euroopan unionin tuomioistuimen (Cour de justice de l’Union européenne – CJUE) käytössä olevissa tai käyttöön tulevissa rakennuksissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 228-414643
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: COJ- PROC-16/044
Nimi:

Terveys- ja turvallisuusnäkökohtien koordinointi Euroopan unionin tuomioistuinta varten

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26/07/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 1
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: D3 Coordination SA
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: LU18718215
Postiosoite: 30A, rue Robert Schuman
Postitoimipaikka: Frisange
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Postinumero: 5751
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: d3coord@pt.lu
Puhelin: +352 26510780
Faksi: +352 26196190
Internetosoite: www.d3coordination.lu
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 371 520.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/08/2017