Servizzi - 323233-2017

17/08/2017    S156

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2017/S 156-323233

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Anna Malafronte
Posta elettronika: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-3528
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Numru ta' referenza: CJ- PROC-16/044.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79417000 Servizzi ta' konsulenza dwar is-sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, bi qbil mad-Direttiva tal-Kunsill 92/57/KEE tal-24.6.1992 u r-Regolament tal-Gran Dukat tas-27.6.2008 dwar l-implimentazzjoni ta' ħtiġijiet minimi tas-saħħa u s-sigurtà fuq siti ta' kostruzzjoni temporanji jew mobbli, u kwalunkwe test sussegwenti jew test li joħroġ minnhom, jixtieq ikollu tim ta' koordinaturi tas-saħħa u s-sigurtà għax-xogħlijiet kollha li jitwettqu fil-binjiet tiegħu u huma elenkati fl-Anness I tar-Regolament tal-Gran Dukat imsemmi qabel.

Dan it-tim se jinkludi l-koordinaturi tas-saħħa u s-sigurtà approvati mill-Ministru għas-siti ta' kostruzzjoni tal-livell Ċ, bi qbil mar-Regolament tal-Gran Dukat tad-9.6.2006.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 371 520.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà f'binjiet okkupati jew li għandhom jiġu okkupati mill-QĠUE (Qrati tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea) (ara d-dettalji fl-ispeċifikazzjonijiet).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Prezz
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2016/S 228-414643
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: COJ- PROC-16/044
Titlu:

Il-koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
26/07/2017
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 3
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 1
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: D3 Coordination SA
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: LU18718215
Indirizz postali: 30A, rue Robert Schuman
Belt: Frisange
Kodiċi NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: 5751
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: d3coord@pt.lu
Telefown: +352 26510780
Faks: +352 26196190
Indirizz tal-Internet: www.d3coordination.lu
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Valur totali tal-kuntratt/lott: 371 520.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
07/08/2017