Servicii - 323233-2017

17/08/2017    S156

Luxemburg-Luxemburg: Coordonare în materie de sănătate și securitate pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/S 156-323233

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Anna Malafronte
E-mail: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-3528
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Coordonare în materie de sănătate și securitate pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Număr de referinţă: CJ- PROC-16/044.
II.1.2)Cod CPV principal
79417000 Servicii de consultanţă în domeniul securităţii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24.6.1992 și cu Regulamentul Marelui Ducat din 27.6.2008 privind implementarea cerințelor minime în materie de sănătate și securitate pentru șantiere temporare sau mobile, precum și cu orice text subsecvent sau care rezultă din acesta, intenționează să alcătuiască o echipă de coordonatori în materie de sănătate și securitate pentru toate lucrările executate în clădirile sale și enumerate în anexa I la Regulamentul Marelui Ducat menționat anterior.

Această echipă va include coordonatorii în materie de sănătate și securitate autorizați de ministru pentru șantierele de nivel C, în conformitate cu Regulamentul Marelui Ducat din 9.6.2006.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 371 520.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Coordonare în materie de sănătate și securitate în clădirile ocupate sau care urmează să fie ocupate de CJUE (a se vedea detaliile din caietul de sarcini).

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2016/S 228-414643
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ- PROC-16/044
Titlu:

Coordonare în materie de sănătate și securitate pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/07/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: D3 Coordination SA
Număr naţional de înregistrare: LU18718215
Adresă: 30A, rue Robert Schuman
Localitate: Frisange
Cod NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: 5751
Țară: Luxemburg
E-mail: d3coord@pt.lu
Telefon: +352 26510780
Fax: +352 26196190
Adresă internet: www.d3coordination.lu
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 371 520.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/08/2017