Építési beruházás - 323243-2019

11/07/2019    S132

Magyarország-Fehérvárcsurgó: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2019/S 132-323243

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Károlyi József Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81011036
Postai cím: Petőfi utca 2.
Város: Fehérvárcsurgó
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bendi Lajos
E-mail: szabo.szabolcs@karolyi.org.hu
Telefon: +36 208080008
Fax: +36 22578081
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.karolyi.org.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nkvp.hu/nof/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Károlyi-kastély turisztikai célú fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000908122018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a GINOP-7.1.1-15-2016-00017 azonosítószámú projekt keretében a „A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt megvalósításához, valamint az érintett istállóépület szálláshelyfejlesztés célú felújításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45112712 Tereprendezési munkák kertekben
71247000 Építési munka felügyelete
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi utca 2. (hrsz.: 611, 515/1, 023/5, 610/1, 610/2, 612,)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alapmennyiség:

Lőszermentesítés (hátsókert) 0,934 ha

Felújítandó műemlék épület földszint + tetőtér (istálló GINOP terület)

— építéssel érintett terület: nettó bruttó

Földszint: 1 264,53 m2 1 680 m2

Tetőtér: 422,91 m2 491 m2

— csak állagvédelemmel szerkezet építéssel érintett területek:

Földszint: 61,24 m2 88 m2

Tetőtér: 832,65 m2 1 008 m2

Parkosítás (hátsókert, udvar, előkert) 22 490 m2

Parkoló építés 855 m2

Tervezői művezetés

A műemlékfelújítás során ellátandó főbb feladatok és azok mennyiségei:

Alapmennyiségek

Épület kivitelezés összesen 2581 m2 nettó területen (az épület földszintjének és tetőtere egy részének teljes műemléki felújítása, a tetőtér fennmaradó részének műemléki állagmegóvó szerkezetépítési munkái az alábbi főbb munkanemek szerint):

— bontási munkák (elbontásra kerülnek a még meglévő fedélszék- és héjazatmaradványok, zárófödémek, a földszinti padozati rétegek összesen nettó 2580 m2 területen)

— veszélyes hulladék szakszerű bontása, speciális lerakóhelyre szállítása (azbesztpala, szennyezett feltöltések)

— szükséges helyeken és mértékben a kifagyott, erősen károsodott téglaszerkezetek (falazatok, párkányok) cseréjére, pótlása

— nyílászárók szanálása, szükség szerint faanyagvédelem, új fa nyílászárók beépítése

— a teljes épületen utólagos injektálásos vegyi fal- és szigetelőlemezes padozatszigetelésre, sótalanító kezelésre és az homlokzati falakon az alsó sávban légpórusos szellőző vakolat felhordására, van szükség,

— új födémszerkezetek a tetőtér beépíthetősége miatt süllyesztett szinten készülnek, a várható tetőtéri terhelésnövekedés figyelembevételével vasbeton szerkezetből

— a teljes műemlék felújítás során az épület belső és külső vakolatainak és felületképzéseinek, burkolatainak elkészítése, szerelvényezése

— belsőépítészeti (nem mobília) elemek elhelyezése

— az épület fűtése és a többcélú terem hűtése hőszivattyús technológiával történő kiépítése

— az épület erős és gyengeáramú hálózatainak kivitelezése, installálása, külső közműellátásának kiépítése

— az épület vízellátás és csatornázás kivitelezése, továbbá külső közműellátásának kiépítése a telekhatártól

Továbbá a következő restaurálási feladatok: épületrestaurátori helyreállítást igényelnek a homlokzati kőszerkezetek (kapukeretek, kerékvetők, szénafeldobók kőkeretei, lépcsőfokok, homlokzati kőlábazati részek), és kőrestaurátor közreműködésével készíthető el a déli oldali egykori kerítés és kapu kőelemeinek rekonstrukciója, illetve fémrestaurátori munka a főbejárati kapuzat fölötti két fémöntvény lófej helyreállítása. (az építési engedélyben kikötés nevesített szakértők közreműködése)

Parkosítás 22 490 m2 területen (zöldfelületek élményeszközök telepítése, utak sétányok építése, locsoló vízellátás, térvilágítás, térfigyelő kamerák kiépítése

Parkoló építés 855 m2 területen

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M.2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Megrendelő az opciós tételek tekintetében lehívási jogát a kivitelezési szerződés megkötését követő 4 hónapon belül jogosult gyakorolni. Kivitelező a lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidőig köteles teljesíteni.

Opcionális mennyiség:

Napelem-park 1 050 m2

Díszvilágítás 30 db. kapcsolódó hálózat kiépítéssel

Felújítandó műemléképület (tetőtéri szálláshelyek)

— építéssel érintett terület: nettó bruttó

Földszinten 49,53 m2 88 m2

Tetőtérben 761,94 m2 1 008 m2

A kivitelezés során csak a kiadott költségvetés szerinti belsőépítészeti (épülettartozék) elemek kerülnek beszerzésre

Tervezői művezetés

A jelen közbeszerzésnek ugyanakkor nem tárgya:

Audio-Vizuális rendszer

Közműfejlesztési hozzájárulás költsége

Konyhatechnológia

Opciós mennyiségek kivitelezés összesen 811 m2

Épület kivitelezés összesen 811 m2 nettó területen (az épület alapmennyiségként elkészült tetőtéri részén a teljes felújítás az alábbi főbb munkanemek szerint):

— válaszfalazás, burkolat, nyílászárók építése, elhelyezése

— a tetőtér fűtése és hűtése hőszivattyús technológiával történő kiépítése

— a tetőtér erős és gyengeáramú hálózatainak kivitelezése, installálása

— a tetőtér vízellátás és csatornázás kivitelezése

— épületgépészeti, erős és gyengeáramú rendszerek installálása

— szállodai szobák belsőépítészeti (nem mobília) kivitelezése

— lift, emelő telepítése

1050m2 napelempark teljeskörű kiépítése, telepítése, bekötő hálózat kiépítése

A kastély díszvilágítás kiépítése (30db világítótest a kapcsolódó hálózatépítéssel)

Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.

Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opciós tételcsoportok tekintetében szerződéskötéskor, vagy a szerződéskötést követő 4 hónap során bármikor éljen, és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós részeket.

A teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

Az „Ár” szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:

Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 55

Napelem Parkra (Opciós mennyiség 1) vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): Súlyszám: 1

Díszvilágításra (Opciós mennyiség 2) vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): Súlyszám: 0,5

Fejlesztési területek ideiglenes munkáira (Opciós mennyiség 3) vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): Súlyszám: 1

Felújítandó műemléképületben a tetőtéri szálláshelyek kialakítására (Opciós mennyiség 4) vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): Súlyszám: 12

A tetőtéri szálláshelyek kialakításához kapcsolódó tervezői művezetésre (Opciós mennyiség 5) vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): Súlyszám: 0,5

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.1-15-2016-00017 azonosítószámú „A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély turisztikai célú fejlesztése” című projekt

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 230-525131
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

A Károlyi-kastély turisztikai célú fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredménytelenségének indoka:

Közös ajánlatkérők a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánították tekintettel arra, hogy a közös ajánlatkérőknél rendelkezésre álló - bontási jegyzőkönyvben ismertetett - anyagi fedezet (nettó 1 051 726 385 HUF) összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel (a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő alapmennyiségre vonatkozó ajánlati ára nettó 1 980 042 000 HUF). A közös ajánlatkérők a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet kiegészítése érdekében szükséges intézkedéseket megtették, azonban ez a meghosszabbított ajánlati kötöttség lejárta napjáig nem vezetett eredményre. A meghosszabbított ajánlati kötöttség 17.6.2019-i lejártára tekintettel közös ajánlatkérők a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról döntöttek.

Ajánlattevő neve, címe és adószáma:

1. Építő-és épületkarbantartó Zrt.; címe: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.; adósz: 11266101-2-43

2. ZÁÉV Építőipari Zrt.; címe: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.; adósz: 10738885-2-20

3. LATEREX Építő Zrt.; címe: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.; adósz: 25098367-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/07/2019