Suministros - 323298-2020

10/07/2020    S132

Eslovenia-Krško: Papel y cartón elaborados

2020/S 132-323298

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Okrožno sodišče v Krškem
Número de identificación fiscal: 5877946000
Dirección postal: Cesta krških žrtev 12
Localidad: Krško
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 8270
País: Eslovenia
Persona de contacto: Ana Despot
Correo electrónico: ana.despot@sodisce.si
Teléfono: +386 74881755
Fax: +386 74881768

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sodisce.si/okrokrs/

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministrstvo za javno upravo
Número de identificación fiscal: 2482762000
Dirección postal: Tržaška cesta 21
Localidad: Ljubljana
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 1000
País: Eslovenia
Correo electrónico: gp.mju@gov.si
Teléfono: +386 14781880
Fax: +386 14788331

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mju.gov.si

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih

Número de referencia: 4300-79/2017, 2017/KPP 4
II.1.2)Código CPV principal
30197600 Papel y cartón elaborados
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 453 623.38 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ljubljansko območje

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600 Papel y cartón elaborados
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Descripción del contrato:

Ljubljansko območje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Koprsko območje

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600 Papel y cartón elaborados
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Descripción del contrato:

Koprsko območje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Celjsko območje

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600 Papel y cartón elaborados
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Descripción del contrato:

Celjsko območje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mariborsko-Murskosoboško območje

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600 Papel y cartón elaborados
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Descripción del contrato:

Mariborsko-Murskosoboško območje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Novomeško območje

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197600 Papel y cartón elaborados
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Descripción del contrato:

Novomeško območje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
Procedimiento acelerado
Justificación:

Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila izvedel odprti postopek z oznako ODPAP-35/2016, v katerem je sprejel odločitev o oddaji naročila št. 4301-26/2016/174 z dne 5.6.2017, da se naročilo v predmetnih sklopih ne odda, ker naročnik v predmetnih sklopih ni prejel nobene dopustne ponudbe. V nadaljevanju je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji, brez objave na portalu javnih naročil, in v postopek vključil vse ponudnike, ki so v odprtem postopku, za posamezne sklope, predložili ponudbe, ki so nedopustne samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. Zaradi prenehanja veljavnosti krovnih sporazumov, po katerih so se izvajale dobave papirja za 182 naročnikov, je naročnik izvedel postopek v zakonsko dopustnih okvirih skrajšanja rokov za prejem ponudb.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 175-358320
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Ljubljansko območje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Koprsko območje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Celjsko območje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Mariborsko-Murskosoboško območje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Novomeško območje

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
Número de identificación fiscal: 5171555000
Dirección postal: Slovenska cesta 29
Localidad: Ljubljana
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 1000
País: Eslovenia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 487.05 EUR
Valor total del contrato/lote: 487.05 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Dirección postal: Slovenska cesta 54
Localidad: Ljubljana
Código postal: 1000
País: Eslovenia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Okrožno sodišče v Krškem
Dirección postal: Cesta krških žrtev 12
Localidad: Krško
Código postal: 8270
País: Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/07/2020