Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 323530-2021

28/06/2021    S122

Lithuania-Šilalė: Engineering services

2021/S 122-323530

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Šilalės rajono savivaldybės administracija
National registration number: 188773720
Postal address: J. Basanavičiaus g. 2
Town: Šilalė
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-75138
Country: Lithuania
Contact person: Raimonda Bružienė
E-mail: raimonda.bruziene@silale.lt
Telephone: +370 44945333
Internet address(es):
Main address: http://www.silale.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7393
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=585189
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=585189&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
71300000 Engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas: projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos, tiksliai apibūdintos konkurso sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
71500000 Construction-related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas: projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos, tiksliai apibūdintos konkurso sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 50
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Preliminari sutartis bus sudaroma 3 metams, su galimybe tokiomis pat sąlygomis pratęsti dar 1 metams. Už suteiktas paslaugas užsakovas apmoka teikėjui per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas. Vėluojant finansavimui, apmokėjimo laikotarpis neturi viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo dienos.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, privalo neturėti tiekėjo pašalinimo pagrindų. Tiekėjai su pirkimo dokumentais privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD forma pateikiama konkurso sąlygų 6 priede. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu. Perkančioji organizacija pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar pasitelkiamas subjektas, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, privalo užpildyti ir pasirašyti atskirą EBVPD.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Per 10 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo tiekėjas privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Tiekėjas pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo kompanijos garantiją. Užtikrinimo vertė – 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) EUR. Už paslaugas bus apmokama per 45 kalendorines dienas nuo patvirtinančių dokumentų pasirašymo ir, perkančiajai organizacijai juos patvirtinus, PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Vėluojant finansavimui, apmokėjimo laikotarpis neturi viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo dienos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/07/2021
Local time: 09:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas, iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymas turi būti pateiktas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Town: Klaipėda
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2021