Prekės - 323536-2020

10/07/2020    S132

Lenkija-Krokuva: Operacinės instrumentai

2020/S 132-323536

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 081-190447)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adresas: ul. Kopernika 36
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 31-501
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków; http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
El. paštas: lsendo@su.krakow.pl
Telefonas: +48 124247046
Faksas: +48 124247120

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.su.krakow.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa zestawów narzędzi chirurgicznych (z kontenerami), przeznaczonych dla nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz ze szkoleniem personelu (NSSU.DFP.271.9.2020.LS)

Nuorodos numeris: NSSU.DFP.271.9.2020.LS
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33162200 Operacinės instrumentai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów narzędzi chirurgicznych (z kontenerami), przeznaczonych dla nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz ze szkoleniem personelu.

W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy uwzględnić sprzęt, dostawę sprzętu do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków–Prokocim oraz szkolenie personelu.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków–Prokocim” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/07/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 081-190447

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 10/07/2020
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 23/07/2020
Vietos laikas: 11:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 10/07/2020
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 23/07/2020
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: