Supplies - 32373-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Bratsigovo: Miscellaneous food products

2022/S 015-032373

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA BRATsIGOVO
National registration number: 000351565
Postal address: ul." ATANAS KABOV" No.6a
Town: gr.Bratsigovo
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Postal code: 4579
Country: Bulgaria
Contact person: Gergana Todorova Veleva
E-mail: op@bratsigovo.bg
Telephone: +359 35522065
Internet address(es):
Main address: www.bratsigovo.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2523
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/183337
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/183337
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДЦПЛУ, КСУДС и Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, по обособени позиции.

II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,  Комплекс за социални услуги за деца и семейства и Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 “Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“ 

Обособена позиция № 2 “Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“

Обособена позиция № 3“Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни продукти „

Обособена позиция № 4 “Доставка на трайни хранителни продукти, подправки,  шоколадови  и захарни изделия“

Обособена позиция № 5 “Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, замразени храни “.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 198 045.10 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

“Доставка на хляб, хлебни и тестени изделия“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Предмета на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на следните потребители:

Домашен социален патронаж /ДСП/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35;

Дневен център за а пълнолетни лица  с увреждания /ДЦПЛУ/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35;

Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ на адрес:  гр. Брацигово, ул. “Трети март „ № 57;

Потребителите по Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“- на адрес гр. Брацигово, бул. „Трети март“ № 35;

Доставките се извършват по график  в съответствие с предварително подадени заявки от потребителите до техните  складовете на  посочените  адреси. Заявките се изготвят от определени длъжностни лица в посочените по горе потребители   и могат да бъдат подадени по телефон или емейл.

Честотата на доставките, по обособена позиция №1 следва  да бъде – всеки ден;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 256.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1.Осигуряването на хранителните продукти за ДСП, ДЦПЛУ и КСУДС – осигурени от бюджетни средства.

2.Осигуряването на хранителните продукти по Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ – от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

“Доставка на мляко, млечни изделия и яйца“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15511000 Milk
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Предмета на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на следните потребители:

Домашен социален патронаж /ДСП/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35;

Дневен център за а пълнолетни лица  с увреждания /ДЦПЛУ/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35;

Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ на адрес:  гр. Брацигово, ул. “Трети март „ № 57;

Потребителите по Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“- на адрес гр. Брацигово, бул. „Трети март“ № 35;

Доставките се извършват по график  в съответствие с предварително подадени заявки от потребителите до техните  складовете на  посочените  адреси. Заявките се изготвят от определени длъжностни лица в посочените по горе потребители   и могат да бъдат подадени по телефон или емейл.

Честотата на доставките, по обособена позиция №2 следва  да бъде –минимум вторник и четвъртък.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 935.60 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1.Осигуряването на хранителните продукти за ДСП, ДЦПЛУ и КСУДС – осигурени от бюджетни средства.

2.Осигуряването на хранителните продукти по Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ – от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

“Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни продукти“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15100000 Animal products, meat and meat products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Предмета на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на следните потребители:

Домашен социален патронаж /ДСП/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35;

Дневен център за а пълнолетни лица  с увреждания /ДЦПЛУ/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35;

Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ на адрес:  гр. Брацигово, ул. “Трети март „ № 57;

Потребителите по Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“- на адрес гр. Брацигово, бул. „Трети март“ № 35;

Доставките се извършват по график  в съответствие с предварително подадени заявки от потребителите до техните  складовете на  посочените  адреси. Заявките се изготвят от определени длъжностни лица в посочените по горе потребители   и могат да бъдат подадени по телефон или емейл.

Честотата на доставките, по обособена позиция №3 следва  да бъде –минимум вторник и четвъртък.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 74 557.25 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1.Осигуряването на хранителните продукти за ДСП, ДЦПЛУ и КСУДС – осигурени от бюджетни средства.

2.Осигуряването на хранителните продукти по Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ – от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

“Доставка на трайни хранителни продукти, подправки, шоколадови и захарни изделия“

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Предмета на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на следните потребители:

Домашен социален патронаж /ДСП/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35;

Дневен център за а пълнолетни лица  с увреждания /ДЦПЛУ/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35;

Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ на адрес:  гр. Брацигово, ул. “Трети март „ № 57;

Потребителите по Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“- на адрес гр. Брацигово, бул. „Трети март“ № 35;

Доставките се извършват по график  в съответствие с предварително подадени заявки от потребителите до техните  складовете на  посочените  адреси. Заявките се изготвят от определени длъжностни лица в посочените по горе потребители   и могат да бъдат подадени по телефон или емейл.

Честотата на доставките, по обособена позиция №4 следва  да бъде –минимум вторник и четвъртък.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 804.35 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1.Осигуряването на хранителните продукти за ДСП, ДЦПЛУ и КСУДС – осигурени от бюджетни средства.

2.Осигуряването на хранителните продукти по Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ – от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

“Доставка на плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, замразени храни “

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15300000 Fruit, vegetables and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
II.2.4)Description of the procurement:

Предмета на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на следните потребители:

Домашен социален патронаж /ДСП/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35;

Дневен център за а пълнолетни лица  с увреждания /ДЦПЛУ/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35;

Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ на адрес:  гр. Брацигово, ул. “Трети март „ № 57;

Потребителите по Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“- на адрес гр. Брацигово, бул. „Трети март“ № 35;

Доставките се извършват по график  в съответствие с предварително подадени заявки от потребителите до техните  складовете на  посочените  адреси. Заявките се изготвят от определени длъжностни лица в посочените по горе потребители   и могат да бъдат подадени по телефон или емейл.

Честотата на доставките, по обособена позиция №5 следва  да бъде –минимум вторник и четвъртък.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 491.90 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

1.Осигуряването на хранителните продукти за ДСП, ДЦПЛУ и КСУДС – осигурени от бюджетни средства.

2.Осигуряването на хранителните продукти по Проект BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ – от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 09:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10 дневен срок , съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022