Palvelut - 32385-2020

23/01/2020    S16

Belgia-Bryssel: Selvitys rakennusalan tuotteiden käytön esteistä rakennusalan palveluissa

2020/S 016-032385

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto
Postiosoite: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/easme/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Selvitys rakennusalan tuotteiden käytön esteistä rakennusalan palveluissa

Viitenumero: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on selvittää laillisesti markkinoille tuotujen ja rakennusalan tuotteiden sääntelyn ehdot täyttävien rakennusalan tuotteiden käytön esteet.

Lisäksi tavoitteena on tunnistaa tärkeimpiä rakennuspalveluiden – erityisesti rajat ylittävän tarjoamisen – kansallisia lainsäädäntöesteitä, jotka liittyvät rakennusmateriaalien käyttöön, ja sijoittaa ne sovellettavaan EU:n lain mukaiseen kehykseen rakennuspalveluiden tulevan sisämarkkinapolitiikan kehittämisen edellyttämänä näyttönä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 530 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen osoittamissa toimitiloissa.

Kokoukset järjestetään EASMEn tai Euroopan komission toimitiloissa Brysselissä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rakennusala on eräs talouden kannalta tärkeimmistä tuotannonaloista. Tästä syystä sillä on aivan keskeinen merkitys arvioitaessa ja kehitettäessä todella yhtenäisiä sisämarkkinoita. Tätä arviointia ja kehitystyötä tehtäessä kohdattavat monet vaikeudet johtuvat paljolti niistä monista säännöistä, joita sovelletaan rakennusalaan kaikkialla EU:ssa, onhan rakennusala eräs kaikkien vahvimmin säännellyistä aloista Euroopassa eritoten kansallisella ja paikallistasolla. Tämän selvityksen tavoitteena on tunnistaa tärkeimpiä rakennuspalveluiden – erityisesti rajat ylittävän tarjoamisen – kansallisia lainsäädäntöesteitä, jotka liittyvät rakennusmateriaalien käyttöön, ja sijoittaa ne sovellettavaan EU:n lain mukaiseen kehykseen rakennuspalveluiden tulevan sisämarkkinapolitiikan kehittämisen edellyttämänä näyttönä. Nämä rajoitukset, sikäli kuin niitä sovelletaan yleisesti eri jäsenvaltioissa, muodostaisivat hyvin haitallisia esteitä rajat ylittävälle rakennuspalveluiden tarjonnalle ja siten rakennusalan yhtenäisille sisämarkkinoille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen menetelmien laatu / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: työn ja resurssien organisointi / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: laadunvalvonta- ja riskinhallintatoimenpiteet / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

5.2.2018 annettu komission täytäntöönpanopäätös C(2018) 578 final yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) tukitoimenpiteiden rahoittamisesta.

II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 084-198226
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 2019/OP/0010
Nimi:

Selvitys rakennusalan tuotteiden käytön esteistä rakennusalan palveluissa

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
05/12/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: VVA Brussels SPRL
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Maa: Belgia
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 600 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 530 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla
Osuus: 20 %

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3). annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/01/2020