Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Доставки - 324013-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Касети с тонер
NDНомер на документа324013-2019
PDДата на публикуване11/07/2019
OJНомер на броя132
TWМястоСОФИЯ
AUНаименование на органаИзпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (831545394)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаДоставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
CYДържаваBG
AAВид на органа8 - Друго
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен08/07/2019
NCПоръчка2 - Доставки
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCКод CPV30125100 - Касети с тонер
RCКод NUTSBG
IAИнтернет адрес (URL)http://www.gli.government.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС