Pakalpojumi - 32403-2020

23/01/2020    S16

Luksemburga-Luksemburga: Koordinēta pieeja radioizotopu attīstībai un piegādei Eiropas Savienībā

2020/S 016-032403

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate General for Energy, Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER
Pasta adrese: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU LUXEMBOURG
Pasta indekss: L-2530
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/energy/en
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Koordinēta pieeja radioizotopu attīstībai un piegādei Eiropas Savienībā

Atsauces numurs: ENER/D3/2019-231
II.1.2)Galvenās CPV kods
33100000 Medicīniskās ierīces
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī pētījuma mērķis ir iegūt trūkstošo informāciju par tādu galveno esošo un jauno radioizotopu piegādes ķēdēm, kuriem ir vai, iespējams, būs būtisks pielietojums Eiropā. Darbam ir jāsagatavo Eiropas mēroga ilgtermiņa sadarbība šajā jomā.

Pētījumam ir jāsasniedz šādi konkrēti mērķi:

a) identificēt galvenos radioizotopus, kas šobrīd tiek lietoti Eiropas Savienībā, un galvenos radioizotopus, kuri tiks izmantoti līdz 2030. gadam;

b) identificēt esošās un jaunās metodes un tehnoloģijas a) apakšpunktā minēto radioizotopu ražošanai un pilnīgi aprakstīt to attiecīgo piegādes ķēžu galvenos elementus;

c) identificēt galvenos izejmateriālu un tehnoloģiju piegādātājus a) apakšpunktā minēto radioizotopu ražošanai un iekārtas, kas ir daļa no minētajām piegādes ķēdēm;

d) izstrādāt scenārijus un konkrētas iespējas ilgtspējīgai un drošai a) punktā minēto radioizotopu piegādei ES.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 240 220.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Darbs sastāvēs no šādiem 4 uzdevumiem:

1. uzdevums: izveidot vadības grupu;

2. uzdevums: izveidot galveno radioizotopu “top 20” sarakstu;

3. uzdevums: veikt radioizotopu piegādes ķēžu apsekojumu;

4. uzdevums: definēt ilgtspējīgas un drošas radioizotopu piegādes kritērijus Eiropas Savienībā;

5. uzdevums: izstrādāt scenārijus un konkrētas iespējas ilgtspējīgai un drošai radioizotopu piegādei ES.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Zināšanas un izpratne par uzaicinājuma tematu / Svērums: 30
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Piedāvātās metodikas kvalitāte / Svērums: 30
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Darba organizācija / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitātes sistēma / Svērums: 20
Cena - Svērums: 40
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 100-241200
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:

Koordinēta pieeja radioizotopu attīstībai un piegādei Eiropas Savienībā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
11/12/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: NucAdvisor S.A.
Pasta adrese: 168/172 boulevard de Verdun
Pilsēta: Courbevoie
NUTS kods: FR FRANCE
Pasta indekss: 92408
Valsts: Francija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 250 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 240 220.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Proporcija: 20 %

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16/01/2020