Byggentreprenader - 324366-2016

20/09/2016    S181    - - Byggentreprenader - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Finland-Ekenäs: Bygg- och anläggningsarbete för krematorier

2016/S 181-324366

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Raseborgs kyrkliga samfällighet
Larssonsvägen 1
Ekenäs
10600
Finland
Kontaktperson: Christer Lindvik
Telefon: +358 400488374
E-post: christer.lindvik@evl.fi
Fax: +358 192412688
Nuts-kod: FI181

Internetadress(er):

Allmän adress: www.raseborgsforsamlingar.fi

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: församlingsverksamhet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Uppgradering av krematorieutrustning.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45215300
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Installation av rökgasfilter och uppgradering av befintlig styrning och automatik så att det totalt sett utgör en komplett modern anläggning med totalfunktion. Detta är ett förhandsmeddelande. Offertbegäran görs senare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI181
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Installation av rökgasfilter och uppgradering av befintlig styrning och automatik så att det totalt sett utgör en komplett modern anläggning med totalfunktion. Detta är ett förhandsmeddelande. Offertbegäran görs senare.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
04/11/2016

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/09/2016