Suministros - 324389-2017

Mostrar versión reducida

17/08/2017    S156

Suecia-Varberg: Hortalizas, frutas y frutos de cáscara

2017/S 156-324389

Anuncio de adjudicación de contrato

Suministros

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Varbergs kommun
Dirección postal: Östra Långgatan 27
Localidad: Varberg
Código postal: SE-432 80
País: Suecia
A la atención de: Lennart Lindman
Correo electrónico: lennart.lindman@varberg.se

I.2)Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local
I.3)Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas
Medio ambiente
Salud
Vivienda y servicios para la colectividad
Protección social
Ocio, cultura y religión
Educación
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato
Frukt och grönt.
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Adquisición
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: Varberg.

Código NUTS SE231 Hallands län

II.1.3)Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
II.1.4)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)

Varbergs kommun är Varbergs största arbetsgivare med cirka 4 500 anställda och har en budgetram på cirka 2 400 000 000. Varbergs kommun har ca 60 000 invånare. Läs mer på: www.varberg.se

Vision Varberg 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. Läs mer på: www.varberg2025.se

Upphandlande myndigheter:
Följande offentliga myndighet/er deltar i denna upphandling:
Varbergs kommun org.nr.: 212000 – 1249.
I förfrågningsunderlaget betecknas parterna som Anbudsgivaren och upphandlande myndighet(er) som Köparen.
Beskrivning av uppdraget:
Upphandlingens värde:
Upphandlingens värde fördelat på 4 år uppskattas till ca 22 000 000 (SEK).
Upplysningen om uppskattat värde lämnas som information och innebär ingen förpliktelse för Köparen.
Helt anbud:
Anbud ska omfatta hela förfrågan. Delat anbud accepteras ej.
Frågor om upphandlingen:
Upptäcker förfrågningsunderlagshämtarna tvetydigheter eller oklarheter ska kontakt tas omgående med Köparen. Frågor angående upphandlingen ska ställas skriftligen senast: 6.1.2017.
Alla frågor ska ställas via frågor och svar-funktionen i upphandlingssystemet Visma TendSign.

Efter det då ni formulerat Er fråga eller synpunkt, så bocka i Skicka e-post direkt för snabb leverans i Tendsign. I annat fall levereras inte din fråga eller synpunkt förrän efter midnatt, vilket fördröjer handläggningstiden. Observera att TendSign support har öppet vardagar 7:00-17:00, varför anbuden lämpligen lämnas senast kl. 16:30. Kontaktuppgifter till support: tendsignsupport@visma.com

Svar på eventuella frågor samt kompletteringar publiceras senast sex (6) dagar före anbudstidens utgång och görs då tillgängliga via TendSign för att säkerställa att samtliga registrerade förfrågningsunderlagshämtare får tillgång till den nya informationen vid samma tillfälle.
Endast skriftliga uppgifter är bindande.
Allmänt:
Anbudet ska lämnas av behörig företrädare enligt förfrågningsunderlaget och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.
Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 18.6.2017.
II.1.5)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

03220000 Hortalizas, frutas y frutos de cáscara, 03221100 Hortalizas de raíz y tubérculo, 03222200 Cítricos, 15300000 Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos

II.1.6)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
II.2)Valor total final del contrato o contratos
II.2.1)Valor total final del contrato o contratos

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
KS 2016/ 0490
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato

Anuncio de licitación

Número de anuncio en el DOUE: 2016/S 234-427300 de 3.12.2016

Apartado V: Adjudicación del contrato

Contrato Nº: 1 Denominación: Halmstad Frukt & Grönt AB
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
9.3.2017
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

Nombre oficial: Halmstad Frukt & Grönt AB
Dirección postal: Skruvgatan 8
Localidad: Halmstad
Código postal: SE-302 44
País: Suecia

V.4)Información sobre el valor del contrato
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 2 Denominación: AB Hembergs
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
9.3.2017
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

Nombre oficial: AB Hembergs
Dirección postal: Svetsaregatan 18
Localidad: Halmstad
Código postal: SE-302 50
País: Suecia
Dirección Internet: www.Hembergs

V.4)Información sobre el valor del contrato
V.5)Información sobre la subcontratación
Contrato Nº: 3 Denominación: Olsegården Partiaffär AB
V.1)Fecha de adjudicación del contrato:
9.3.2017
V.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
V.3)Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato

Nombre oficial: Olsegården Partiaffär AB
Dirección postal: Fastarpsvägen 14
Localidad: Tvååker
Código postal: SE-432 78
País: Suecia
Dirección Internet: www.olsegarden.com

V.4)Información sobre el valor del contrato
V.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre fondos de la Unión Europea
VI.2)Información adicional:
VI.3)Procedimientos de recurso
VI.3.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
VI.3.2)Presentación de recursos
VI.3.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
VI.4)Fecha de envío del presente anuncio:
14.8.2017