Supplies - 324453-2022

17/06/2022    S116

Poland-Warsaw: Cleaning products

2022/S 116-324453

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
National registration number: 5272825616
Postal address: ul. Żelazna 59a
Town: Warszawa
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Paulina Walska
E-mail: paulina.walska@wodypolskie.gov.pl
Telephone: +48 81126284363
Fax: +48 81124301035
Internet address(es):
Main address: https://www.wody.gov.pl
Address of the buyer profile: https://przetargi.wody.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://przetargi.wody.gov.pl
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
National registration number: 5272825616
Postal address: Marszałka J. Piłsudskiego 22
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-109
Country: Poland
Contact person: Paulina Walska
E-mail: paulina.walska@wodypolskie.gov.pl
Telephone: +48 81126284363
Fax: +48 81124301035
Internet address(es):
Main address: https://www.wody.gov.pl
Address of the buyer profile: https://przetargi.wody.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 10 części

Reference number: KR.ROZ.2810.64.2022
II.1.2)Main CPV code
39830000 Cleaning products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 10 części

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 121 377.83 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy kolejno do następujących lokalizacji:

1) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

2) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

3) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Motylewskiej 7, 64-920 Piła

2. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla w/w części znajduje się w załączniku „Zestawienie kosztów dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej” – część 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 91 921.07 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejno do następujących lokalizacji:

1) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,

80-804 Gdańsk

2) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Łużyckiej 11, 89-600 Chojnice

3) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

4) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

5) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

6) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń

2. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla w/w części znajduje się w załączniku „Zestawienie kosztów dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej” – część 2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 109 665.86 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach kolejno do następujących lokalizacji:

1) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

2) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

3) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Robotniczej 2, 44-100 Gliwice

4) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

2. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla w/w części znajduje się w załączniku „Zestawienie kosztów dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej” – część 3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 124 638.42 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji w zakresie części 3, 4 oraz 6 poprzez złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia, zawierającego ilości środków czystości, których dostarczenie ma nastąpić w ramach Prawa Opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 20 % w zakresie części 3 i części 4 i oraz 15% w zakresie części 6 wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % w zakresie części 3 i części 4 oraz 15% w zakresie części 6 wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji postanowienia Umowy w zakresie cen, terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie kolejno do następujących lokalizacji:

1) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,

2) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce,

3) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla PGW Wody Polskie – do magazynu zlokalizowanego w Dobczycach, ul. Góra Jałowcowa 1

32-410 Dobczyce i/lub magazynu zlokalizowanego w Kryspinów 278, 32-060 Liszki,

4) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Naściszowskiej 31, 33-300 Nowy Sącz,

5) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz,

6) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec.

2. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla w/w części znajduje się w załączniku „Zestawienie kosztów dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej” – część 4

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 184 553.41 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji w zakresie części 3, 4 oraz 6 poprzez złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia, zawierającego ilości środków czystości, których dostarczenie ma nastąpić w ramach Prawa Opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 20 % w zakresie części 3 i części 4 i oraz 15% w zakresie części 6 wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % w zakresie części 3 i części 4 oraz 15% w zakresie części 6 wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji postanowienia Umowy w zakresie cen, terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie kolejno do następujących lokalizacji:

1) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin.

2. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla w/w części znajduje się w załączniku „Zestawienie kosztów dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej” – część 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 83 715.70 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu kolejno do następujących lokalizacji:

1) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie przy Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

2) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz

3) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, B. Prusa 3, 62-600 Koło

4) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu ul. Czapla 4, 61-623 Poznań

5) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu ZBIORNIK WODNY JEZIORSKO, SKĘCZNIEW 57, 62-730 Dobra

6) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla w/w części znajduje się w załączniku „Zestawienie kosztów dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej” – część 6

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 195 633.54 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji w zakresie części 3, 4 oraz 6 poprzez złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia, zawierającego ilości środków czystości, których dostarczenie ma nastąpić w ramach Prawa Opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 20 % w zakresie części 3 i części 4 i oraz 15% w zakresie części 6 wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % w zakresie części 3 i części 4 oraz 15% w zakresie części 6 wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji postanowienia Umowy w zakresie cen, terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kolejno do następujących lokalizacji:

1) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów

2) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło

3) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Bieszczadzkiej 5, 38-400 Krosno

4) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6,

37-700 Przemyśl

5) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola

2. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla w/w części znajduje się w załączniku „Zestawienie kosztów dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej” – część 7

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 83 594.43 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL428 Szczeciński
Main site or place of performance:

PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie kolejno do następujących lokalizacji:

1) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

2) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Zwycięstwa 111, 75-600 Koszalin,

3) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Gdańska, 73-110 Stargard,

4) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice

5) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Szlamowa 4A, 70-746 Szczecin

6) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja: Gozdowice 28, 74 – 505 Mieszkowice

7) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Bulwary Rybackie 1, 74-120 Widuchowa

2. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla w/w części znajduje się w załączniku „Zestawienie kosztów dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej” – część 8

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 56 764.60 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Main site or place of performance:

PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie kolejno do następujących lokalizacji:

1) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa,

2) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa,

3) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Okrzei 74 a, 87-800 Włocławek,

4) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Dębe, 05-140 Serock,

5) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Ekonomicznej 6, 99-400 Łowicz,

6) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Młynarskiej 2, 97-300 Piotrków Trybunalski,

7) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

8) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Parkowa 2 A, 26-600 Radom.

2. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla w/w części znajduje się w załączniku „Zestawienie kosztów dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej” – część 9.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 88 642.70 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831600 Toilet cleaners
39831700 Automatic soap dispensers
39832000 Dishwashing products
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

PGW Wody Polskie lokalizacja przy Braci Gierymskich 149A, 51-640 Wrocław (Magazyn Główny)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kolejno do następujących lokalizacji:

1) Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej do siedziby PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Braci Gierymskich 149A,

51-640 Wrocław (Magazyn Główny)

2. Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej dla w/w części znajduje się w załączniku „Zestawienie kosztów dostawy środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej” – część 10.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 102 248.10 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

dla części 1 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 37 500,00 zł brutto

dla części 2 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 44 000,00 zł brutto

dla części 3 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 50 500,00 zł brutto

dla części 4 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 74 500,00 zł brutto

dla części 5 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 33 500,00 zł brutto

dla części 6 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 78 500,00 zł brutto

dla części 7 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 33 500,00 zł brutto

dla części 8 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 22 500,00 zł brutto

dla części 9 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 35 500,00 zł brutto

dla części 10 - co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 41 000,00 zł brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy dla danej części zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/07/2022
Local time: 10:10
Place:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:

1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2. art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 ustawy Pzp;

3. art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835).

4. art. 5k Rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie:

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji (…) na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpo-średnio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące składanej oferty, wymaganych dokumentów oraz oświadczeń znajdują się w pkt 10 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użycia środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej lub zamieszczenie dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i w pkt .5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/06/2022