Lieferungen - 324680-2022

17/06/2022    S116

Bulgarien-Ruse: Baugerät

2022/S 116-324680

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA RUSE
Nationale Identifikationsnummer: 000530632
Postanschrift: pl. SVOBODA No..6
Ort: gr.Ruse
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Postleitzahl: 7000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Polina Plamenova Stoyanova
E-Mail: p.stoyanova@ruse-bg.eu
Telefon: +359 82881710
Fax: +359 82834413
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://obshtinaruse.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1111
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/216959
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/216959
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Закупуване и доставяне на автомобили и специализирана техника за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43300000 Baugerät
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Изисквания за качество:

Участниците в офертата си трябва да приложат описание, от което да се установи съответствието на оферирания модел с изискванията на възложителя.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 227 916.67 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на бордови камион до 3,5 тона с двойна кабина, употребяван

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43300000 Baugerät
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Hauptort der Ausführung:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Технически изисквания

1. Тип на автомобила: Товарен автомобил – тип Бордови

2. Състояние: Употребяван

3. Брой места: Минимум 5+1

4. Вид купе: Двойно

5. Двигател

5.1 Тип на двигателя: Четири цилиндров

5.2 Вид гориво: Дизел

5.3 Обем на двигателя: Минимум 2000 куб. см. - максимум 3 000 куб. см.

5.4 Мощност: Минимум 100 к.с.

6. Общо тегло с товара: Максимум 3500 кг.

7. Година на производство: след 01.01.2009 г.

8. Екологична норма за вредни емисии: минимум EURO 4 или еквивалент.

9. Вид скоростна кутия: Механична, минимум 5 степенна

10. Брой оси: 2 /две/

11. Задвижване: Колесна формула 4х2 с двойни задни гуми

12. Брой врати: 4 /четири/

13. Волан: Ляв по посока на движението, със сервоусилвател

14. Товарен отсек

14.1 Конструкция Изцяло метална, открита

14.2 Възможности за разтоварване Тристранно отваряне на капаците

14.3 Височина на капаците / Странични и заден капак/ Не по-малко от 400 мм

15. Климатизация и отопление: Минимум климатик

16. Системи и оборудване за сигурност: Централно заключване, въздушни възглавници за водача и пътника до него, предпазни колани, антиблокираща система на спирачките /ABS/

17. Теглич: Да

18. Пробег: Максимум 200 000 км.

19. Гуми: Нормално експлоатационно състояние и година на производство след 2017 год.

20. Допълнително оборудване: Автомобилът следва да бъде окомплектован с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителана жилетка, крик и ключ за гуми, включително и резервна гума.

21. Техническо състояние: Технически добро и функционално състояние, всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи, с изправна ходова част, да липсват следи от корозия и нарушения по тапицерията на кабината, изправен акумулатор, да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на Република България.

22. Гаранционен срок: Минимум 3 месеца или 1000 /хиляда/ километра пробег, което събитие настъпи по-рано, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото на изпълнение.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 30 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на бордови камион до 3,5 тона с двойна кабина, употребяван

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43300000 Baugerät
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Hauptort der Ausführung:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Технически изисквания:

1. Тип на автомобила:Товарен автомобил – тип Бордови

2. Състояние: Употребяван

3. Брой места: Минимум 5+1

4. Вид купе: Двойно

5. Двигател

5.1 Тип на двигателя: Четири цилиндров

5.2 Вид гориво: Дизел

5.3 Обем на двигателя: Минимум 2000 куб. см. - максимум 3 000 куб. см.

5.4 Мощност: Минимум 100 к.с.

6. Общо тегло с товара: Максимум 3500 кг.

7. Година на производство: след 01.01.2009 г.

8. Екологична норма за вредни емисии: минимум EURO 4 или еквивалент.

9. Вид скоростна кутия: Механична, минимум 5 степенна

10. Брой оси: 2 /две/

11. Задвижване: Колесна формула 4х2 с двойни задни гуми

12. Брой врати: 4 /четири/

13. Волан: Ляв по посока на движението, със сервоусилвател

14. Товарен отсек

14.1 Конструкция Изцяло метална, открита

14.2 Възможности за разтоварване Тристранно отваряне на капаците

14.3 Височина на капаците / Странични и заден капак/ Не по-малко от 400 мм

15. Климатизация и отопление: Минимум климатик

16. Системи и оборудване за сигурност: Централно заключване, въздушни възглавници за водача и пътника до него, предпазни колани, антиблокираща система на спирачките /ABS/

17. Теглич: Да

18. Пробег: Максимум 200 000 км.

19. Гуми: Нормално експлоатационно състояние и година на производство след 2017 год.

20. Допълнително оборудване: Автомобилът следва да бъде окомплектован с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителана жилетка, крик и ключ за гуми, включително и резервна гума.

21. Техническо състояние: Технически добро и функционално състояние, всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи, с изправна ходова част, да липсват следи от корозия и нарушения по тапицерията на кабината, изправен акумулатор, да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на Република България.

22. Гаранционен срок: Минимум 3 месеца или 1000 /хиляда/ километра пробег, което събитие настъпи по-рано, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото на изпълнение.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 30 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на товарен автомобил– тип “Самосвал” с товароносимост от 8,5 тона до 10 тона, употребяван

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34134200 Kipplastwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Hauptort der Ausführung:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Технически изисквания

1. Тип на автомобила: Товарен автомобил – тип “Самосвал”

2. Състояние: Употребяван

3. Двигател

3.1 Тип на двигателя: Минимум четирицилиндров

3.2 Обем на двигателя: Минимум 3200 куб.см

3.3 Вид гориво: Дизел

3.4 Мощност на двигателя: Минимум 150 к.с.

3.5 Екологична норма за вредни емисии: Минимум Евро 3 или еквивалент

4. Брой оси: 2 /два/ бр., задна ос с двойна гума

5. Задвижване: Колесна формула 4 х 2

6. Товароносимост: от 8 500 кг. до 10 000 кг.

7. Брой места: Минимум 1 + 1 места

8. Оборудване на кабината: Странични огледала за задно виждане минимум 2 бр. – ляво и дясно

9. Брой врати на кабината: 2 бр. врати

10. Година на производство: След 01.01.2006 год.

11. Кормилна уредба: Хидро усилвател на кормилната уредба

12. Волан: Ляво разположен по посока на движението

13. Самосвална надстройка: Тристранно разтоварване/повдигане на самосвалния кош

Хидравлична система за разтоварване на самосвалния кош

посредством телескопично бутало и хидравлична помпа

Изцяло стоманен, отваряеми странични и заден капаци с минимална височина 600 мм

14. Трансмисия:

14.1 Тип: механична с ръчно превключване на предавките

14.2 Брой предавки: минимум 5 на преден ход и минимум 1 на заден ход

15. Гуми: Нормално експлоатационно състояние и година на производство след 2017 год.

16. Пробег: Максимум 270 000 км.

17. Оборудване на шасито Теглич – минимум 1 бр.

Извод за подаване на електрически ток и въздух към ремаркето

Без следи от корозия по шасито

18. Допълнително оборудване: Автомобилът следва да бъде окомплектован с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителана жилетка, крик и ключ за гуми, включително и резервна гума.

19. Техническо състояние: Технически добро и функционално състояние, всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи, с изправна ходова част, да липсват следи от корозия и нарушения по тапицерията на кабината, изправен акумулатор, да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на Република България.

20. Гаранционен срок: Минимум 4 /четири/ месеца или 1500 /хиляда и петстотин/ километра пробег, което събитие настъпи по-рано, считано от датата на доставяне на автомобила до мястото на изпълнение.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 41 666.67 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на товарен автомобил – самосвал с двойна кабина, употребяван

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34134200 Kipplastwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Hauptort der Ausführung:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Технически изисквания

1. Тип на автомобила: Товарен автомобил – самосвал с двойна кабина- тип „Самосвал“

2. Състояние Употребяван

3. Двигател: - Тип на двигателя: минимум четирицилиндров;

- Вид гориво: дизел;

- Мощност на двигателя: минимум 130 к.с.;

- Екологична норма за вредни емисии: минимум евро 3 или еквивалент.

4. Брой оси 2 броя;

5. Задвижване колесна формула 4 х2

6. Товаримост до 3200 кг

7. Брой места минимум 6+1

8. Кормилна уредба Хидро усилвател на кормилната уредба

9. Брой врати на кабината двойна кабина с 4 бр. врати

10. Година на производство след 01.01.2005 година;

11. Волан Ляво разположен по посока на движението

12. Самосвална надстройка:

-Тристранно обслужване;

-Хидравлична система за разтоварване на самосвалния кош посредством телескопично бутало и хидравлична помпа;

-Изцяло стоманени, отваряеми странични и заден капаци с минимална височина 350 мм.

13. Трансмисия: - Механична с ръчно превключване на предавките;

- Брой предавки: минимум 5 на преден ход и минимум 1 на заден ход;

14. Гуми: Нормално експлоатационно състояние и година на производство след 2015 год.

15. Пробег До 250 000 км;

16. Оборудване на шасито - Без следи от корозия по шасито.

- Теглич: 1 бр.

Извод за подаване на електрически ток към ремаркето

17. Допълнително оборудване Автомобилът следва да бъде окомплектован с универсални инструменти за поддръжка, обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, крик и ключ за гуми, включително резервна гума.

18. Техническо състояние Да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на България.

19. Гаранционен срок: Минимум 3 месеца.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 37 500.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на товарен автомобил – самосвал с двойна кабина, употребява

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34134200 Kipplastwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Hauptort der Ausführung:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Технически изисквания

1. Тип на автомобила: Товарен автомобил с двойна кабина- тип „Самосвал“

2. Състояние Употребяван

3. Двигател: - Тип на двигателя: минимум четирицилиндров;

- Вид гориво: дизел;

- Мощност на двигателя: минимум 130 к.с.;

- Екологична норма за вредни емисии: минимум евро 4 или еквивалент.

4. Брой оси 2 броя;

5. Задвижване колесна формула 4 х2

6. Товаримост до 3500 кг

7. Брой места минимум 6+1

8. Кормилна уредба Хидро усилвател на кормилната уредба

9. Брой врати на кабината двойна кабина с 4 бр. врати

10. Година на производство след 01.01.2008 година;

11. Волан Ляво разположен по посока на движението

12. Самосвална надстройка:

-Тристранно обслужване;

-Хидравлична система за разтоварване на самосвалния кош посредством телескопично бутало и хидравлична помпа;

-Изцяло стоманени, отваряеми странични и заден капаци с минимална височина 350 мм.

13. Трансмисия: - Механична с ръчно превключване на предавките;

- Брой предавки: минимум 5 на преден ход и минимум 1 на заден ход;

14. Гуми: Нормално експлоатационно състояние и година на производство след 2017 год.

15. Пробег До 200 000 км;

16. Допълнително оборудване Автомобилът следва да бъде окомплектован с универсални инструменти за поддръжка, обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, крик и ключ за гуми, включително резервна гума.

17. Техническо състояние Без следи от корозия по шасито

Да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на България.

18. Гаранционен срок: Минимум 3 месеца.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 15 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на двубандажен валяк с работно тегло от 8 тона до 10 тона, употребяван

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43300000 Baugerät
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Hauptort der Ausführung:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Технически изисквания

1. Тип валяк: Двубандажен /тандемен/

2. Година на производство След 01.01.2009 г.;

3. Двигател - 4 (четири)-цилиндров;

- дизелов с водно охлаждане

- с турбо пълнене;

1. Мощност на двигател Не по-малко от 68 kw;

5. Пробег Не повече от 7 500 м.ч.;

6. Трансмисия Електрохидравлично превключване посоката на движение;

7. Брой на бандажите 2 (два) гладки стоманени вибрационни бандажа:

- Широчина на бандажа – от 160 до 220 мм.

- Вибрация и оросяване на двата бандажа;

- Завиване на бандажите – всеки поотделно и двата заедно;

- Честота на вибрация – мин. 45 Hz;

- Центробежна сила – мин. 80/50 KN;

- Статично линейно натоварване отпред и отзад мин. 30/25 кг/см;

8. Тегло на машината - Работно тегло не по-малко от 8000 кг. до 10 000 кг.;

- Максимално тегло не повече от 12 000 кг.;

- Натоварване на осите: отпред не по-малко от 5 000 кг.; отзад не по-малко от 4 800 кг.;

9. Транспортни размери - Транспортна дължина – от 3 800 мм до 4500 мм;

- Широчина – до 2500 мм;

- Транспортна височина – до 3000 мм;

- Клиренс – до 350 мм;

10. Кабина - Минимални изисквания:

• ROPS;

• Отопление и вентилация;

• Управление отляво и отдясно;

• Едно място с регулираща се седалка с тапицерия, лесна за почистване;

• Отварящи се странично врати (две);

• Работещ моточасовник;

• Контролни прибори за опериране и осигуряване на безопасна и безаварийна работа;

• Да е оборудвана с електрически стъклочистачки на предното и задното стъкло;

• Пожарогасител;

• Клаксон;

11. Допълнително оборудване на кабината • 1 (един) бр. въртяща се лампа / маяк /, светеща с жълта светлина, разположена върху кабината;

• Огледала за задно виждане отляво и отдясно;

• Фабрично оборудвана със светлини за движение по пътя – фарове и мигачи;

• Да е оборудвата с допълнителни светлини за работа в тъмно;

12. Звукова сигнализация при движение на заден ход - Да е налична

13. Окомплектоване към машината - Да е оборудвана отляво и отдясно със система за рязане на асфалт;

- Да е снабден с уплътнителна система за следене плътността на валиране;

- Да е оборудвана с хидравлични изводи за прикачване на допълнително оборудване;

- Вместимост на резервоарите за вода не по-малко от 500 литра;

14. Гаранционен срок на машината: Минимум 6 (шест) месеца.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 50 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на септична вакуум цистерна (фекалка) прикачна, употребявана

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43300000 Baugerät
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Hauptort der Ausführung:

франко адрес на територията на град Русе

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Технически изисквания

1. Състояние: Употребявана

2. Шаси: Прикачно ремарке – едноосно или двуосно

3. Обем на цистерната: от 4500 до 6000 куб.м.

4. Вид на цистерната: Вакуумна, стоманена

5. Вид помпа: Вакуумна

6. Дебит на помпата: Минимум 1500 литра/минута

7. Диаметър на смукателния тръбопровод: Минимум Ф150 мм.

8. Дължина на смукателния тръбопровод: Минимум 5 метра

9. Допълнително оборудване: Цистерната да е оборудвана с всички необходими маркучи, ръчна спирачка, калобрани, опори, достъп за изпразване и почистване, светлини.

10. Техническо състояние: Технически обслужена със сменени лагери, уплътнения и консумативи, всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи, да отговаря на всички изисквания за регистрация за движение по пътищата на Република България

11. Гаранционен срок: Минимум 3 месеца.

Срокът за доставка на съответните автомобили и техника, за всички обособени позиции, е по предложение на участниците, като същият НЕ подлежи на оценка, съгласно одобрения от възложителя критерий за възлагане.

Срокът за доставка започва да тече от датата на влизане в сила на договора и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол между страните, удостоверяващ извършване на доставената/ите специализирана/и машина/и, като участниците нямат право да оферират срок по-дълъг от поставения от Възложителя максимален срок по обособените позиции, както следва: до 30 работни дни.

Участници, които предложат срок за доставка по-дълъг от поставения максимален срок, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 23 750.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност към участниците.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности (доставки) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Под „дейности (доставки) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира:

За Обособена позиция №1: Доставка на бордови камион до 3,5 тона.

За Обособена позиция №2: Доставка на бордови камион до 3,5 тона.

За Обособена позиция №3: Доставка на товарен автомобил– тип “Самосвал” с товароносимост от 8,5 тона до 10 тона.

За Обособена позиция №4: Доставка на товарен автомобил – самосвал.

За Обособена позиция №5: Доставка на товарен автомобил – самосвал.

За Обособена позиция №6: Доставка на двубандажен валяк с работно тегло от 8 тона до 10 тона.

За Обособена позиция №7: Доставка на септична вакуум цистерна (фекалка) – прикачна.

Деклариране: Участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор за технически и професионални способности с попълване на ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В - в приложимите полета, съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя за съответната обособена позиция.

Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП горните изисквания се доказват, както следва:

- със Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената/ите позиция/и, за която/които се подава оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка;

В случай че, участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В случай че, при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай че, участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/07/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/07/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник: за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, обстоятелства по чл. 69 ЗПКОНПИ. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

Възложителят изисква гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

Гаранцията по т. 1 или т. 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение между Възложителя и Изпълнителя.

Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда и при условията на чл. 112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

Източник на финансиране: собствени средства на Община Русе.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/06/2022