Supplies - 324681-2022

17/06/2022    S116

Bulgaria-Sofia: Antiseptics and disinfectants

2022/S 116-324681

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Voennomeditsinska akademiya
National registration number: 129000273
Postal address: ul. Sv. Georgi Sofiyski No. 3
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Evelina Ilieva
E-mail: mmeva@vma.bg
Telephone: +359 29225704
Fax: +359 29526536
Internet address(es):
Main address: www.vma.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1271
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/207918
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/207918
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Периодична доставка на препарати за дезинфекция на повърхности, инструментариум и хирургична дезинфекция на ръце по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури

II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Периодична доставка на препарати за дезинфекция на повърхности, инструментариум и хирургична дезинфекция на ръце по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси:

МБАЛ – София – гр. София 1606,  ул. „Св. Г. Софийски” № 3;

МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3;

МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81;

МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6;

МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 305 563.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Препарати за дезинфекция на трудно достъпни и високорискови повърхности

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

МБАЛ София – ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ Варна – ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ Пловдив – ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ Плевен – ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ Сливен – ул. „Пушкин” № 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Периодична доставка на препарати за дезинфекция на трудно достъпни и високорискови повърхности, обособени в 6 номенклатурни единици. В колона „прогнозно количество“, общо за всички номенклатурни единици - 1 700, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 950.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай, че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 м. на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването на анекс (допълнително споразумение) или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

2. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.

3. Участниците могат да подават оферти за една, повече или всички обособени позиции.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Дезинфектанти за стоматологичен инструментариум и периферия

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

МБАЛ София – ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ Варна – ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ Пловдив – ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ Плевен – ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ Сливен – ул. „Пушкин” № 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Периодична доставка на дезинфектанти за стоматологичен инструментариум и периферия, обособени в 6 номенклатурни единици. В колона „прогнозно количество“, общо за всички номенклатурни единици - 2 240, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 73 023.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай, че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 м. на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването на анекс (допълнително споразумение) или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

2. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.

3. Участниците могат да подават оферти за една, повече или всички обособени позиции.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Препарати за почистване и дезинфекция на ендоскопски инструментариум и медицински изделия

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

МБАЛ София – ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ Варна – ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ Пловдив – ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ Плевен – ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ Сливен – ул. „Пушкин” № 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Периодична доставка на препарати за почистване и дезинфекция на ендоскопски инструментариум и медицински изделия, обособени в 7 номенклатурни единици. В колона „прогнозно количество“, общо за всички номенклатурни единици - 2 250, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 41 050.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай, че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 м. на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването на анекс (допълнително споразумение) или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

2. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.

3. Участниците могат да подават оферти за една, повече или всички обособени позиции.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Хипоалергенни препарати за измиване и хирургична дезинфекция на ръце

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

МБАЛ София – ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ Варна – ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ Пловдив – ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ Плевен – ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ Сливен – ул. „Пушкин” № 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Периодична доставка на хипоалергенни препарати за измиване и хирургична дезинфекция на ръце, обособени в 3 номенклатурни единици. В колона „прогнозно количество“, общо за всички номенклатурни единици - 6 700, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 49 590.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай, че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 м. на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването на анекс (допълнително споразумение) или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

2. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.

3. Участниците могат да подават оферти за една, повече или всички обособени позиции.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Препарати за почистване и дезинфекция чрез машинно приложение

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

МБАЛ София – ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ Варна – ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ Пловдив – ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ Плевен – ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ Сливен – ул. „Пушкин” № 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Периодична доставка на препарати за почистване и дезинфекция чрез машинно приложение, обособени в 6 номенклатурни единици. В колона „прогнозно количество“, общо за всички номенклатурни единици - 8 950, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 109 950.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай, че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 м. на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването на анекс (допълнително споразумение) или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

2. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.

3. Участниците могат да подават оферти за една, повече или всички обособени позиции.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Почистващ препарат за лабораторна стъклария

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

МБАЛ София – ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ Варна – ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ Пловдив – ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ Плевен – ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ Сливен – ул. „Пушкин” № 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Периодична доставка на почистващ препарат за лабораторна стъклария - 100 литра, подробно описан в Техническата спецификация - Приложение № 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В случай, че през 24-месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия, Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока до 6 м. на сключения договор в рамките на първоначалния обем и стойност. Срокът на удължаването на договора може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването на анекс (допълнително споразумение) или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

2. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.

3. Участниците могат да подават оферти за една, повече или всички обособени позиции.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават Разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), или еквивалентен документ, удостоверявящ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

Участниците следва да предоставят информация за Разрешението, като попълнят Част IV, Раздел А от ЕЕДОП, като посочат номер, дата на издаване и срок на валидност.

На основание чл. 67, ал. 5 от от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да представи копие на Разрешението за търговия на едро с медицински изделия или еквивалентен документ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалентен, с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „сходен предмет” се разбира търговия/доставка/продажба/производство/ дистрибуция на медицински изделия/дезинфектанти/хигиенни и почистващи препарати/биоциди/препарати за стерилизация.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да предостави информация за сертификата в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП (вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват).

На основание чл. 67, ал. 5 от от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да представи копие на Сертификата или еквивалентен документ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 ЗОП и изискванията на Възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1,3÷5, чл. 107 ЗОП, участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 ЗОП, за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194÷208, чл. 213а÷217, чл. 219÷252, чл. 254а÷255а, 256÷260 НК, извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 КТ, извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, се отстранява от процедурата.

Възложителят въвежда изискване за комплексност на офертата за всяка обособена позиция, която съдържа повече от една номенклатурни единици.

На основание чл. 47, ал. 4 ППЗОП, при участие за повече от една обособена позиция, Възложителят допуска възможността за представянето на един ЕЕДОП.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/07/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/07/2022
Local time: 13:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуална прогнозна стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464,00 лв. за доставки и услуги, и общата прогнозна стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. В тези случай независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата прогнозна стойност на цялата поръчка. Общата стойност на обществената поръчка за всички 8 (осем) обособени позиции е в размер на 365 563.00 лв. без вкл. ДДС, като Обособена позиция № 7 – Тиксотропен гел с широк антимикробен спектър и Обособена позиция № 8 - Препарат с бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно действие и почистващ ефект, ще бъдат възложени по реда, приложим според тяхната индивидуална стойност, съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, която е с прогнозна стойност до 30 000.00 лв. без ДДС.

Тъй като прогнозната стойност на обособена позиция № 7 и обособена позиция № 8 е до 30 000.00 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 7 и обособена позиция № 8, ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/06/2022