Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 324693-2017

18/08/2017    S157

Belgium-Brüsszel: Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen

2017/S 157-324693

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: CSM 1 05/P001
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen.

Hivatkozási szám: OIB.02/PO/2017/042/773.
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célja szakmai segítségnyújtás biztosítása építési projektek kivitelezéséhez (renoválás, átépítés vagy [újjá]építés) mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 810 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen Brüsszelben

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71200000 Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
71210000 Építészeti tanácsadó szolgáltatások
71221000 Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71222000 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71223000 Épületbővítéssel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71246000 Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71247000 Építési munka felügyelete
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
71313420 Építkezéssel kapcsolatos környezetvédelmi szabványok
71313440 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzéshez (EIA) kapcsolódó szolgáltatások
71315000 Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások
71315100 Építőanyaggal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71315200 Építési tanácsadó szolgáltatások
71315210 Gépészeti tanácsadó szolgáltatások
71315300 Épületfelmérési szolgáltatások
71321100 Kivitelezésgazdaságossági szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel és a környező területek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez (renoválás, átépítés vagy [újjá]építés) mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen, főként az Európai Bizottság által Brüsszelben használt vagy kezelt épületekre kiterjedően, ugyanakkor azon egyéb uniós intézmények vagy szervek épületeire is kiterjedően, amelyekkel a Bizottság szolgáltatásiszint-megállapodást kötött; előfordulhat, hogy ezek az Európai Unió területén belül máshol helyezkednek el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 410 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: az Európai Unió igazgatási keretei.
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen Karlsruhéban

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71200000 Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások
71210000 Építészeti tanácsadó szolgáltatások
71221000 Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71222000 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71223000 Épületbővítéssel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71246000 Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71247000 Építési munka felügyelete
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
71313420 Építkezéssel kapcsolatos környezetvédelmi szabványok
71313440 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzéshez (EIA) kapcsolódó szolgáltatások
71315000 Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások
71315100 Építőanyaggal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71315200 Építési tanácsadó szolgáltatások
71315210 Gépészeti tanácsadó szolgáltatások
71315300 Épületfelmérési szolgáltatások
71321100 Kivitelezésgazdaságossági szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
A teljesítés fő helyszíne:

Karlsruhe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez (renoválás, átépítés vagy [újjá]építés) mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen, főként az Európai Bizottságnak a Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre, JRC) által használt karlsruhei (Németország) épületeire kiterjedően, amelyek a nukleáris szabályozási keret hatálya alá tartoznak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: az Európai Unió igazgatási keretei.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

a pályázónak pályázatához mellékelnie kell az e felhívás III.1., „Részvételi feltételek” pontjában előírt dokumentumokat és információkat, valamint a pályázati dokumentáció I., „A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrző listája” című mellékletében felsorolt dokumentumokat.

A pályázónak megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. A nyilatkozatnak az alábbi oldalon közzétett mintát kell követnie, annak teljes terjedelmében: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia a nyilatkozatban foglaltakat.

Megjegyzés: amennyiben a szerződést csoportoknak ítélik oda, a csoportoknak nyilatkozatot kell tenniük, igazoló dokumentumokkal és információval minden egyes tagra vonatkozóan.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a pályázónak be kell nyújtania a következőt:

— az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi beszámolók (mérlegek és eredménykimutatások) másolata az elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben a pályázónak igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves adózás előtti nyereségéről az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utóbbi 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor a pályázónak pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések (vagy azokkal egyenértékű dokumentum),

— kimutatás a teljes éves forgalomról az utóbbi 3 pénzügyi évre visszamenően.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

a kiválasztás előfeltétele, hogy a pályázók az 1. tétel esetében 3 200 000 EUR átlagos teljes éves forgalmat, a 2. tétel esetében pedig 1 200 000 EUR átlagos teljes éves forgalmat igazoljanak. Amennyiben valamely pályázó mind a 2 tételre pályázik, akkor a figyelembe veendő átlagos teljes éves forgalom legalább 4 000 000 EUR.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a pályázónak be kell nyújtania a következőket:

— az ajánlattevő munkatársainak iskolai végzettsége és szakmai képesítése (szakmai önéletrajzok), valamint szakmai tapasztalata.

Elfogadható bizonyítékok: a pályázónak minden egyes profilra vonatkozóan be kell nyújtania a szakmai önéletrajzokat, igazolva a megszerzett okleveleket (másolatot kell mellékelni), a teljesített tanulmányok szintjét és a szakmai tapasztalatot.

A nyelvtudás elért legmagasabb szintjét tanúsító bizonyítványt is mellékelni kell,

— az utóbbi 3 év alatt teljesített fő szolgáltatások listája, valamint a szerződéssel összefüggésben nyújtott további szolgáltatások (az 1. tétel esetében: szakmai segítségnyújtás és tanácsadás építési projektek kivitelezéséhez, a 2. tétel esetében: szakmai segítségnyújtás és tanácsadás a nukleáris szabályozási keret hatálya alá tartozó építési projektek kivitelezéséhez) listája, feltüntetve az összegeket, a dátumokat és az állami vagy magánkedvezményezettek kapcsolattartási adatait,

— minőségirányítási tanúsítvány (pl. ISO 9001 vagy azzal egyenértékű) vagy – ha az ajánlattevőnek nem áll rendelkezésére ilyen tanúsítvány vagy nincs lehetősége megszerezni azokat az adott határidőn belül – akkor benyújthat bármely más, általa alkalmazott egyenértékű minőségbiztosítási intézkedést igazoló bizonyítékot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

a kiválasztás előfeltétele, hogy a pályázók igazolják, hogy rendelkeznek a következő profilokkal bíró munkatársakkal:

(A) profilok az 1. és a 2. tétel esetében együttesen:

— (mesterszintű képzettséggel rendelkező) építész vagy mérnök, aki 10 év tapasztalattal rendelkezik a „projektvezető az építészet vagy építészmérnöki területen” profil esetében,

— (mesterszintű képzettséggel rendelkező) építész, aki 5 év tapasztalattal rendelkezik irodaépületek építési munkáinak tervezése és felügyelete terén,

— (mesterszintű képzettséggel rendelkező) épületgépész, aki legalább 5 év tapasztalattal rendelkezik ezen a területen,

— anyagmennyiség-becslő (mesterszintű képzettséggel rendelkező: mérnök, építész, anyagmennyiség-becslő, vagy egyenértékű képzettség építési és építőmérnöki területen), aki legalább 5 év tapasztalattal rendelkezik építési, építőmérnöki és renovációs projektekkel kapcsolatban a költségek, az építési idő és minőség kezelésében, és nyilvántartásba van véve az anyagmennyiség-becslők belga egyesülésénél (Union Belge des Quantity Surveyors, UBQS), az Építésgazdászok Európai Bizottságánál (European Committee of Construction Economists, CEEC) vagy egyenértékű szervnél;

(B) profilok az 1. tétel esetében:

— programozás területén tanúsított és/vagy képesített programozó (mesterszintű képzettséggel rendelkező: építész vagy építőmérnök, vagy egyenértékű képzettség építési és építőmérnöki területen). Legalább 5 év tapasztalat ezen a területen,

— BIM-menedzser (mesterszintű képzettséggel rendelkező mérnök vagy építész), aki legalább 5 év tapasztalattal rendelkezik építési projektek menedzselése terén és 2 év BIM-menedzserként szerzett tapasztalattal rendelkezik;

(C) profilok a 2. tétel esetében:

— nagyfeszültségű villamos energiára specializálódott villamosmérnök, aki 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik nagyfeszültségű projektek végrehajtásában és áramelosztási tervek kidolgozásában és 1 év szakmai tapasztalattal rendelkezik a nukleáris szektorban. A VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – az építésre vonatkozó német jogi iránymutatások) és a HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – a különböző díjszinteket megállapító német jogi iránymutatások) alapos ismerete. A német nyelv ismerete – legalább C1 szinten, igazolva,

— automatizálási és kommunikációs villamosmérnök, aki 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik az épületgépészet terén és kommunikációs és automatizációs projektek végrehajtása terén, amelyből 1 év tapasztalatra a nukleáris ágazatban tett szert. A VOB és a HOAI alapos ismerete. A német nyelv ismerete – legalább C1 szinten, igazolva,

— ventilációs technológiai folyamatmérnök, aki 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik az épületgépészet terén és ventilációs, hűtési és hőmérsékletszabályozási projektek végrehajtása terén, amelyből 1 év tapasztalatra a nukleáris ágazatban tett szert. A VOB és a HOAI alapos ismerete. A német nyelv ismerete – legalább C1 szinten, igazolva,

— ventilációszabályozási technológia területére specializálódott folyamatmérnök, aki 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik az épületgépészet terén és automatizálási technológiai és épületautomatizálási projektek végrehajtása terén, amelyből 1 év tapasztaltara a nukleáris ágazatban tett szert. A Siemens WinCC, Siemens PCS7 és Siemens ProTool rendszerek alapos ismerete. A német nyelv ismerete – legalább C1 szinten, igazolva.

A kiválasztás előfeltétele, hogy a pályázók igazolni tudják az alábbiakat:

az 1. tétel esetében:

— legalább 3 olyan, építési projektekre irányuló megbízás, amelyeknek az értéke egyenként meghaladta a 10 000 000 EUR-t,

— legalább 3 olyan, építési projektekre irányuló megbízás, amelyeknek az értéke egyenként 1 000 000 EUR és 10 000 000 EUR között volt;

a 2. tétel esetében:

— legalább 3 olyan, a nukleáris szabályozási keret hatálya alá tartozó építési projektekre irányuló megbízás, amelyeknek az értéke egyenként meghaladta a 10 000 000 EUR-t,

— legalább 3 olyan, a nukleáris szabályozási keret hatálya alá tartozó építési projektekre irányuló megbízás, amelyeknek az értéke egyenként 1 000 000 EUR és 10 000 000 EUR között volt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/10/2017
Helyi idő: 17:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/10/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlattevőnként 1 meghatalmazott képviselő részt vehet a pályázatbontáson (az útlevelét vagy a személyi igazolványát be kell mutatnia). Azoknak az ajánlattevőknek, akik jelen kívánnak lenni, a pályázatbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően írásban (az adatokat lásd az I.1. pontban) értesíteniük kell a következő egységet: Unit OIB.02.002 Public Procurement.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

az elbírálást követő 36 hónap.

VI.3)További információk:

1) A dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetőek le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Az érdeklődő feleknek regisztrálniuk kell a weblapon. Ez esetben értesítést kapnak az online közbeszerzési rendszeren keresztül valamennyi olyan aktualizált információról, amely az ajánlati felhívás céljából rendelkezésre áll. Az oldalon nem regisztrált feleket arra kérik, hogy rendszeresen keressék azt fel. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról.

A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 2005-ben „EMAS” tanúsítást kapott, ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS környezetvédelmi hitelesítési rendszer. Olyan eszköz, melyet különböző szervezetek az EU-ban önkéntesen alkalmaznak a környezetvédelmi teljesítményük fejlesztése céljából.

2) A keretszerződés a hatálybalépés napjától eredetileg 2 évig (24 hónapig) lesz érvényben és hallgatólagos megállapodással kétszer meghosszabbítható, minden egyes esetben 1 további évre (12 hónapra), azaz a legfeljebb 4 éves időtartam eléréséig (=2+1+1).

3) Az induló szerződés megkötését követő 3 év során az ajánlatkérő ajánlati felhívás nélküli tárgyalásos eljárást indíthat olyan szolgáltatási szerződések odaítélése céljából, amelyek tárgya a szerződés nyertese által teljesítendőhöz hasonló szolgáltatások elvégzése.

4) A pályázati felhívásokban történő részvételről és az OIB közbeszerzési eljárásainak menetéről további információ a „Guide for tenderers” (Iránymutatás az ajánlattevőknek) és a „Doing business with the European Commission” (Üzleti együttműködés az Európai Bizottsággal) című tájékoztatókban található az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

a vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/08/2017