Építési beruházás - 324959-2017

18/08/2017    S157

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2017/S 157-324959

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István, ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Recsk Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK21583
Postai cím: Kossuth Lajos út 165
Város: Recsk
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3245
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Sándor, polgármester
E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu
Telefon: +36 36578310
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.recsk.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16236
Postai cím: Beleznay tér 1.
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somogyi Béla, polgármester
E-mail: hivatal@bugyi.hu
Telefon: +36 29547502
Fax: +36 29348464
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bugyi.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csömör Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK17045
Postai cím: Szabadság út 5.
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábri István, polgármester
E-mail: polghiv@csomor.hu
Telefon: +36 28544020
Fax: +36 28544040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csomor.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pétervására Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK17894
Postai cím: Szabadság tér 1
Város: Pétervására
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3250
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eged István, polgármester
E-mail: hivatal@petervasara.hu
Telefon: +36 568036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.petervasara.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Európai Uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai Uniós projektek lebonyolítása, 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében, Recsk, Bugyi, Pétervására és Csömör településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében, Recsk, Bugyi, Pétervására és Csömör településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Recsk, Bugyi, Csömör, Pétervására település közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031, a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00005, a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00041 illetve a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00038 azonosítószámú projekt keretében, Recsk, Bugyi, Pétervására és Csömör településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Recsk:

Szennyvíztelep.

Mértékadó napi szennyvízmennyiség: 1 350 m3/d.

Biológiai kapacitás: 8 655 LE.

Szennyvízelvezető rendszer.

Gravitációs csatorna 160 < DN ≤ 200 PVC, nyílt árkos közmű csatorna építés, összes járulékos munkával együtt, zöld területen építendő 1 512 m.

160 < DN ≤ 200 PVC, nyílt árkos közmű csatorna építés, összes járulékos munkával együtt, sávos úthelyreállítás 1 928 m.

Nyomott csatorna DN ≤ 90 KPE, nyílt árkos közmű csatorna építés, összes járulékos munkával együtt, zöld területen építendő 220 m.

DN ≤ 90 KPE, nyílt árkos közmű csatorna építés, összes járulékos munkával együtt, sávos úthelyreállítás 710,5 m.

Műtárgyak építése – ≤ 10m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt 5 db.

> 10, ≤ 25 m3/h átemelő építse, összes járulékos munkával együtt 1 db.

Sajtolás > DN 300, ≤ DN 400 védőcső sajtolás, összes járulékos munkával együtt 37,4 m.

> DN 400, ≤ DN 500 védőcső sajtolás, összes járulékos munkával együtt 37,4 m.

Irányított fúrás – ≤ DN 100 irányított fúrás, összes járulékos munkával együtt 9 m.

Átemelő rekonstrukció – ≤ 10m3/h átemelő műtárgy rekonstrukciója, összes járulékos munkával együtt 8 db.

— ≤ 10m3/h átemelő műtárgy szivattyúcsere (2 db/átemelő), összes járulékos munkával együtt 4 db.

Bugyi:

Szennyvízelvezető rendszer.

Gravitációs csatorna 160 < DN ≤ 200 PVC, nyílt árkos közmű csatorna építés, összes járulékos munkával együtt, zöld területen építendő 68 m.

160 < DN ≤ 200 PVC, nyílt árkos közmű csatorna építés, összes járulékos munkával együtt, sávos úthelyreállítás 1468 m.

Nyomott csatorna DN ≤ 90 PVC, nyílt árkos közmű csatorna építés, összes járulékos munkával együtt, sávos úthelyreállítás 366 m.

Műtárgyak építése Egyedi vasbeton műtárgy építése (dúcolás, víztelenítés, zsaluzás, betonacél szerelés) 150 m3.

Átemelők építése 2 db.

Csömör:

Szennyvíztelep.

Mértékadó napi szennyvízmennyiség: 1 500 m3/d.

Biológiai kapacitás: 12729LE.

Szennyvízelvezető rendszer.

Nyomott csatorna D 9063 PE0 375,0 m.

Házi átemelő 1 721 db.

Pétervására:

Szennyvíztelep.

Mértékadó napi szennyvízmennyiség: 1 000 m3/d.

Biológiai kapacitás: 8760 LE.

Szennyvízelvezető rendszer.

Indító és fogadó akna készítés.

< 10m3/h átemelő műtárgy rekonstrukciója összes járulékos munkájával együtt 1 db.

Átemelő rekonstrukció > 10, ≤ 25 m3/h átemelő műtárgy rekonstrukciója, összes járulékos munkával együtt 4 db.

> 25, ≤ 50 m3/h átemelő műtárgy rekonstrukciója, összes járulékos munkával együtt 4 db.

> 100 m3/h átemelő műtárgy rekonstrukciója, összes járulékos munkával együtt 2 db.

> 10, ≤ 25 m3/h átemelő műtárgy szivattyúcsere és szerelvénycsere (2 db/átemelő), összes járulékos munkával együtt 2 db.

> 25, ≤ 50 m3/h átemelő műtárgy szivattyúcsere és szerelvénycsere (2 db/átemelő), összes járulékos munkával együtt 4 db.

> 100 m3/h átemelő műtárgy szivattyúcsere (2 db/átemelő), összes járulékos munkával együtt 2 db.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083949
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2015-00031 azonosítószámú projekt keretében, Recsk, Bugyi, Pétervására és Csömör településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Jelen eljárás típusa: A Kbt. II. része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás második része szerinti versenyújranyitásos eljárás a Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pontja alapján.

2. Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a -Kbt. 75. § (4) bekezdésében foglaltak szerint igazolható- rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez egyik ajánlattevő vonatkozásában sem.

3. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

3.1. Hódút Kft.; 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138; adósz.:11081423-2-03.

3.2. SWIETELSKY Magyarország Kft.;1072 Budapest, Rákóczi út 42.; adósz.: 14300327-2-44.

3.3. M-E 2020 Konzorcium: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.; adósz.: 12671003-2-07.; EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.; 2225 Üllő, belterület hrsz 3753.; adósz.: 13125811-2-44.

3.4. Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság; 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; adósz.: 10452556-2-44.

4. A Kbt. 37. § (2) bek. szerinti eredménytelenségről szóló ajánlatkérői döntés időpontja: 9.8.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1. Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

2. II.2.4. pont folytatása:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljeskörű lebonyolítása.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/08/2017