Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 325255-2021

Submission deadline has been amended by:  409252-2021
29/06/2021    S123

Sverige-Malmö: Arbetskläder för män

2021/S 123-325255

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: MKB Fastighets Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556049-1432
Postadress: Box 50405
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 202 14
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Jilsmark
E-post: anna.jilsmark@mkbfastighet.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.mkbfastighet.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvdjhhtxe&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvdjhhtxe&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Arbetskläder, skyddskläder, skor, profilkläder och profilprodukter

Referensnummer: 2021MKB-1758
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18110000 Arbetskläder för män
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av arbetskläder inklusive skyddskläder, skor, profilkläder för anställd hos MKB Fastighets AB och profilprodukter för olika typer av marknadsföringsåtgärder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Arbetskläder, skyddskläder, skor, profilkläder och profilprodukter

Del nr: Arbetskläder
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18000000 Kläder, skor, väskor och tillbehör
18100000 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18143000 Skyddskläder
18800000 Skodon
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Malmö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arbetskläder, skyddskläder och skor, profilkläder och profilprodukter.

Upphandlingen omfattar Arbetskläder, skyddskläder, skor, profilkläder för personal anställd hos MKB och profilprodukter för olika typer av marknadsföringsåtgärder. Bolaget har cirka 330 anställda som i vVarierande grad har behov av Arbetskläder, skyddskläder, skor, profilkläder såväl i sitt dagliga arbete men även vid speciella event.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 14 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2021
Slut: 31/08/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalet förlängs därefter automatiskt ett (1) år i taget om inte avtalet sägs upp skriftligt sex (6) månader innan.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/08/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 22/09/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/08/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/06/2021