Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Blago - 325275-2020

13/07/2020    S133

Belgija-Bruselj: AO 20-031 – Dobava ključev za stavbe Evropskega parlamenta v Bruslju – Dobava in namestitev cilindričnih ključavnic za stavbe Evropskega parlamenta v Bruslju

2020/S 133-325275

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Direction des infrastructures — contrats et marchés — bureau WIM 09Z081
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europarl.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6588
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09Z081
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

AO 20-031 – Dobava ključev za stavbe Evropskega parlamenta v Bruslju – Dobava in namestitev cilindričnih ključavnic za stavbe Evropskega parlamenta v Bruslju

Referenčna številka dokumenta: 06A50/2020/M031
II.1.2)Glavna koda CPV
44500000 Orodja, ključavnice, ključi, tečaji, spojni elementi, verige in vzmeti
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava ključev za stavbe Evropskega parlamenta v Bruslju.

Dobava in namestitev cilindričnih ključavnic za stavbe Evropskega parlamenta v Bruslju.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
44316500 Kovaški izdelki
44512500 Ključi za vijake
44520000 Ključavnice, ključi in okovje
44522000 Zapirala, deli ključavnic in ključi
44522200 Ključi
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava ključev za stavbe Evropskega parlamenta v Bruslju.

Dobava in namestitev cilindričnih ključavnic za stavbe Evropskega parlamenta v Bruslju.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

2024.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

V tem razpisnem postopku lahko pod enakimi pogoji sodelujejo vse fizične in pravne osebe ter javni organi, ki spadajo na področje uporabe Pogodb – zlasti osebe in organi iz držav članic Evropske unije – ter vse pravne in fizične osebe ter javni organi tretjih držav, ki imajo z Evropsko unijo na področju javnega naročanja sklenjen poseben sporazum, pod pogoji, določenimi v omenjenem sporazumu.

Ponudbe lahko oddajo skupine gospodarskih subjektov, če je zagotovljena solidarna odgovornost vseh članov.

To je lahko subjekt s pravno osebnostjo ali brez: konzorcij, zasebni sporazum ali katera koli druga primerna oblika sodelovanja.

Evropski parlament si pridržuje pravico zahtevati, da izbrana skupina pred podpisom pogodbe prevzame določeno pravno obliko, če je to potrebno za pravilno izvedbo naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/08/2020
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 25/08/2020
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, se morajo najaviti po e‑pošti na naslov INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu najpozneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb in zastopanje omejiti na eno osebo, sicer se jim lahko dostop do odpiranja ponudb upravičeno zavrne.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

2024.

VI.3)Dodatne informacije:

Evropski parlament bo 20. in 22. julija 2020 (10.00) organiziral obvezna ogleda lokacije v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju. Zbirno mesto bo v akreditacijskem centru v stavbi Altiero Spinelli.

Prosimo, obrnite se na službo za pomoč pri vzdrževanju oddelka za javna naročila na naslov inlo.ao.dir.a@europarl.europa.eu, da določite datum ogleda lokacije.

Da bi lahko pripravili vašo dovolilnico, vas prosimo, da 2 dneva pred ogledom po elektronski pošti posredujete ime vašega podjetja ter ime, položaj, številko osebne izkaznice in datum rojstva udeležencev. Vaši zastopniki morajo imeti pri sebi veljaven osebni dokument.

V primeru prepozne zahteve se lahko gospodarskim subjektom dostop do stavb upravičeno zavrne.

Ogleda lokacije se lahko udeležita največ dva zastopnika na gospodarski subjekt. Ogleda se mora obvezno udeležiti najmanj en zastopnik na gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekti bodo imeli v času ogleda lokacije priložnost zastaviti vprašanja, ki se jim zdijo pomembna in koristna za pripravo ponudbe. Jezik ogleda bo francoščina.

Kakršne koli potne stroške v zvezi z ogledom lokacije bo kril gospodarski subjekt in jih Evropski parlament ne bo povrnil.

Ponudbe, ki jih bodo oddali gospodarski subjekti, ki se obveznega ogleda lokacije niso udeležili, se bodo štele kot nesprejemljive.

Evropski parlament bo ob koncu ogleda lokacije pripravil seznam prisotnih in zapisnik. Zapisnik o ogledu bo objavljen na spletnem mestu eTendering.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67000
Država: Francija
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/07/2020