Supplies - 325374-2021

Submission deadline has been amended by:  382878-2021
29/06/2021    S123

Poland-Sosnowiec: Medical equipments

2021/S 123-325374

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Postal address: ul. Szpitalna 1
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 41-219
Country: Poland
Contact person: Ela Kwaśnicka
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Telephone: +48 324130125
Fax: +48 324130112
Internet address(es):
Main address: www.szpital.sosnowiec.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: art. 4 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa jednorazowych ostrzy, środków ochrony indywidualnej, rękawiczek diagnostycznych, zestawów do strzykawki automatycznej, sprzętu jedno- i wielorazowego użycia, materiałów zużywalnych

Reference number: ZP-2200-15/21
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych ostrzy, środków ochrony indywidualnej, rękawiczek diagnostycznych, zestawów do strzykawki automatycznej, sprzętu jedno i wielorazowego użycia, materiałów zużywalnych.

Zamówienie składa się z 27 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 - Sprzęt do kolumny artroskopowej Karl Storz,

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 1 – Sprzęt do kolumny artroskopowej Karl Storz

Artykuł jedn. Miary ilość

Zestaw drenu płukanie z dwoma igłami do pompy Arthropump Power, sterylny op=10szt op 0

Zestaw drenu odsysanie z dwoma przyłączami do pompy Arthropump Power, sterylny op=10szt op 0

Pokrowiec na monitor dotykowy do zastosowania z monitorami Karl Strorz 18'', 19'' sterylny op 0

Frez shavera Finnish Barrel Burr prosty, średnica 4,2mm, długość robocza120mm wielorazowy op= 6szt op 2

Ostrze shavera,,Aggressive Cutter'' proste średnica 4,2mm, długość robocza 120mm, jednorazowe op=6szt op 15

Ostrze shavera,,Aggressive Cutter'' proste średnica 3,5mm, długość robocza 120mm, jednorazowe op=6szt op 5

Ostrze shavera,, Full Radius Resector'' proste średnica 4,5mm długość robocza 120mm, jednorazowe op=6szt op 15

Frez shavera,,Round Burr'' prosty średnica 4,2mm długość robocza 120mm jednorazowy op=6szt op 5

Ostrze shavera,,Aggressive Cutter'' proste średnica 2,5mm, długość robocza 70mm, jednorazowe op=6szt op 1

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 - Ostrza kostne do piły posuwisto zwrotnej Acculan 3Ti,

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 2 Ostrza kostne do piły oscylacyjnej oraz piły posuwisto zwrotnej

Artykuł szt nr kat

Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Acculan 3Ti (GA673) szerokości 5mm, grubości 0,5mm, długości części roboczej 25mm, szerokości wykonywanego nacięcia 0,5mm 15

Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Acculan 3Ti (GA673) szerokości 10mm, grubości 0,5mm, długości części roboczej 35mm, szerokości wykonywanego nacięcia 0,8mm 30

Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Acculan 3Ti (GA673) szerokości 10mm, grubości 0,5mm, długości części roboczej 50mm, szerokości wykonywanego nacięcia 0,8mm 30

Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Acculan 3Ti (GA673) szerokości 20mm, grubości 0,7mm, długości części roboczej 50mm, szerokości wykonywanego nacięcia 0,9mm 30

Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Acculan 3Ti (GA673) szerokości 20mm, grubości 0,9mm, długości części roboczej 65mm 30

Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Acculan 3Ti (GA673) szerokości 13mm, grubości 1,27mm, długości części roboczej 90mm 30

Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Acculan 3Ti (GA673) szerokości 19mm, grubości 1,27mm, długości części roboczej 90mm 30

Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Acculan 3Ti, grubości 0,7mm, długości części roboczej 43mm, szerokości wykonywanego nacięcia 0,9mm 30

Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Acculan 3Ti, grubości 0,7mm, długości części roboczej 60mm, szerokości wykonywanego nacięcia 0,9mm 30

Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Acculan 3Ti, grubości 0,7mm, długości części roboczej 75mm, szerokości wykonywanego nacięcia 0,9mm 30

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 - Ostrza do shavera,

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 3 Ostrza kostne do piły oscylacyjnej oraz piły posuwisto zwrotnej

Artykuł szt nr kat

Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej pasujące do napędów Acculan 3Ti (GA673), grubości 0,7mm, długości części roboczej 43mm, szerokości wykonywanego nacięcia 0,9mm 20

Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej pasujące do napędów Acculan 3Ti (GA673), grubości 0,7mm, długości części roboczej 60mm, szerokości wykonywanego nacięcia 0,9mm 20

Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej pasujące do napędów Acculan 3Ti (GA673), grubości 0,7mm, długości części roboczej 75mm, szerokości wykonywanego nacięcia 0,9mm 20

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 - Ostrza kostne do piły oscylacyjnej,

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 4 Ostrza do shavera

Artykuł nr kat jedn. Miary ilość

Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formuła firmy Stryker, średnica 4mm, końcówka tnąca typu Tomcat, pakowane po 5szt w opakowaniu op 3

Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formuła firmy Stryker, średnica 4mm, ostrze wygięte do boku, końcówka tnąca typu Angeled Tomcat, pakowane po 5szt w opakowaniu op 2

Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formuła firmy Stryker, średnica 4mm, końcówka tnąca typu Frez Barrel Bur, posiadająca 12 krawędzi frezujących, pakowane po 5szt w opakowaniu op 2

Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formuła firmy Stryker, średnica tnąca typu frez Round Burr, posiadająca 12 krawędzi frezujących, pakowane po 5szt w opakowaniu op 2

Jednorazowe ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera Formuła firmy Stryker, średnica 4mm, końcówka tnąca typu Subchondral Drill, średnica końcówki 1,5mm, pakowane po 5szt w opakowaniu op 2

Ostrza 2,5mm typu Joint Aggressive Plus pakowane po 5 szt w opakowaniu op 1

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 - Ostrza kostne do mikropiły

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet nr 5 – Ostrza kostne do mikropiły

Lp artykuł nr kat jedn. Miary ilość

1 Ostrza do mikropiły pasujące do napędów Stryker-Core szerokości 7,0mm; grubości 38mm, długości części roboczej 18,5mm szt 20

2 Ostrza do mikropiły pasujące do napędów Stryker-Core szerokości 7,0mm; grubości 38mm, długości części roboczej 29,5mm szt 20

3 Ostrza do mikropiły pasujące do napędów Stryker-Core szerokości 5,5mm; grubości 38mm, długości części roboczej 18,0mm op 20

4 Ostrza do mikropiły pasujące do napędów Stryker-Core szerokości 2,5mm; grubości 38mm, długości części roboczej 18,0mm szt 20

5 Ostrza do mikropiły pasujące do napędów Stryker-Core szerokości 5,5mm; grubości 38mm, długości części roboczej 25mm szt 20

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6 - Ostrza kostne do piły oscylacyjnej zwrotnej Acculan 3Ti

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 6 Ostrza kostne do piły oscylacyjnej

Lp artykuł nr kat jedn. Miary ilość

1 Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 25mm, grubości 64mm, długości części roboczej 73mm szt 30

2 Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 25mm, grubości 89mm, długości części roboczej 73mm szt 30

3 Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 18,5mm, grubości 64mm, długości części roboczej 60,5mm op 30

4 Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 21mm, grubości 89mm, długości części roboczej 84,5mm szt 30

5 Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 5,8mm, grubości 64mm, długości części roboczej 24mm szt 30

6 Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 9,0mm, grubości 64mm, długości części roboczej 34,5mm szt 30

7 Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 12,5mm, grubości 1,27mm, długości części roboczej 81,5mm szt 30

8 Ostrza do piły oscylacyjnej pasujące do napędów Stryker szerokości 18,5mm, grubości 1,27mm, długości części roboczej 99mm szt 30

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7 – Fartuch jednorazowy ochronny (barierowy) niesterylny

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 7 Fartuch jednorazowy ochronny (barierowy) niesterylny

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat

1.

Wymagania w zakresie fartucha jednorazowego, barierowego niesterylnego:

Charakteryzuje się barierowością dla płynów i cieczy, rękaw fartucha zakończony gumką lub mankiet, długie troczki do wiązania przy szyi i w pasie,

Posiada następujące certyfikaty medyczne:

EN 13795-1:2019 odzież ochronna –wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (klasa 4 i wyższe)

(EU) 2017/745

EN ISO 15223-1: 2016 wyroby medyczne

EN 1041: 2008+A1: 2013

ISO 9001:2015 (QMS)

ISO 13485:2016

Rozmiary: L, XL, XXL

Szt

21600

RAZEM

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8 – Kombinezon ochrony indywidualnej,

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
18114000 Coveralls
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 8 Kombinezony ochrony indywidualnej

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat

Kombinezon - środek ochrony indywidualnej (PPE), wymagania:

— PN-EN 14126:2005 lub odpowiednio EN 14126:2003, EN 14126:2003+AC:2004

— Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

— oznakowanie CE

— odporność na przenikanie skażonej cieczy - klasa / typ 4 lub wyżej; odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - klasa/typ 2 i wyżej

— wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka

— powłoka film mikroporowaty, gramatura polipropylen min. 65 g/m2

— rozmiary: L, XL, XXL

Szt

18000

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9 – Półmaska ochronna FFP2,

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Akiet 9 półmaska ochronna FFP2

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat %

1

Półmaska filtrująca, środek ochrony indywidualnej kategorii III wg dyrektywy 89/686/EEC, posiadająca deklarację zgodności, jednorazowego użytku (NR), klasy FFP2 zgodnie z normą EN 149:200+A1:2009, typu IIR zgodnie z normą EN14683:2014-05,wyposażona w kształtkę umożliwiającą szczelne przyleganie do twarzy oraz mocowanie do głowy za pomocą gumek z przeznaczeniem dla osób dorosłych

Szt.

36000

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 10 – Ochraniacze (wysokie) na buty

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 10 Ochraniacze na buty (wysokie)

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat

1.

Ochraniacze na buty (wysokie – min. do kolan, min. 40cm), jednorazowe, nieprzemakalne wykończone gumką podtrzymującą, odporne na rozdarcia, spełniałącze wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

Szt

10000

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 11 – Ochraniacze (krótkie) na buty,

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 11 Ochraniacze na buty (krótkie)

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat

1.

Ochraniacze na buty krótkie, jednorazowe, foliowe, nieprzemakalne wykończone gumką podtrzymującą, odporne na rozdarcia, spełniające wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

Szt

10000

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 12 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 12 Rękawice diagnostyczne nitrylowe

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat %

1.

Rękawice niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar XS, S, M, L, minimalna długość rękawicy 240mm, teksturowana lub mikroteksturowana na końcówkach, palców równomiernie rolowany mankiet,pasujące na lewą i prawą dłoń,AQL≤1,5; powierzchnia wewnętrzna chlorowana, powierzchnia zewnętrzna polimeryzowana, 100szt/op

Op

12600

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagania dla w/w pozycji - Załącznik 3.12 do SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 13 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe z warstwą ochronno – łagodzącą,

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 13 Rękawice diagnostyczne nitrylowe (z warstwą ochronno łagodzącą)

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat%

1.

Rękawice niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, minimalna długość rękawicy 240mm,teksturowana lub mikroteksturowana na końcówkach, palców równomiernie rolowany mankiet,pasujące na lewą i prawą dłoń,AQL≤1,5, powierzchnia wewnętrzna chlorowana z warstwą ochronno - łagodzącą (collagen), powierzchnia zewnętrzna polimeryzowana, 100szt/op

Op

400

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagania dla w/w pozycji - Załącznik 3.13 do SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 14 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe specjalistyczne,

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 14 Rękawice diagnostyczne nitrylowe (długie)

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat%

1.

Rękawice niesterylne, nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, minimalna długość rękawicy 290mm,teksturowana lub mikroteksturowana na końcówkach, palców równomiernie rolowany mankiet,pasujące na lewą i prawą dłoń,AQL≤1,5; powierzchnia wewnętrzna chlorowana, powierzchnia zewnętrzna polimeryzowana, 100szt/op

Op

360

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagania dla w/w pozycji - Załącznik nr 3.14 do SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 15 – Rękawice niesterylne lateksowe pudrowane

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 15 Rękawice niesterylne lateksowe pudrowe

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat%

1.

Rękawice niesterylne, lateksowe, pudrowane skrobią kukurydzianą, rozmiar S, M, L, minimalna długość rękawicy 240mm,teksturowana lub mikroteksturowana na końcówkach palców, równomiernie rolowany mankiet, pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL≤1,5; 100szt/op

Op.

12000

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagania dla w/w pozycji - Załącznik nr 3.15 do SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 16 – Rękawice niesterylne lateksowe bezpudrowe

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 16 Rękawice niesterylne lateksowe bezpudrowe

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat

1.

Rękawice niesterylne, lateksowe, bezpudowe, rozmiar S, M, L, minimalna długość rękawicy 240mm,teksturowana lub mikroteksturowana na końcówkach palców, równomiernie rolowany mankiet, pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL≤1,5; 100szt/op

Op.

600

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagania dla w/w pozycji - Załącznik nr 3.16 do SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 17 – Rękawice niesterylne winylowe

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 17 Rękawice niesterylne winylowe

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Nr kat

Stawka Vat

1.

Rękawice niesterylne, winylowe, bezpudowe, rozmiar S, M, L, XL, minimalna długość rękawicy 240mm, równomiernie rolowany mankiet, pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL≤1,5; 100szt/op

Op.

1140

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wymagania dla w/w pozycji - Załącznik nr 3.17 do SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 18 – Złącze do strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha,

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 1 Zestaw do strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Producent/

Nr kat

Stawka Vat

W %

1.

Zestaw do strzykawki automatycznej. Skład zestawu: wkład o pojemności 100ml, wkład o pojemności 200ml, złącze szybkiego napełniania, dwa ostrza typu „spike”, złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem o długości 150cm i wytrzymałości min. 300 PSI

Zest.

300

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zestawy muszą być kompatybilne do strzykawki Nemoto Dual Shot Alpha

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 19 – Zestaw do strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha,

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 19 Złącze do strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha

L.p

Asortyment

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Wartość brutto

Producent/

Nr kat

Stawka Vat

W %

1.

Złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y o długości 150cm i wytrzymałości min. 300PSI, z zaworkiem antyzwrotnym

Szt.

1200

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Złącza muszą być kompatybilne do strzykawki Nemoto Dual Shot Alpha.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 20 – Sprzęt do nawigacji Fusion i Shavera M4

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 20 Sprzęt do nawigacji Fusion i shavera M4

L.p. Artykuł nr kat j.m. ilość

2 Uchwyt instrumentu (Instrument Tracker Axiem) szt 10

3 Naklejki na ramkę referencyjną op 2

4 Ostrze nawigowane obrotowe zagięte 4mm pod kątem 12 stopni szt 8

5 Ostrze nawigowane obrotowe proste 4mm typu Tricut pod kątem 12 stopni szt 8

6 Ostrze nawigowane obrotowe zagięte 4mm pod kątem 40 stopni szt 4

7 Ostrze proste 4mm op 10

8 Ostrze zakrzywione 12 stopni, 4mm 1884012HR op 0

8 Ostrze zakrzywione 12 stopni, 4mm op 12

9 Ostrze zakrzywione 40 stopni, 4mm op 2

10 Przewód do irygacji op 10

11 Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do usuwania lemiesza, średnica 4mm zagięcie 15 stopni op 1

12 Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do usuwania przegród zatoki czołowej oraz kostniaków, średnica 4mm zagięcie 70 stopni op 1

13 Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane dozabiegów w zatoce czołowej, średnica 3mm zagięcie 40 stopni op 1

14 Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do endoskopowych zabiegów kości łzowej, średnica 2,5mm zagięcie 20 stopni op 1

15 Jednorazowe wiertło diamentowe dedykowane do procedur w obrębie przedniej podstawie czaszki, średnica 3,2mm zagięcie 40 stopni op 2

16 Non Invasive Patient Tracker op 10

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 21 – sprzęt do kolumny artroskopowej Karl Storz,

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 21 Sprzęt do kolumny artroskopowej Karl Storz

Lp artykuł nr kat jedn. Miary ilość

1 Zestaw drenu płukanie z dwoma igłami do pompy Arthropump Power, sterylny op=10szt op 10

2 Zestaw drenu odsysanie z dwoma przyłączami do pompy Arthropump Power, sterylny op=10szt op 10

3 Pokrowiec na monitor dotykowy do zastosowania z monitorami Karl Strorz 18'', 19'' sterylny op 1

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 22 – akcesoria do elektrochirurgii

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 22 Akcesoria do elektrochirurgii

L.p. Artykuł j.m. ilość

1 Elektroda neutralna silikonowa o wymiarach 25x15cm (+/- 5) z kablem dł. 0,5m do aparatu Emed, Erbe ICC, Martin szt 1

2 Kabel elektrody neutralnej silikonowej dł. 3m - 4,5 m do aparatu Emed,Erbe ICC, Martin szt 1

3 Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2 o wymiarach 176x122mm(+/- 5) (Emed, Erbe, Martin) szt 600

4 Kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. 3m do aparatu Emed, Erbe ICC, Martin szt 3

5 Uchwyt elektrody Ø 4mm czynnej z możliwością aktywacji z ręki, 2 przyciski wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie z kablem min. 4m 3-bolcowym do aparatu Emed, Erbe ICC, Martin szt 6

6 Kabel szczypiec bipolarnych wtyk 2-bolcowy 29mm, 3m do aparatu Emed szt 2

7 Kabel szczypiec bipolarnych 3m-4,5m do aparatu Erbe, Martin szt 4

8 Końcówka elektrody czynnej typu nóż prosty dł.24- 25mm do uchwytu Ø4mm szt 5

9 Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu nóż prosty dł. 100-120mm do uchwytu Ø4mm szt 6

10 Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta Ø4mm dł. 100mm do uchwytu Ø4mm szt 1

11 Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta Ø6mm, dł. 100mm do uchwytu Ø4mm szt 1

12 Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu igła prosta dł. 22-24mm do uchwytu Ø4mm szt 1

13 Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 110mm szt 1

14 Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 140-160mm szt 1

15 Szczypce bipolarne, izolowane, bagnetowe, końcówka tępa 2mm dł. 165-195mm szt 1

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 23 – akcesoria do elektrochirurgii Erbe,

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 23 Akcesoria do elektrochirurgii Erbe

L.p. Artykuł j.m. ilość

1 Jednorazowa elektroda neutralna dzielona o dwóch równych powierzchniach czynnych 85 cm2 z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie od głównych połówek powierzchnią 23 cm2. Elektroda wykonana na włókninie przepuszczalnej dla powietrza, nie wymagająca orientacji przyklejenia. Elektroda współpracująca z systemem NESSY op=50szt op 6

2 Wielorazowy kabel do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4m wejście 1 pinowe szt 3

3 Wielorazowy uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami z kablem przyłączeniowym o dł 4m, śr. trzpienia 4 mm. Wejście od strony aparatu 1 pin szt 6

4 Elektroda nożowa prosta fi 3,4x24 mm dł. 45 mm. Średnica trzpienia 4mm szt 2

5 Bipolarny kabel przyłączeniowy dł. 4 mm. Wejście od strony aparatu okrągłe szt 1

6 Wielorazowy uchwyt do koagulacji argonowej z przyciskami (cięcie/ koag) współpracujący z przystawką argonową APC2 szt 1

7 Wielorazowy aplikator do cięcia i koagulacji z przestawką el. Szpatułkową, prosty, dł. 35 mm, śr 5 mm. Aplikator nakręcany na uchwyt argonowy szt 1

8 Kabel przyłączeniowy do haczyka, do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji dł. min. 3m. Wejście od strony aparatu 1 pin. szt 2

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 24 – dreny napływowe wielorazowe,

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 24 Dreny napływowe, wielorazowe

Lp artykuł nr kat jedn. Miary ilość

1 Dreny silikonowe wielorazowe, autoklawowalne, w torze napływu, do pompy FLO CONTROL szt 3

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 25 – akcesoria do diatermii BOWA ARC 400

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 25 Akcesoria do diatermii BOWA ARC 400

Artykuł j.m ilość

Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2 do lacetronu BOWA szt 600

Szczypce bipolarne, proste, długość 110mm, końcówka 6mmx0,5mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, przeznaczone do minimum 75 cykli sterylizacji szt 2

Szczypce bipolarne, proste, długość 160mm, końcówka 8mmx1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, przeznaczone do minimum 75 cykli sterylizacji szt 2

Nożyczki bipolarne, długość 230mm, końcówka Metzenbaum, zagięta, smukła, nieprzywierająca, pokryta powłoką ceramiczną, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat, przeznaczona do minimum 25 cykli sterylizacji szt 1

Przedłużka elektrody, długość 175mm, trzonek R4mm do elektrod z trzonkiem R4mm, przeznaczona do minimum 75 cykli sterylizacji szt 1

Mikroelektroda igłowa wolframowa, prosta, izolowana, długość 59mm, trzonek średnica4mm długość igły 16mm, długość części aktywnej 2mm, średnica igły 0,5mm, przeznaczona do minimum 75 cykli sterylizacji szt 1

Elektroda waporyzacyjna boczna 170mm szt 4

Elektroda waporyzacyjna z cięciwą typ,,Kobra’’ 115mm szt 1

Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu – dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczona do minimum 300 cykli sterylizacji szt 2

Zestaw wymiennych noży jednorazowego użytku do instrumentu do zamykania naczyń do R7mm – opakowanie 5szt op 1

Uchwyt elektrod, wąski z dwoma przycoskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem R4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o długości 4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczona do minimum 200 cykli sterylizacji szt 3

Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek R4mm, wymiary noża 2,6mmx0,6mmx13mm, przeznaczona do minimum 75 cykli sterylizacji – opakowanie 5szt op 2

Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm od strony aparatu, wtyczka płaska z bolcem (REM) przeznaczona do minimum 300 cykli sterylizacji szt 4

Kabel do wielorazowych silikonowych elektrod neutralnych, długość 4,5m od strony elektrody zakończony wtyczką płaską z dwoma gniazdami R4mm, od strony aparatu wtyczka płaska bez bolca, przeznaczona do minimum 300 cykli sterylizacji szt 1

Silikonowa elektroda neutral

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 26 – narzędzia laparoskopowe do sprzętu Olympus,

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 26 Narzędzia laparoskopowe do sprzętu Olympus

Lp artykuł j.m ilość

1 Szczypce chwytające wkład do narzędzia 5mm, długość robocza 330mm, końcówka robocza atraumatyczna długość transz 19mm, sterylizacja autoklaw 134C 5 min szt 1

2 Szczypce chwytające wkład do narzędzia 5mm, długość robocza 330mm, końcówka robocza typu CLAW długość transz 28mm, sterylizacja autoklaw 134C 5 min szt 1

3 Szczypce chwytające wkład do narzędzia 5mm, długość robocza 330mm, końcówka robocza typu Meryland długość transz 21mm, sterylizacja autoklaw 134C 5 min szt 1

4 Elektroda hakowa średnica 5mm, długość robocza 330, sterylizacja autoklaw 134 C szt 2

5 Igła Veressa długość 120mm szt 6

6 Uszczelki zewnętrzne do tuby trokara 11mm op 3

7 Uszczelki wewnętrzne do tuby trokara 11mm op 1

8 Uszczelki zewnętrzne do tuby trokara 5,5mm op 3

9 Uszczelki wewnętrzne do tuby trokara 5,5mm op 2

10 Rączka z zamkiem do narzędzia 5mm szt 1

11 Rączka z podpięciem monopolarnym do narzędzia 5mm szt 1

12 Płaszcz izolowany do narzędzia 5mm, długość 330mm, pokrętło do obrotu narzędzia o 360 stopni, przycisk uwolnienia uchwytu narzędzia szt 1

13 Kabel bipolarny do narzędzi, długość 3,5m do diatermii szt 1

14 Dren do pompy płuczącej typu P101, do dwóch worków, autoklawowalne, wielorazowe,(w zestawie membrany 10szt) szt 5

15 Dren do oddymiania 20szt=op op 1

16 Optyka średnica 10mm, kąt patrzenia 0o, HD długość robocza 310mm, autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery szt 1

17 Optyka laparoskopowa średnica 10mm skośna 30o długość robocza 310mm, autoklawowalna, zawiera system soczewek asferycznych, zawiera odkręcany adapter okularowy do głowicy kamery, z kontenerem do sterylizacji w zestawie szt 1

18 Kleszczyki chwytające HiQ +, typu Johann bipolarne, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 16,5mm rączka bez zamka szt 1

19 Światłowód M, 4,25mm, 3m światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1mm,średnica wiązki 4,25mm, średnica zewnętrzna 8,4mm, długość 3m, waga 323g, obrotowe przyłącze od strony optyki zapobiegające niepożądanemu odłączeniu podczas manewrowania szt 1

20 Uchwyt (rączka) do tuby ssąco-płuczącej, kanał ssący o średnicy 5mm. W zestawie wymienny wkład do uchwytu szt 2

21 Tuba ssąco-płucząca, ednica 5-5,5mm i długość robocza 360mm z otworami na końcu szt 2

22 Z..cd. Zał. 3.26

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 27 – akcesoria do diatermii Storz,

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Magazyny Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji, Sosnowiec przy ul. Zegadłowicza 3 oraz przy ul. Szpitalnej 1

II.2.4)Description of the procurement:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27do SWZ. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem MZ z dnia 3 listopada 2020r. W sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020r. Poz. 2095) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie, którym dotyczy

3.2. Transport wszystkich wyrobów medycznych odbywał się będzie zgodnie z wymogami przewidzianymi w aktualnych dokumentach potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala. Dostawy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego musi na nie wyrazić zgodę.

5. Sukcesywne dostawy z rozładunkiem odbywać się będą w miejscach i w ilościach wskazanych

W zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych (pakiet 1-20, 22-27), do 10 dni roboczych (pakiet nr 21) od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem. W trybie tzw. „CITO” (pilnym) do 24 godzin w dni robocze od czasu złożenia zamówienia (nie więcej niż 1 raz na 3 miesiące).

Pakiet 27 Akcesoria do diatermii Storz

L.p. Asortyment Jedn.miary Ilość

1 Elektroda pojedyncza zagięta tnąca rozm. 27/28 szt 6

2 Elektroda pojedyncza zagięta tnąca rozm. 24/26 szt 18

3 Elektroda pojedyncza do koagulacji kulka średnica 5 mm rozm. 27/28 szt 6

4 Elektroda pojedyncza do koagulacji kulka średnica 5 mm rozm. 24/26 szt 6

5 Pętla tnaca bipolarna 24/26 szt 6

6 Nóż elektryczny – pojedyncza elektroda rozm. 24/26 szt 6

7 Nóż elektryczny – pojedyncza elektroda rozm. 27/28 szt 6

8 Nóż do uretrotomu pojedynczy szt 6

9 Nóż do uretrotomu podwójny szt 6

10 Szczotki do mycia resektoskopów 35cm, średnica 11 mm szt 6

11 Szczotki do mycia resektoskopów 35cm, średnica 2,5 mm szt 6

12 Szczotki do mycia resektoskopów 50cm, średnica 11 mm szt 6

13 Szczotki do mycia powierzchni bocznych resektoskopów szt 6

14 Uszczelki gumowe do cystoskopów op=10szt op 1

15 Dreny do pompy Endomat LC op=10szt op 3

16 Dren jednorazowego użytku do pompy Endomat Select UP210 op=10szt op. 3

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający jest w posiadaniu ww. aparatu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą być do niego kompatybilne.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z wzorem umowy - Załącznik 4 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/07/2021
Local time: 10:30
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Maj 2022 rok

VI.3)Additional information:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z SWZ.

JEDZ - zgodnie z SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe (w tym KRK) zgodnie z SWZ oraz: 2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz.1076 i 1086 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, aktualne na dzień ich złożenia.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 139), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. V pkt 1 niniejszej SWZ lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z SWZ - w tym:

1.3 przedłożyć opis (w języku polskim) produktów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego, karty produktowej/technicznej. - Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą.

1.4 Dla celów oceny przedłożyć próbki w zakresie:

Pakiet nr 7 – Fartuch jednorazowy ochronny (barierowy) niesterylny – rozmiar L,

Pakiet nr 8 – Kombinezon ochrony indywidualnej – rozmiar L,

Pakiet nr 9 – Półmaska ochronna FFP2,

Pakiet nr 10 – Ochraniacze (wysokie) na buty,

Pakiet nr 11 – Ochraniacze (krótkie) na buty,

Pakiet nr 12 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe – rozmiar M,

Pakiet nr 13 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe z warstwą ochronno – łagodzącą – rozmiar M,

Pakiet nr 14 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe specjalistyczne – rozmiar L,

Pakiet nr 15 – Rękawice niesterylne lateksowe pudrowane – rozmiar L,

Pakiet nr 16 – Rękawice niesterylne lateksowe bezpudrowe – rozmiar L,

Pakiet nr 17 – Rękawice niesterylne winylowe - rozmiar L.

1.4.1. w zakresie próbek określonych w pkt. 1.4 należy złożyć min. po 1 szt. wymaganej jednostki miary, tj. po 1 opakowaniu/sztuki. Próbki należy dostarczyć: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, sekretariat.

2. Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów numerem Pakietu i pozycji, których dotyczą.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w punkcie 1.3, 1.4 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 107 ust. 2).

4. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 58 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

4.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby.

Sposób sporządzenia, przesłania oferty, sposób komunikacji i inne warunki określone w pzp zawarte są w SWZ z załącznikami, które stanowią integralną część.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/06/2021